Polityka prywatności

Ogólna polityka prywatności 

Strona internetowa

Publikując niniejszą politykę prywatności firma wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, tel.: +49 (0) 2655 510, e-mail: datenschutz@remove-this.wolfcraft.com (nazywana dalej również „wolfcraft”), spełnia swój ustawowy obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) w zakresie przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej. Dlatego też poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe użytkowników i w jaki sposób są przez nas przetwarzane. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt. Nasze dane kontaktowe znajdują się powyżej oraz na końcu niniejszego dokumentu.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do takich danych należą przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące konta bankowego czy data urodzenia użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację bądź też każdy zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Jako przetwarzanie danych osobowych traktowane są w szczególności takie działania, jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie tych danych osobowych.

W naszej spółce przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niżej określonymi wytycznymi i warunkami w sposób zautomatyzowany w oparciu o przewidzianą ustawowo odpowiednią podstawę prawną.

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej tylko w celu zapoznania się z jej treścią, czyli bez rejestracji lub przekazywania nam informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które jego przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeżeli użytkownik chce przeglądać naszą stronę, gromadzimy w szczególności niżej wymienione dane, konieczne dla nas z technicznego punktu widzenia, aby wyświetlać stronę oraz zapewniać jej stabilność i bezpieczeństwo:

– adres IP

– data i godzina zapytania

– różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)

– treść zapytania (konkretna strona)

– status dostępu/kod statusu HTTP

– ilość przesłanych danych

– strona internetowa, z której pochodzi zapytanie (odnośnik URL, jeśli jest dostępny)

– system operacyjny i jego interfejs, rozdzielczość ekranu i głębia kolorów

– typ, język i wersja oprogramowania przeglądarki

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”).

Oprócz możliwości czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy także różne usługi, z których mogą korzystać zainteresowani użytkownicy. W tym celu konieczne jest z reguły podanie dalszych danych osobowych, które wykorzystujemy na potrzeby świadczenia poszczególnych usług. Są one opisane w niniejszym dokumencie.

Stosowanie plików cookie

Poza wyżej wymienionymi danymi podczas korzystania z naszej strony internetowej zapisujemy na komputerze użytkownika, jeśli wyrazi na to zgodę, pliki cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku użytkownika i przyporządkowywane do używanej przez niego przeglądarki, umożliwiające przepływ określonych informacji do podmiotu, który stosuje dany plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do zwiększenia wygody korzystania oraz efektywności strony internetowej.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO („zgoda”).

Użytkownik może zdecydować, czy chce udzielić nam zgody dotyczącej wszystkich plików cookie, tylko określonych rodzajów plików cookie (na przykład niezbędnych, wynikowych, funkcjonalnych lub reklamowych), czy też w ogóle nie wyrażać zgody. Nasze narzędzie do obsługi plików cookie pozwala kontrolować pliki niemające wpływu na system – w tym celu należy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na końcu strony.

Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn i nie trzeba się obawiać żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji wycofać w formie pisemnej (na przykład listownie lub mailowo) ze skutkiem na przyszłość, korzystając z powyższych danych kontaktowych. Zwracamy jednak uwagę, że niewyrażenie zgody lub jej wycofanie może niekiedy uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie można znaleźć w kolejnych sekcjach, o ile pliki te są wykorzystywane.

Szczegółowe informacje znajdują się ponadto w naszej polityce dotyczącej plików cookie, którą można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.wolfcraft.com/de/cookie-richtlinien/.

Stosowanie Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania przez niego ze strony internetowej.

Stosowanie plików cookie wymaga wyrażenia zgody przez użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO („zgoda”). Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również wycofać w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji – w tym celu należy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na końcu tej strony. 

Google przetwarza dane osobowe użytkowników także w USA. Przed udzieleniem zgody wg art. 49 ust. 1 lit. a RODO prosimy przyjąć do wiadomości w szczególności fakt, że w USA bez przyjęcia decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony oraz bez odpowiednich gwarancji może nie być zapewniony odpowiedni stopień ochrony danych, ponieważ obowiązujące tam przepisy prawne dotyczące ochrony danych nie spełniają wymogów RODO, a w szczególności może nie być możliwe egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą.

Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. W sytuacji aktywowania funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować korzystanie ze strony, sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz administratora niniejszej strony.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W rezultacie adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, dzięki czemu można wykluczyć powiązanie ich z daną osobą. Jeżeli pojawi się możliwość przypisania danych osobowych zgromadzonych na temat użytkownika do konkretnej osoby, zostanie ona natychmiast wykluczona, a dane osobowe niezwłocznie usunięte.

Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym statystykom możemy doskonalić naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. 

Dane dostawcy usługi: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: https://policies.google.com/terms, przegląd informacji dotyczących ochrony danych: https://policies.google.com/, polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Nawiązanie kontaktu

Jeżeli użytkownik nawiąże z nami kontakt mailowy, będziemy przetwarzać podane przez niego dane. Obowiązkowe jest jedynie podanie nazwiska i adresu e-mail. Dane te są niezbędne, byśmy mogli odpowiednio zareagować na otrzymane zapytanie. Pozostałe dane osobowe użytkownik może podać dobrowolnie, jeśli sobie tego życzy (jeżeli na przykład poprosi o kontakt telefoniczny, będziemy potrzebować jego numeru telefonu, a jeżeli będzie chciał otrzymać materiały informacyjne drogą pocztową – jego adresu). Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na jego pytania lub spełnienia jego prośby. Dane zgromadzone w związku z tym usuwamy, gdy ich przechowywanie przestaje być konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli zachodzi ustawowy obowiązek przechowywania dokumentów.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”).

Integracja filmów z kanału YouTube

W naszej ofercie online zintegrowaliśmy filmy z kanału YouTube, które przechowywane są na www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie te filmy zintegrowane są w trybie „zaawansowanej prywatności”, tzn. żadne dane dotyczące użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeżeli użytkownik nie odtwarza filmów. Dopiero gdy użytkownik odtwarza filmy, dane wymienione w rozdziale „Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej” są przekazywane dalej. Nie mamy wpływu na to przekazywanie danych.

Powyższe ma miejsce wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO („zgoda”). Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również wycofać w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji – w tym celu należy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na końcu tej strony. 

