Nasza misja: opakowania bez tworzyw sztucznych!

Postawiliśmy sobie ambitny cel:

Do końca 2024 r. nasze jednorazowe opakowania dla odbiorców<br/> końcowych mają być całkowicie pozbawione plastiku.<br/>  

Powód tej zmiany jest oczywisty.

Zanieczyszczenie środowiska spowodowane tworzywami sztucznymi to ekologiczny problem o dramatycznych skutkach dla zwierząt i roślin – a w rezultacie również dla człowieka. Codziennie wytwarzamy plastikowe odpady, które zanieczyszczają oceany i wodę pitną. Zanieczyszczenia z najmniejszych cząstek tworzyw, tak zwanych mikroplastików, stale się zwiększają i docierają do naszego organizmu między innymi poprzez przyjmowanie pokarmu.

Śmieci muszą zniknąć!

Każdego roku produkowane jest 300 milionów ton plastiku, z czego ponad 10 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych trafia do mórz i oceanów. Według Komisji Europejskiej, w samej Europie wytwarzamy 25 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie.

Wszystkie te problemy są znane od dawna.

W trosce o ochronę środowiska artykuły jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i styropianu są prawnie zabronione od 3 lipca 2021 roku. Od 2030 r. wszystkie plastikowe butelki będą musiały w co najmniej 30% składać się z surowców z recyklingu. To ważne kroki w walce z plastikowymi odpadami – ale to nie wystarczy. <br/> Przechodząc na opakowania bez tworzyw sztucznych, również my przyczyniamy się do odwrócenia trendu<br/> w konsumpcji plastiku. Jako odpowiedzialny partner handlowy firma wolfcraft udowadnia, że atrakcyjny design opakowań można doskonale połączyć z ochroną środowiska.

Nie reagujemy, działamy proaktywnie!

W wolfcraft dostrzegliśmy u większości konsumentów tendencję do unikania plastikowych odpadów i dokonywania bardziej świadomych zakupów. Naszym zdaniem popyt na pozbawione tworzyw sztucznych opakowania znacznie wzrośnie nie tylko w sklepach spożywczych, ale również w marketach budowlanych. Dlatego też naszą misją pragniemy nie tylko działać odpowiedzialnie, ale również wyprzedzić istotny trend wśród konsumentów. 

… konsumentów już teraz chętniej kupuje produkty, które generują niewiele odpadów opakowaniowych.

… konsumentów chciałoby korzystać z ekologicznych opakowań.

Perspektywiczne myślenie i odpowiedzialność.

Podczas projektowania opakowań kierujemy się przede wszystkim ochroną środowiska i oszczędnością naturalnych zasobów. W myśl tej zasady firma wolfcraft jako jeden z pierwszych producentów przyłączyła się do podwójnego systemu recyklingu.

Podsumowując w kilku słowach

Prace nad naszymi opakowaniami bez tworzyw sztucznych są już daleko posunięte i już teraz możemy produkować niektóre z nich. W pierwszej kolejności zmienione zostaną te opakowania, które zawierały najwięcej tworzyw sztucznych.

Przyrząd do połączeń kołkowych

Wcześniej: >90% zawartości plastiku

Teraz: <1% zawartości plastiku

Tacocraft 7

Wcześniej: >90% zawartości plastiku

Teraz: 0% zawartości plastiku

Zestaw do laminatu

Wcześniej: >90% zawartości plastiku

Teraz: 0% zawartości plastiku

Inwestujemy w przyszłość.

Firma wolfcraft czyni szeroko zakrojone inwestycje w nowe maszyny produkcyjne do opakowań bez tworzyw sztucznych. Projekt takich nowoczesnych maszyn poprzedzić musi oczywiście opracowanie samego opakowania. Już na tym etapie zwracamy uwagę na możliwość pogodzenia ze sobą różnych wymagań. Pragniemy przy tym nie tylko spełnić potrzeby handlu stacjonarnego i życzenia konsumentów. Jesteśmy również świadomi ogromnego znaczenia sprzedaży internetowej.

<br/> Nasze nowe opakowania muszą zatem być nie tylko funkcjonalne i dostarczać informacji, ale również umożliwiać łatwe składowanie i prezentację, a także zajmować niewiele miejsca i być odpowiednio wytrzymałe dla sprzedaży wysyłkowej. Do tego dochodzi też najważniejsze kryterium, jakim jest zrównoważony rozwój. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu połączonemu <br/>z innowacyjnymi pomysłami nie tylko jesteśmy gotowi na to wyzwanie, ale również pójść o krok dalej.

