Gwarancja

Oświadczenie gwarancyjne

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za zakup produktu firmy wolfcraft®. Cechuje się on wysoką jakością i z pewnością przyniesie Państwu wiele radości podczas majsterkowania. Produkty firmy wolfcraft® spełniają najbardziej rygorystyczne normy techniczne i przechodzą wiele złożonych etapów konstrukcyjnych i testowych, zanim trafią na rynek. Stałe kontrole i regularne testy podczas produkcji seryjnej zapewniają wysoką jakość naszych produktów. Dzięki starannemu opracowaniu konstrukcji i niezawodnym kontrolom jakości możemy dać naszym Klientom pewność, że dokonali oni dobrego zakupu.

Firma wolfcraft® gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 5 lub 10 lat, w zależności od oznaczenia produktu, od daty jego zakupu, pod warunkiem korzystania z niego wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Bezpłatne świadczenia gwarancyjne dotyczą obszaru Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia samego przedmiotu zakupu i tylko te, które można przypisać wadom materiałowym i produkcyjnym. Wszelkie wady usuniemy według własnego uznania i na nasz koszt poprzez naprawę lub dostawę nowych lub regenerowanych części.

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na umowne lub ustawowe prawa użytkownika wobec danego sprzedawcy do wymiany lub naprawy, odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, odszkodowania za szkody lub wydatki.

Udzielona gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń, które mogą być spowodowane niewłaściwą obsługą lub brakiem konserwacji. Gwarancja nie obejmuje także zwykłych i wynikających z normalnego użytkowania oznak zużycia ani braków lub uszkodzeń, o których klient wiedział w momencie zawierania transakcji.

Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłaszane wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie wolfcraft, z dołączonym oryginałem faktury z datą zakupu, w okresie prekluzyjnym dwóch miesięcy od wystąpienia wady lub uszkodzenia lub - w przypadku wad, które nie są natychmiast widoczne - w ciągu dwóch miesięcy od ich wykrycia. Koszty wysyłki i zwrotu produktu ponosi wolfcraft. Jeśli jednak wolfcraft lub odpowiedni dział obsługi klienta wyznaczył klientowi konkretną firmę transportową do wysyłki, a klient korzysta z innej firmy transportowej, wolfcraft nie poniesie kosztów wysyłki.

Niniejsza gwarancja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. Można powoływać się na korzystniejsze przepisy prawa krajowego.

 

wolfcraft GmbH

Wolffstraße 1

56746 Kempenich

Deutschland

 

Telefon: +48 604 712 090

Fax: + 48 42 2032347

E-mail: customer_service_poland@wolfcraft.com