YouTube przetwarza dane osobowe użytkowników także w USA. Przed udzieleniem zgody wg art. 49 ust. 1 lit. a RODO prosimy przyjąć do wiadomości w szczególności fakt, że w USA bez przyjęcia decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony oraz bez odpowiednich gwarancji może nie być zapewniony odpowiedni stopień ochrony danych, ponieważ obowiązujące tam przepisy prawne dotyczące ochrony danych nie spełniają wymogów RODO, a w szczególności może nie być możliwe egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą.

W momencie odwiedzenia przez użytkownika strony internetowej YouTube otrzymuje informację o tym, że użytkownik otworzył określoną podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przesyłane są dane wymienione powyżej w punkcie „Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej” niniejszej polityki prywatności. Nastąpi to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym zalogowany jest użytkownik, czy też użytkownik nie ma konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane przypisane będą bezpośrednio do jego konta. Jeżeli nie życzy sobie przypisywania danych do swojego profilu na YouTube, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje dane użytkownika jako profile i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do potrzeb. Taka analiza służy w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) do wyświetlania reklam dopasowanych do potrzeb oraz do informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności. Znajdują się tam również dalsze informacje dotyczące praw użytkownika oraz możliwości ustawień mających na celu ochronę prywatności: https://policies.google.com/privacy

Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych

Nie stosujemy wtyczek mediów społecznościowych.

Na naszej stronie internetowej znajdują się jedynie linki do naszych witryn w następujących serwisach: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez podmioty, których strony użytkownik odwiedza, można znaleźć w wyszczególnionych poniżej politykach prywatności poszczególnych podmiotów. Znajdują się tam również dalsze informacje dotyczące praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawień mających na celu ochronę prywatności.

Adresy dostawców usług i adresy URL z ich polityką prywatności:

 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; więcej informacji na temat zbierania danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; strona internetowa: https://www.instagram.com; polityka prywatności: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia; polityka prywatności https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; strona internetowa: https://www.linkedin.com; polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Integracja Google Maps

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie, umożliwiając użytkownikom wygodne korzystanie z funkcji map.

Powyższe ma miejsce wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO („zgoda”). Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również wycofać w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji – w tym celu należy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na końcu tej strony. 

Google przetwarza dane osobowe użytkowników także w USA. Przed udzieleniem zgody wg art. 49 ust. 1 lit. a RODO prosimy przyjąć do wiadomości w szczególności fakt, że w USA bez przyjęcia decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony oraz bez odpowiednich gwarancji może nie być zapewniony odpowiedni stopień ochrony danych, ponieważ obowiązujące tam przepisy prawne dotyczące ochrony danych nie spełniają wymogów RODO, a w szczególności może nie być możliwe egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą.

W momencie odwiedzenia przez użytkownika strony internetowej Google otrzymuje informację o tym, że użytkownik otworzył określoną podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są mu dane wymienione w punkcie „Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej” niniejszej polityki prywatności. Nastąpi to niezależnie od tego, czy firma Google udostępnia konto użytkownika, na którym zalogowany jest użytkownik, czy też użytkownik nie ma konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane przypisane będą bezpośrednio do jego konta. Jeżeli nie życzy sobie przypisywania danych do swojego profilu w Google, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do potrzeb. Taka analiza służy w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) do wyświetlania reklam dopasowanych do potrzeb oraz do informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do firmy Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności dostawcy usługi. Znajdują się tam również dalsze informacje dotyczące praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości dokonywania ustawień mających na celu ochronę prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

User Generated Content

Po otrzymaniu przez nas odpowiedniej zgody wg art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO w nawiązaniu do art. 7 RODO przetwarzamy w ramach tzw. User Generated Content filmy i zdjęcia zawierające wizerunek użytkownika.

Jeżeli z takich filmów lub zdjęć można wywnioskować informacje dotyczące pochodzenia etnicznego, przynależności religijnej lub stanu zdrowia użytkownika (np. na podstawie koloru skóry, nakrycia głowy, okularów), to udzielona przez użytkownika zgoda dotyczy również tychże informacji. Zamieszczane w internecie informacje są dostępne na całym świecie i mogą być odnajdowane za pomocą wyszukiwarek oraz łączone z innymi informacjami, co w pewnych okolicznościach może umożliwiać tworzenie profili osobowych użytkownika. Opublikowane w internecie informacje, w tym filmy i zdjęcia, mogą być bez trudu kopiowane i przetwarzane. Istnieją wyspecjalizowane usługi archiwizacyjne, których zadaniem jest trwała archiwizacja stanu określonych stron internetowych w określonych momentach. W związku z tym uzyskanie dostępu do opublikowanych w internecie informacji może być możliwe również po ich usunięciu ze źródłowej strony internetowej.

Takie prawa przyznawane są bez wynagrodzenia i obejmują również prawo do przetwarzania filmów i zdjęć.

Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji wycofać w formie pisemnej (na przykład listownie lub mailowo) ze skutkiem na przyszłość, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Spowoduje to bezzwłoczne usunięcie zdjęć, na których można rozpoznać użytkownika i które zasadniczo przedstawiają wyłącznie użytkownika. Wówczas zdjęcia takie nie będą już wykorzystywane do nowych (cyfrowych) publikacji. Jeżeli na zdjęciu oprócz użytkownika przedstawione są również inne osoby, jego usunięcie nie jest konieczne. Wystarczy wówczas uniemożliwienie rozpoznania na nim użytkownika (np. poprzez pikselizację). Jeżeli na zdjęciu oprócz użytkownika przedstawione są również inne osoby i nie zdecydujemy się na zastosowanie możliwości pikselizacji, lecz na zastąpienie go innym zdjęciem (np. ponieważ zdjęcie to ma szczególne znaczenie dla strony internetowej), okres, w którym zdjęcie to musi zostać wymienione, wynosi jeden miesiąc. W przypadku mediów drukowanych, publikacji cyfrowych i filmów dane osobowe usuwane są dopiero podczas sporządzania ich kolejnej wersji.

Google Tag Manager

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Tag Manager oferowanego przez Google. Google Tag Manager jest narzędziem pozwalającym podmiotom gospodarczym zarządzać tagami na stronie internetowej za pomocą graficznego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (wdrażające tagi) stanowi domenę niewykorzystującą plików cookie i nie zbiera danych osobowych. Narzędzie to umożliwia wykorzystywanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. W przypadku dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookie obowiązuje ona dla wszystkich tagów śledzenia implementowanych za pomocą narzędzia Google Tag Manager.