Nie dla odpadów z opakowań.
Tak dla trwałych produktów z tworzyw sztucznych.

Nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju skłoniły nas do podjęcia się misji wyeliminowania opakowań z tworzyw sztucznych. Opakowania jednorazowe stanowią obciążenie dla środowiska ze względu na krótki okres użytkowania i można je zastąpić dzięki inteligentnym działaniom.

Nasze standardy zrównoważonego rozwoju realizujemy nie tylko w zakresie opakowań, ale także przy wytwarzaniu naszych wysokiej jakości produktów z tworzyw sztucznych. Dzięki wielu dekadom doświadczenia w produkcji z tworzyw sztucznych oraz nieustannemu zarządzaniu jakością możemy udzielić naszym konsumentom 10-letniej gwarancji na wiele artykułów! W ten sposób naszymi trwałymi produktami z tworzyw sztucznych odcinamy się od stanowiących marnotrawstwo zasobów produktów z innych materiałów.

Wyciskacz z metalu

Wyciskacz wolfcraft z dwukomponentowego tworzywa sztucznego

Zastosowanie alternatyw dla tworzyw sztucznych do produkcji naszych narzędzi oznaczałoby ponad 3,5-krotne podniesienie masy wykorzystywanych materiałów*. A to oznaczałoby większe zużycie energii w trakcie produkcji, wyższe koszty transportu oraz problemy w zakresie utylizacji i recyklingu!

Produkty firmy wolfcraft cechują się ponadprzeciętną trwałością, a po zakończeniu ich użytkowania wykorzystane do ich produkcji materiały mogą zostać zwrócone do obiegu poprzez recykling. Umożliwia to ponowne wykorzystanie 99% wszystkich plastikowych części w ramach recyklingu. Dzięki temu nasze produkty z tworzyw sztucznych, w przeciwieństwie do jednorazowych opakowań, cechują się doskonałym bilansem ekologicznym.

*Źródło: Niemieckie zrzeszenie przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V.

Nasz impuls do odwrócenia trendu już się rozpoczął.

Identyfikujemy problemy, by je rozwiązywać.

Najważniejszym kryterium naszego sukcesu jest głębokie zrozumienie potrzeb, zadań oraz oczekiwań użytkowników. Od ponad 70 lat wytwarzamy we własnych fabrykach elektronarzędzia i wyznaczamy standardy jakości dla całej branży. Oprócz jakości kluczowymi czynnikami sukcesu są też aktualność i dalszy rozwój naszego asortymentu. Nowe trendy rynkowe i konsumenckie praktycznie od razu znajdują odzwierciedlenie w naszych produktach.

Projektowanie opakowań ma u nas tradycyjnie bardzo wysokie znaczenie – firma wolfcraft od samego początku cechuje się wizjonerskim podejściem w tym zakresie. Kładziemy przy tym nacisk na dostosowaną do potrzeb klientów komunikację, w celu promowania sprzedaży i zapewnienia optymalnego pod względem ekonomicznym wykorzystania przestrzeni handlowej. Dystrybutorzy mogą zawsze być pewni zgodności naszych opakowań z przepisami, ponieważ zawsze niezawodnie wdrażamy wszystkie istotne wymogi ustawowe.

Widzimy szanse, a nie ryzyko.

Granice pomiędzy cyfrowymi a fizycznymi kanałami informacji i sprzedaży są płynne. Naszym zdaniem wymaga to nowego podejścia do kwestii projektowania opakowań. Jako pionierzy i trendsetterzy w zakresie skoncentrowanej na kliencie komunikacji w punktach sprzedaży tworzymy innowacyjne, wielokanałowe koncepcje, spełniające równocześnie nasze ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przyczynia się to do rozwoju zarówno samej marki wolfcraft, jak i jej dystrybutorów, oraz pozwala nam wnieść istotny wkład w zakresie ochrony środowiska.

Razem zmieniamy trendy w zakresie wykorzystania plastiku!

Przejście na opakowania bez tworzyw sztucznych wdrażamy w ramach wieloetapowego procesu. Umożliwia to niezakłóconą codzienną pracę dystrybutorów, jednocześnie zapewniając przez cały czas optymalną komunikację i orientację w obrębie sklepowych regałów.

Cieszymy się, że możemy ręka w rękę z naszymi partnerami handlowymi w znaczący sposób przyczynić się do ochrony środowiska.

Źródła: * YouGov, 2019 | ** PWC, 2018