Stosowanie plików cookie dla aplikacji Google wymaga wyrażenia zgody przez użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO („zgoda”). Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również wycofać w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji – w tym celu należy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na końcu tej strony.

Google przetwarza dane osobowe użytkowników także w USA. Przed udzieleniem zgody wg art. 49 ust. 1 lit. a RODO prosimy przyjąć do wiadomości w szczególności fakt, że w USA bez przyjęcia decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony oraz bez odpowiednich gwarancji może nie być zapewniony odpowiedni stopień ochrony danych, ponieważ obowiązujące tam przepisy prawne dotyczące ochrony danych nie spełniają wymogów RODO, a w szczególności może nie być możliwe egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą.

Podstawę prawną zastosowania narzędzia Google Tag Manager stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”).

Zgłoszenie rekrutacyjne

W przypadku ubiegania się o pracę w naszej firmie przetwarzamy dane udostępnione przez kandydata w celu sprawdzenia, czy chcemy nawiązać z nim stosunek pracy.

W trakcie procesu rekrutacji gromadzone są obok takich danych, jak forma grzecznościowa oraz imię i nazwisko, również pozostałe dane do korespondencji: adres pocztowy, adres e-mail i numery telefonów. Rejestrowane są także dokumenty aplikacyjne, takie jak list motywacyjny, życiorys, świadectwa kwalifikacji zawodowych, dyplomy ukończenia szkół i kursów oraz świadectwa pracy.

Przesłane nam oraz wprowadzone przez kandydata dane przetwarzane są zasadniczo wyłącznie do momentu podjęcia decyzji o jego zatrudnieniu, jeżeli nie dojdzie do nawiązania stosunku pracy. Dane usuwane są po czterech miesiącach od dnia wysłania kandydatowi odmowy lub zwrócenia mu dokumentów aplikacyjnych.

Gromadzenie danych w bazie kandydatów jest możliwe tylko wtedy, gdy kandydat wyraźnie udzielił na to zgody. W takiej sytuacji dane przechowywane są maksymalnie przez dwa lata. Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn i nie trzeba się obawiać żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji wycofać w formie pisemnej (na przykład listownie lub mailowo) ze skutkiem na przyszłość, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Jeżeli dojdzie do nawiązania stosunku pracy z kandydatem, będziemy przetwarzać udostępnione nam przez niego dane w celu uzasadnienia, realizacji oraz ewentualnie zakończenia z nim tego stosunku pracy.

Dane mogą być przetwarzane do celów statystycznych (np. raportowania). Nie jest jednak możliwe łączenie ich z poszczególnymi osobami.

Podstawa prawna to § 26 niemieckiej ustawy o ochronie danych („BDSG”) (§ 26 ust. 8 zdanie 2 BDSG).

Okres przetwarzania danych

Maksymalny okres przechowywania danych zależy od tego, w jakim celu dane te są przetwarzane. Okres przechowywania danych zależy w szczególności od tego, jak długo przechowywanie danych jest konieczne do realizacji celu. Dane przetwarzane są ponadto do wypełnienia zobowiązań ustawowych (np. wynikających z prawa handlowego i podatkowego obowiązków przechowywania w myśl § 257 niemieckiego kodeksu handlowego („HGB”), § 147 niemieckiej ordynacji podatkowej („AO”) do dziesięciu lat).

Odbiorcy danych

W razie potrzeby dane użytkowników przekazujemy do działów specjalistycznych w obrębie wolfcraft.

Dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów grupy wolfcraft tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji stosunku umownego. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („konieczność wykonania umowy”).

Podstawą prawną do dalszego przekazywania danych w obrębie grupy wolfcraft jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”). Stanowi on, iż przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, o ile jest konieczne do obrony prawnie uzasadnionych interesów, a interesy lub podstawowe prawa osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. W motywie 48, jednym z motywów RODO, skonkretyzowany jest prawnie uzasadniony interes w przekazywaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw. Zgodnie z nim przekazywanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów, należy kwalifikować jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych osobowych powierzamy częściowo firmom zewnętrznym. Zostały one przez nas starannie wybrane, są zobowiązane do stosowania się do naszych poleceń i podlegają regularnym kontrolom. Spełnione są wszelkie warunki określone w art. 28 RODO.

Miejsce przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w całości w Niemczech lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, dane osobowe nie są przez nas przekazywane do krajów niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (tzw. państw trzecich) lub innych międzynarodowych organizacji.

Ewentualne przekazywanie przez nas danych osobowych dostawcom usług spoza UE ma miejsce wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony danych w danym państwie trzecim lub obecności innych odpowiednich gwarancji w zakresie ochrony danych (np. wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych w przedsiębiorstwie lub uzgodnienia standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej) albo też została uzyskana zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 44 i kolejne RODO).

Bezpieczeństwo / środki techniczne i organizacyjne

Podejmujemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki z uwzględnieniem wytycznych określonych w art. 24, 25 i 32 RODO, aby chronić dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem przez osoby nieuprawnione, a także przed nadużyciem.

Przestrzegamy między innymi wymogów prawnych dotyczących pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych, zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów oraz usług związanych z przetwarzaniem danych, dostępności danych osobowych i możliwości szybkiego przywrócenia ich w przypadku wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego, a także stworzenia odpowiednich procedur w zakresie regularnego testowania, oceny oraz ewaluacji skuteczności podejmowanych środków technicznych i organizacyjnych mających gwarantować bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Przestrzegamy również wytycznych określonych w art. 25 RODO, które odnoszą się do zasad „privacy by design” (uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania) oraz „privacy by default” (domyślna ochrona danych).

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku występowania przesłanek ustawowych także prawo do sprostowania, zablokowania i usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na wyważeniu interesów, użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma to miejsce w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest w szczególności niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem. W razie wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dla których nie mamy przetwarzać danych osobowych w sposób, w jaki to robimy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i zaprzestaniemy przetwarzania danych, dostosujemy je lub przedstawimy ważne prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania.

Użytkownik ma ponadto możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (np. inspektora ochrony danych i swobody informacji kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz).

Stan: styczeń 2024

Zawsze obowiązuje najnowsza wersja niniejszego dokumentu.

Polityka prywatności Facebook

Publikując niniejszą politykę prywatności firma wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, tel.: +49 (0) 2655 510, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (dalej zwana również „wolfcraft”), spełnia swój ustawowy obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) w zakresie przetwarzania danych osobowych na naszej stronie na Facebooku. Dlatego też poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe użytkowników i w jaki sposób są przez nas przetwarzane. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt. Nasze dane kontaktowe znajdują się powyżej oraz na końcu niniejszego dokumentu.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do takich danych należą przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, rachunek bankowy czy data urodzenia.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację bądź też każdy zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Jako przetwarzanie danych osobowych traktowane są w szczególności takie działania jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

W naszej spółce przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niżej określonymi wytycznymi i warunkami w sposób zautomatyzowany w oparciu o przewidzianą ustawowo odpowiednią podstawę prawną.

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie na Facebooku

wolfcraft korzysta na swojej stronie na Facebooku z platformy technicznej oraz usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Korzystanie z tej strony na Facebooku i jej funkcji odbywa się na własną odpowiedzialność. Dotyczy to zwłaszcza korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania). Informacje zawarte na tej stronie są dostępne również na naszej stronie internetowej pod adresem www.wolfcraft.de.

Administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest wolfcraft jako administrator strony na Facebooku oraz firma Meta Platforms Ireland Limited. jako współadministrator zgodnie z art. 26 RODO. Umowę o naszej wspólnej odpowiedzialności można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Meta Platforms Ireland Limited przejmuje zgodnie z nią główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych Insights zgodnie z RODO oraz spełnia wszelkie wynikające z RODO obowiązki dotyczące przetwarzania danych Insights (między innymi art. 12 i 13 RODO „obowiązki informacyjne”, art. 15 do 22 RODO „prawa osób, których dane dotyczą” i art. 32 do 34 RODO „środki techniczne i organizacyjne”).

Podczas wizyty na naszej stronie na Facebooku Facebook zapisuje między innymi adres IP użytkownika oraz inne informacje zapisywane na jego komputerze w formie plików cookie. Te pliki cookies nie są umieszczane przez nas. Informacje te są wykorzystywane do udostępniania nam jako administratorowi stron na Facebooku danych statystycznych dotyczących korzystania z tych stron. Facebook udostępnia więcej informacji na ten temat pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/help/pages/insights

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”).

Gromadzone w związku z tym dane o użytkowniku są przetwarzane przez Facebook i mogą być w razie potrzeby przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Informacje otrzymywane i zarządzane przez Facebook są ogólnie opisane w zasadach Facebooka dotyczących wykorzystywania danych. Znajdują się tam także dane kontaktowe Facebooka oraz informacje o możliwości ustawiania wyświetlanych reklam. Pełną politykę prywatności Facebooka można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/policy/

Facebook nie wyjaśnia tego ostatecznie i jednoznacznie, w związku z czym nie mamy pewności, w jaki sposób wykorzystuje dane zgromadzone podczas wizyty na swoich stronach do własnych celów, w jakim zakresie przypisuje aktywności na swoich stronach do poszczególnych użytkowników, jak długo przechowuje te dane oraz czy dane zgromadzone podczas wizyty na swoich stronach przekazuje osobom trzecim.

W ramach dostępu do strony na Facebooku adres IP użytkownika przypisany do jego urządzenia końcowego przekazywany jest do Facebooka. Zgodnie z informacją od Facebooka adres IP jest anonimizowany (dotyczy to „niemieckich” adresów IP) i po upływie 90 dni usuwany.

Facebook gromadzi ponadto informacje na temat urządzeń końcowych swoich użytkowników (np. w ramach funkcji „Powiadomienie o logowaniu”), co może mu pozwolić na przypisywanie adresów IP do poszczególnych użytkowników.

Jeżeli użytkownik jest w danej chwili zalogowany w serwisie Facebooka, na jego urządzeniu końcowym znajduje się plik cookie z identyfikatorem Facebooka. Dzięki temu Facebook może prześledzić fakt odwiedzenia naszej strony przez użytkownika i sposób korzystania z niej. Dotyczy to także innych stron Facebooka. Te pliki cookies nie są umieszczane przez nas.

Przyciski Facebooka umieszczone na stronach internetowych pozwalają Facebookowi rejestrować wizyty użytkownika na tych stronach i przypisywać je do jego profilu na Facebooku. Na podstawie tych danych możliwe jest oferowanie użytkownikowi dopasowanych do niego treści i reklam.

Jeżeli użytkownik chce tego uniknąć, powinien się wylogować z Facebooka lub dezaktywować funkcję „nie wylogowuj”, usunąć pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu, zamknąć przeglądarkę i ponownie ją uruchomić.

W ten sposób usuwane są informacje na Facebooku, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację użytkownika. Może on więc korzystać z naszej strony na Facebooku bez ujawniania swojego identyfikatora Facebooka.

Jeżeli użytkownik korzysta z interaktywnych funkcji strony (podoba mi się, skomentuj, udostępnij, wiadomości itp), wyświetlony zostaje ekran logowania do Facebooka. Po ewentualnym zalogowaniu Facebook ponownie rozpoznaje osobę jako określonego użytkownika.

Informacje dotyczące możliwości zarządzania dostępnymi informacjami lub ich kasowania znajdują się na następujących stronach pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/policy/

W określonych warunkach gromadzimy i przetwarzamy ponadto dane osobowe użytkowników w celu przeprowadzania konkursów. Podstawę prawną stanowi w takim przypadku art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („realizacja umowy”). Dane te są niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej konkursu. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z użytkownikiem żadnej umowy udziału w konkursie.

Jako dostawca serwisu informacyjnego nie gromadzimy i nie przetwarzamy ponadto żadnych danych w związku z korzystaniem przez użytkownika z tego serwisu.

Więcej informacji na temat Facebooka oraz innych sieci społecznościowych, a także ochrony danych, znajduje się na stronie youngdata.de

Okres przetwarzania danych osobowych

Maksymalny okres przetwarzania przez nas danych osobowych zależy od tego, w jakim celu dane te są przetwarzane. Okres przechowywania danych zależy w szczególności od tego, jak długo przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji celu. Powyższe nie narusza ustawowych obowiązków przechowywania.

Odbiorcy danych osobowych

W razie potrzeby dane użytkowników przekazujemy do działów specjalistycznych w obrębie firmy. Oprócz powyższych sytuacji dane nie są przez nas nikomu przekazywane.

Miejsce przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się zasadniczo w całości w Niemczech lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli w niniejszej polityce prywatności nie zawarto wcześniej żadnych innych informacji na ten temat, które odnoszą się do Facebooka, dane osobowe użytkowników nie są przez nas przekazywane do krajów niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (tzw. państw trzecich) lub innych międzynarodowych organizacji.

Bezpieczeństwo / środki techniczne i organizacyjne

Podejmujemy w ramach naszych kompetencji wszelkie techniczne i organizacyjne środki z uwzględnieniem wytycznych określonych w art. 24, 25 i 32 RODO, aby chronić dane osobowe użytkowników przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem przez osoby nieuprawnione, a także przed nadużyciem. Przestrzegamy między innymi wymogów prawnych dotyczących pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych, zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów oraz usług związanych z przetwarzaniem danych, dostępności danych osobowych i możliwości szybkiego przywrócenia ich w przypadku wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego, a także stworzenia odpowiednich procedur w zakresie regularnego testowania, oceny oraz ewaluacji skuteczności podejmowanych środków technicznych i organizacyjnych mających gwarantować bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Przestrzegamy również wytycznych określonych w art. 25 RODO, które odnoszą się do zasad „privacy by design” (uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania) oraz „privacy by default” (domyślna ochrona danych).

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku występowania przesłanek ustawowych także prawo do sprostowania, zablokowania i usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na wyważeniu interesów, użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma to miejsce w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest w szczególności niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem. W razie wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dla których nie mamy przetwarzać danych osobowych w sposób, w jaki to robimy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i zaprzestaniemy przetwarzania danych, dostosujemy je lub przedstawimy ważne prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania.

Użytkownik ma ponadto możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (np. inspektora ochrony danych i swobody informacji kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, Hintere Bleiche 34, 55116 Moguncja).

Custom Audience / piksel Facebooka

Informacja/cel

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje tzw. „piksel Facebooka“ portalu społecznościowego „Facebook“, który jest obsługiwany przez firmę Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta) jako podmiot odpowiedzialny, do następujących celów:

 • Custom Audience Facebook (strona internetowa)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy piksel Facebooka oraz interfejs API konwersji do celów remarketingu, aby w ciągu 180 dni móc ponownie się z Państwem skontaktować. Umożliwia to wyświetlanie użytkownikom strony internetowej reklam opartych na zainteresowaniach, tzw. reklam Facebooka, podczas wizyty na portalu społecznościowym „Facebook“ lub na innych stronach internetowych, które również wykorzystują tę metodę. W ten sposób działamy w interesie polegającym na wyświetlaniu reklam, które są dla Państwa interesujące, aby nasza strona internetowa i oferty były dla Państwa jako użytkownika bardziej interesujące.

 • Konwersja Facebooka

Ponadto za pomocą piksela Facebooka i interfejsu API konwersji chcemy zapewnić, aby nasze reklamy na Facebooku były zgodne z Państwa potencjalnym zainteresowaniem i nie były uciążliwe. Za pomocą piksela Facebooka możemy śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i marketingowych przez sprawdzenie, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja“).

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym (piksel Facebooka i API konwersji) Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka, gdy tylko wyrażą Państwa zgodę na wykorzystywanie plików cookie wymagających zgody, a tym samym udzielą nam niezbędnej zgody. Dzięki zintegrowaniu piksela Facebooka i korzystaniu z interfejsu API konwersji Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedzili Państwo odpowiednią stronę internetowąnaszego serwisu lub kliknęli jedną z naszych reklam. Jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem Facebooka, Facebook może przypisać wizytę do Państwa konta. Nie mamy na to wpływu.

Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się zgodnie z wytyczną w sprawie wykorzystywania danych Facebooka. Szczegółowe informacje na temat piksela Facebooka i interfejsu API konwersji oraz zasady ich działania można znaleźć w Pomocy Facebooka.

Odbiorcy

Wspólna odpowiedzialność: wolfcraft GmbH wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta) jest odpowiedzialna za gromadzenie i przekazywanie danych związanych z tym procesem. Dotyczy to następujących celów:

 • tworzenie zindywidualizowanych/dopasowanych reklam oraz ich optymalizacja
 • dostarczanie wiadomości handlowych i dotyczących transakcji (np. za pośrednictwem Messengera)

Następujące operacje przetwarzania nie są zatem objęte wspólnym przetwarzaniem:
za przetwarzanie danych po ich zebraniu i przekazaniu odpowiada wyłącznie Meta.

 • Tworzenie raportów i analiz w formie zagregowanej i zanonimizowanej odbywa się w ramach powierzenia przetwarzania danych, tj. na naszą odpowiedzialność.

W zakresie wspólnej odpowiedzialności zawarliśmy odpowiednią umowę z serwisem Facebook, którą można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Umowa ta określa zakres odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wspólnej odpowiedzialności.

Dane kontaktowe odpowiedzialnej firmy oraz inspektora ochrony danych Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez firmę Meta, w tym podstawy prawnej przetwarzania, oraz informacje o prawach osób, których dane dotyczą, można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy. Przekazujemy dane w ramach wspólnej odpowiedzialności na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. f RODO.

Informacje na temat warunków bezpieczeństwa danych można znaleźć tutaj https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, a na atemat przetwarzania danych zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Usunięcie/odwołanie

Można dezaktywować narzędzie w ustawieniach plików cookie – w tym celu należy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na końcu strony.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie zapisanych na tej stronie internetowej).

Podstawa prawna

Art. 6 (1) lit. a RODO (zgoda)

Polityka prywatności na Instagramie

Polityka prywatności dotyczy usługi informacyjnej oferowanej na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/wolfcraft_deutschland/, korzystającej z platformy technicznej i usług Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Należy pamiętać, że użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania z tej strony na Instagramie i jej funkcji. Dotyczy to zwłaszcza korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania).

Gromadzenie danych osobowych

Podczas wizyty na naszej stronie na Instagramie Instagram i powiązana z nim firma Meta zapisuje między innymi adres IP użytkownika oraz inne informacje zapisywane na jego komputerze w formie plików cookie. Informacje te są wykorzystywane do udostępniania nam jako administratorowi stron na Instagramie danych statystycznych dotyczących korzystania ze stron Instagrama. Meta udostępnia dalsze informacje na ten temat pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/ .

W dalszej części informujemy o postępowaniu z danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe w tym kontekście to wszelkie dane, dzięki którym można osobiście zidentyfikować użytkownika. Prosimy o dokładne sprawdzenie, jakie dane osobowe udostępnia się nam za pośrednictwem Instagrama i Mety. Dopóki użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie i odwiedza nasz profil na Instagramie, Instagram może dopasować je do swojego profilu na Instagramie. Wyraźnie wskazujemy, że Instagram – a tym samym również Meta – przechowuje dane swoich użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) i może je wykorzystywać również w celach biznesowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dokonywanego przez Instagram można znaleźć w polityce prywatności Instagrama. Pełną politykę prywatności Instagrama można znaleźć tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav

Nie mamy wpływu na gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych przez Instagram. Ponadto nie mamy możliwości określenia zakresu, miejsca lub czasu przechowywania danych, w jakim stopniu Instagram i Facebook wypełniają istniejące zobowiązania do usunięcia danych, jakie oceny i powiązania są dokonywane za pomocą danych i komu dane są przekazywane. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić Instagramowi i Facebookowi przetwarzanie danych osobowych, które nam przekazuje, prosimy o kontakt w inny sposób. Nasze dane kontaktowe znajdują się w całości w naszej zakładce Nota prawna.

Dane zebrane o użytkowniku w tym kontekście są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd. i w stosownych przypadkach przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Instagram/Meta opisuje w swoich zasadach korzystania z danych informacje, które otrzymuje i jak je wykorzystuje. Znajdują się tam także dane kontaktowe Facebooka oraz informacje o możliwości ustawiania wyświetlanych reklam. Pełną politykę prywatności Instagrama można znaleźć tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav

Instagram i Meta nie podają w sposób rozstrzygający i jasny, w jaki sposób wykorzystują dane z odwiedzin na stronach Instagramu do własnych celów, w jakim stopniu aktywności na stronie Instagramu są przypisywane do poszczególnych użytkowników, jak długo Instagram przechowuje te dane i czy dane z odwiedzin na stronie Instagramu są udostępniane osobom trzecim, a zatem informacje te nie są nam znane.

Administratorem danych w rozumieniu europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest

wolfcraft GmbH

Dane kontaktowe administratora danych:

Wolffstraße 1, 56746 Kempenich

Telefon: +49 (0) 2655 510

Elektroniczny adres kontaktowy administratora danych: datenschutz@wolfcraft.com 

ma zastosowanie, o ile jesteśmy jedynym podmiotem przetwarzającym dane, które użytkownik przekazał nam za pośrednictwem Facebooka/Instagrama. W zakresie, w jakim dane przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem Facebooka/Instagrama są również lub wyłącznie przetwarzane przez Meta, firma Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, jest oprócz nas również administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Inspektor ochrony danych Facebooka

Z inspektorem ochrony danych Meta można się skontaktować za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego przez Meta pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę Instagram, adres IP przypisany do jego urządzenia jest przesyłany do Instagramu/Facebooka. Zgodnie z informacją od Facebooka adres IP jest anonimizowany (dotyczy to „niemieckich” adresów IP) i po upływie 90 dni usuwany. Facebook gromadzi ponadto informacje na temat urządzeń końcowych swoich użytkowników (np. w ramach funkcji „Powiadomienie o logowaniu”), co może mu pozwolić na przypisywanie adresów IP do poszczególnych użytkowników. Jeżeli użytkownik jest w danej chwili zalogowany na Instagramie, na jego urządzeniu końcowym znajduje się plik cookie z identyfikatorem Instagrama. Dzięki temu Facebook może prześledzić fakt odwiedzenia naszej strony przez użytkownika i sposób korzystania z niej. Dotyczy to także innych stron Instagrama. Przyciski Instagrama zintegrowane ze stronami internetowymi umożliwiają Facebookowi rejestrowanie odwiedzin użytkownika na tych stronach i przyporządkowanie ich do profilu tego użytkownika na Instagramie. Na podstawie tych danych możliwe jest oferowanie użytkownikowi dopasowanych do niego treści i reklam.

Jeżeli użytkownik chce tego uniknąć, powinien się wylogować z Instagrama i Facebooka lub dezaktywować funkcję „Pozostań zalogowany”, usunąć pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu, zamknąć przeglądarkę i ponownie ją uruchomić. W ten sposób usuwane są informacje na Instagramie i Facebooku, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację użytkownika. Może on więc korzystać z naszej strony na Instagramie bez ujawniania swojego identyfikatora. Jeżeli użytkownik korzysta z interaktywnych funkcji strony (polubienia, komentarze, udostępnienia, wiadomości itp.), pojawi się maska logowania. Po ewentualnym zalogowaniu Instagram/Facebook ponownie rozpoznaje osobę jako określonego użytkownika.

Przetwarzanie danych podczas kontaktu z nami

Sami gromadzimy dane osobowe, na przykład gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Jakie dane rejestrujemy podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, wynika z samego formularza kontaktowego. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi lub nawiązania kontaktu z użytkownikiem oraz w celu związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie ze strony użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli użytkownik skontaktował się z nami w celu zawarcia umowy, podstawą prawną jest dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po pełnym przetworzeniu zapytania użytkownika jego dane są usuwane, o ile nie obowiązują żadne prawne wymogi dotyczące przechowywania. Przyjmujemy, że przetwarzanie zostało zakończone, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została w pełni wyjaśniona.

Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy

Jeśli użytkownik nawiązuje z nami kontakt za pośrednictwem Instagrama w celu zawarcia z nami umowy o dostawę towarów/usług, to w przypadku zawarcia umowy dodatkowo przetwarzamy podane przez użytkownika w tym kontekście dane w następujący sposób:

W trakcie realizacji płatności przekazujemy dane użytkownika dotyczące płatności zleconemu instytutowi kredytowemu, o ile jest to wymagane do realizacji płatności. Podstawą prawną przekazania danych jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W przypadku umów o dostawę towarów, zebrane przez nas dane osobowe przekazujemy firmie transportowej, której zlecono dostawę towarów w ramach przetwarzania umowy, o ile jest to wymagane do dostawy towarów.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Obowiązujące prawo ochrony danych przyznaje użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, obszerne prawa (prawo dostępu i interwencji) wobec administratora danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownika, o których informujemy poniżej:

Prawo dostępu wg. art. 15 RODO;

Prawo do sprostowania wg. art. 16 RODO;

Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;

Prawo do powiadomienia wg. art. 19 RODO;

Prawo do przenoszenia danych wg. art. 20 RODO;

Prawo do wycofania wg. art. 7 ust. 3 RODO;

Prawo do złożenia skargi wg. art. 77 RODO.

 

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli w ramach wyważenia interesów przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika. Jeżeli użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania odpowiednich danych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dalszego przetwarzania, jeżeli będziemy w stanie wykazać ważne uzasadnione powody, które przeważają nad interesami użytkownika, podstawowymi prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie jest wymagane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu, jak opisano powyżej. Jeżeli użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Okres przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od obowiązującego ustawowego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania określone przez przepisy handlowe i podatkowe). Po upływie tego okresu dane te są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do zawarcia lub wykonania umowy i/lub nie mamy już uzasadnionego interesu w przechowywaniu danych. Jako dostawca serwisu informacyjnego nie gromadzimy i nie przetwarzamy ponadto żadnych danych w związku z korzystaniem przez użytkownika z tego serwisu. Pełną politykę prywatności Instagrama można znaleźć tutaj: help.instagram.com/519522125107875/

Google Analytics 4

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, ta strona internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC. Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Zakres przetwarzania

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystamy z funkcji User ID. Za pomocą identyfikatora użytkownika możemy przypisać unikalny, stały identyfikator do jednej lub więcej sesji (i działań w ramach tych sesji) i analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach.

W Google Analytics 4 anonimizacja adresów IP jest domyślnie włączona. Dzięki anonimizacji IP, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest według Google łączony z innymi danymi Google. Podczas wizyty na stronie internetowej zachowanie użytkownika jest rejestrowane w postaci „zdarzeń“. Zdarzeniami mogą być:

 • wyświetlenia stron
 • pierwsza wizyta na stronie
 • rozpoczęcie sesji
 • „ścieżka kliknięć” użytkownika, interakcja z witryną
 • przewijanie (zawsze, gdy użytkownik przewija stronę do dołu (90%))
 • kliknięcia na linki zewnętrzne 
 • wyszukiwania wewnętrzne
 • interakcja z filmami
 • pobrania plików
 • reklamy obejrzane/kliknięte
 • ustawienie języka

Ponadto zapisywane są:

 • przybliżona lokalizacja (region) użytkownika
 • adres IP (w formie skróconej) użytkownika
 • informacje techniczne o przeglądarce użytkownika i urządzeniach końcowych, z których użytkownik korzysta (np. ustawienia języka, rozdzielczość ekranu)
 • dostawca usług internetowych
 • adres URL strony odsyłającej (przez jaką stronę internetową/reklamę użytkownik wszedł na tę stronę)

Cele przetwarzania danych

Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować korzystanie ze strony i sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej i sukcesu naszych kampanii marketingowych.

Odbiorcy

Odbiorcami danych osobowych są/mogą być

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nie można wykluczyć, że władze USA będą miały dostęp do danych przechowywanych przez Google.

Przekazywanie danych do państw trzecich

O ile dane są przetwarzane poza UE/EOG i nie ma tam poziomu ochrony danych odpowiadającego standardowi europejskiemu, zawarliśmy z usługodawcą klauzule umowne zgodne ze standardem UE w celu ustanowienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Firma macierzysta Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii w USA. Nie można wykluczyć przekazywania danych do USA i dostępu władz amerykańskich do danych przechowywanych przez Google. USA są obecnie uznawane za państwo trzecie z punktu widzenia ochrony danych. Użytkownik nie ma tam takich samych praw jak w UE/EOG. Użytkownikowi mogą nie przysługiwać żadne środki prawne przeciwko dostępowi władz.

Okres przechowywania danych

Przesłane przez nas dane i powiązane z plikami cookie są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Dane, których okres przechowywania dobiegł końca, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO [JEŚLI MA ZASTOSOWANIE: art. 49a RODO].

Odwołanie

W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, przechodząc do ustawień plików cookie i zmieniając tam swój wybór. W tym celu należy kliknąć przycisk „Cookie Settings” na końcu strony. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Można również od samego początku uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik skonfiguruje swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, funkcje na tej i innych stronach internetowych mogą być ograniczone. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez

a. niewyrażenie zgody na umieszczenie pliku cookie lub

b. pobranie TUTAJ i zainstalowanie dodatku do przeglądarki dezaktywującego Google Analytics.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics oraz ochrony danych można znaleźć w Google pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ oraz pod adresem https://policies.google.com/?hl=de.

Polityka prywatności dla partnerów biznesowych oraz ich osób do kontaktu

Publikując niniejszą politykę prywatności firma wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich wypełnia swój prawny obowiązek przekazywania informacji zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) w zakresie przetwarzania danych osób i innych partnerów biznesowych. Dlatego też poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe użytkowników i w jaki sposób są przez nas przetwarzane, zgodnie z naszą polityką prywatności. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do takich danych należą przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz rachunek bankowy.

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację bądź też każdy zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Jako przetwarzanie danych osobowych traktowane są w szczególności takie działania jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wytycznymi i warunkami przedstawionymi poniżej w ramach przetwarzania zautomatyzowanego w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane użytkownika przetwarzamy w szczególności w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie prawnej, jest to zazwyczaj art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy”).

Przetwarzamy następujące dane:

Osoby, których dane dotyczą i inni partnerzy biznesowi:

 • Dane osobowe/dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, ew. firma, adres, numer telefonu komórkowego/stacjonarnego, numer faksu, e-mail)
 • Dane komunikacyjne w związku z korespondencją (e-maile, listy)

Klienci:

 • Dane osobowe/dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, ew. firma, numer telefonu komórkowego/stacjonarnego, numer faksu, e-mail, adres)
 • Dane kontraktowe i rozliczeniowe (np. rachunek bankowy, zamówione towary, dane do faktury)
 • Dane komunikacyjne w związku z korespondencją (e-maile, listy)
 • Raporty kredytowe

 

Dostawcy i usługodawcy:

 • Dane osobowe/dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, firma, numer telefonu komórkowego/stacjonarnego, faks, e-mail, adres)
 • Dane kontraktowe i rozliczeniowe (np. rachunek bankowy, zamówione towary, dane do faktury)
 • Dane komunikacyjne w związku z korespondencją (e-maile, listy)

W zakresie przestrzegania obowiązków prawnych jako podstawę prawną stosuje się art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się w ramach realizacji naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes istnieje wtedy, gdy mamy interes ekonomiczny, prawny lub intelektualny, a interesy użytkownika podlegające ochronie nie przeważają nad nim.

Jeśli brak jest ustawowej podstawy prawnej, dane osobowe są przetwarzane, jeśli użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO w połączeniu z art. 7 RODO. Nieudzielenie lub wycofanie takiej zgody nie wpływa na możliwość powołania się na ustawowe podstawy upoważnienia, w szczególności art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy”), art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO („obowiązek prawny”) oraz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”) w odniesieniu do przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Nieudzielenie lub wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami dla użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zażądać wglądu do udzielonej zgody i wycofać ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Nasze dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Przetwarzanie danych osobowych powierzamy częściowo firmom zewnętrznym. Zostały one przez nas starannie wybrane, są zobowiązane do stosowania się do naszych poleceń i podlegają regularnym kontrolom. Spełnione są warunki określone w art. 28 RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są działający na nasze zlecenie dostawcy usług lub wykonawcy, np. centra obliczeniowe, partnerzy IT, banki, firmy niszczące dane itp. i którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. W ramach umowy zobowiązujemy te podmioty do zachowania tajemnicy służbowej i przestrzegania przepisów RODO, w szczególności art. 28 RODO, a także niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

Informacje o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich. Państwa to państwa niebędące członkiem Unii Europejskiej.

Marketing

Firma wolfcraft zamierza przetwarzać dane zebrane przez siebie lub przekazane przez użytkownika w przypadku istniejących relacji biznesowych, w razie potrzeby również w celach marketingowych. Podstawę prawną stanowi stanowi w takim przypadku art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”). Taki uzasadniony interes, zgodnie z motywami RODO, istnieje w szczególności w odniesieniu do marketingu bezpośredniego (motyw 47, zdanie 7). Termin „marketing bezpośredni” oznacza bezpośrednie kontaktowanie się z odbiorcą przez usługodawcę, w tym przypadku przez nas, w celu promowania m.in. sprzedaży usług. Marketing ten jest prowadzony za pośrednictwem poczty, elektronicznie (e-mail), przez SMS/MMS lub telefonicznie. Oczywiście przestrzegane są przy tym wymogi § 7 UWG (niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Środki marketingowe obejmują w szczególności biuletyny, listy informacyjne, ogłoszenia i zaproszenia na imprezy wolfcraft. W każdej chwili można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Odpowiednie dane kontaktowe znajdują się powyżej i na końcu niniejszej polityki prywatności. W takim przypadku dane osobowe użytkownika nie będą już przetwarzane w celach marketingowych i zostaną usunięte z list dystrybucyjnych.

Okres przetwarzania danych

Przechowujemy dane osobowe zgodnie z ogólną, obowiązującą dla nas koncepcją usuwania. Zgodnie nią dane osobowe są przypisywane do klasy usuwania. W tej klasie usuwania dane osobowe mają przypisane okresy przechowywania i standardowe terminy usuwania. Po upływie standardowych okresów usuwania dane osobowe są usuwane.

Maksymalny okres przechowywania zależy od celu przetwarzania danych, takiego jak zgodność z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania (np. wymogi handlowe i podatkowe zgodnie z § 257 HGB (niemiecki kodeks handlowy), § 147 AO (niemiecki kodeks podatkowy) do dziesięciu lat)

Bezpieczeństwo / środki techniczne i organizacyjne

Podejmujemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki z uwzględnieniem wytycznych określonych w art. 24, 25 i 32 RODO, aby chronić dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem przez osoby nieuprawnione, a także przed nadużyciem. Przestrzegamy między innymi wymogów prawnych dotyczących pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych, zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów oraz usług związanych z przetwarzaniem danych, dostępności danych osobowych i możliwości szybkiego przywrócenia ich w przypadku wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego, a także stworzenia odpowiednich procedur w zakresie regularnego testowania, oceny oraz ewaluacji skuteczności podejmowanych środków technicznych i organizacyjnych mających gwarantować bezpieczeństwo przetwarzania danych. Przestrzegamy również wytycznych określonych w art. 25 RODO, które odnoszą się do zasad „privacy by design” (uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania) oraz „privacy by default” (domyślna ochrona danych).

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), a w przypadku występowania przesłanek ustawowych także prawo do sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na wyważeniu interesów, użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma to miejsce w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest w szczególności niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem. W razie wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dla których nie mamy przetwarzać danych osobowych w sposób, w jaki to robimy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i zaprzestaniemy przetwarzania danych, dostosujemy je lub przedstawimy ważne prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) lub art. 9 ust. 2 RODO w związku ze szczególnymi rodzajami danych osobowych, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, informujemy, że użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Użytkownik może dochodzić tych praw bezpośrednio od nas lub od naszego inspektora ochrony danych. Odpowiednie dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Użytkownik ma ponadto możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (Inspektor ochrony danych i swobody informacji kraju związkowego Nadrenia-Palatynat)

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

Udostępnianie danych osobowych

Nasza firma oferuje różne usługi, których podstawą jest umowa zawarta między użytkownikiem jako osobą, której dane dotyczą a naszą firmą (np. umowa kupna). W niej użytkownik ma obowiązek podać określone dane osobowe. Są to dane, których potrzebujemy do realizacji umów (np. adres, dane dot. płatności). Brak podania tych danych uniemożliwia zawarcie umowy z naszą firmą.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nasza firma nie stosuje środków zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach ani tak zwanego profilowania (np. informacji o preferencjach lub zachowaniu osoby, której dane dotyczą) w rozumieniu art. 22 RODO.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz kwestii dotyczących wyżej wymienionych praw i ich dochodzenia, a także wszelkich sugestii prosimy o kontakt z nami lub z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych:

DORNBACH GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz, Niemcy

Osoba do kontaktu:

dr Alexander Birkhahn

Tel.: +49 (0) 261 9431 134

Rouven Beck

Tel.: +49 (0) 681 89197 1002

E-mail: datenschutz@remove-this.wolfcraft.com