Doskonały i równomierny rozstaw wkrętów dzięki prostemu systemowi

Budowa drewnianego tarasu

Film instruktażowy: Budowa drewnianego tarasu

Jak samodzielnie zbudować drewniany taras z równo rozstawionymi, widocznymi wkrętami? Ten film pokazuje krok po kroku, jak to zrobić.

Wymarzony taras we własnym wykonaniu

Dzięki pomysłowym narzędziom budowa drewnianego tarasu jest łatwa, szybka i precyzyjna.

Jak uzyskać równomierny rozstaw wkrętów?

Nasz system gwarantuje dokładny i równomierny rozstaw wkrętów w tarasie drewnianym. Najważniejszym elementem zestawu jest szablon do wiercenia, który umożliwia dokładne ustalenie pozycji i wywiercenie otworów w równych odstępach w jednej linii. Aby to zrobić, wystarczy ustawić szablon na ostatnim punkcie mocowania. W celu wykonania połączenia wkrętami należy najpierw za pomocą nawiertaka i pogłębiacza wywiercić otwór przez przednią, a następnie przez tylną tulejkę wiertarską. Tulejki wykonane są z hartowanej stali i zapewniają dokładne prowadzenie wiertła. 

Zalety:

  • dokładne wyrównanie wszystkich wkrętów w jednej linii
  • stałe odległości między wkrętami a krawędzią deski

 


Instrukcja krok po kroku: Samodzielna budowa drewnianego tarasu

Krok 1: Przygotowujemy podłoże

Najpierw usuwamy grunt do ok. 40 cm głębokości i wypełniamy go grubym grysem lub żwirem do 35 cm. Następnie stopniowo wyrównujemy warstwę żwiru i, jeżeli to możliwe, zagęszczamy ją wibratorem. Pozostałe 5 cm wypełniamy drobnym żwirem i wyrównujemy łatą. 

Wskazówka: Wskazówka: Pamiętajmy o zachowaniu lekkiego spadku od budynku, ok. 1-2 cm na metr.

Krok 2: Budujemy konstrukcję nośną

Dla lepszego rozdziału obciążenia kładziemy belki nośne w odstępach od 40 do 50 cm (przestrzegając wskazówek producenta desek tarasowych!) na betonowych podkładach (co najmniej 30 x 30 cm). Dla ochrony przed gromadzeniem się wilgoci między podkładami a belkami musimy koniecznie użyć podkładek dystansowych wolfcraft.

Pozwala to skutecznie zapobiec przedwczesnemu butwieniu drewna oaz znacznie poprawia komfort chodzenia, a deski tarasu przyjemniej dźwięczą. Aby pracować w sposób wydajny z szablonami do wiercenia, musimy uważać, aby belki nośne były ułożone dokładnie równolegle i pod kątem 90º względem kierunku ułożenia desek.

Krok 3: Układamy podkładki dystansowe

Podkładki dystansowe zapewniają ochronę konstrukcji drewnianej i wydłużają trwałość tarasu. Dodatkowo te podkładki gumowe sprawiają, że taras lepiej dźwięczy i zapewniają komfort przy chodzeniu.

 

Krok 4: Zaznaczamy miejsce wiercenia

Do pracy przystępujemy po wykonaniu konstrukcji nośnej. Oznaczamy dwa miejsca wiercenia lub wkręcania w górnej części deski dwoma liniami.

Wskazówka: Wskazówka: Upewnij się, że otwór nie leży w żadnym z rowków lub szczelin w desce.

Krok 5: Ustawiamy szablon do wiercenia

Umieść szablon do wiercenia na desce i użyj bocznego wycięcia, aby wyrównać tylną tulejkę wiertarską dokładnie na odpowiedniej linii zaznaczenia.

W ten sam sposób ustaw przednią tulejkę wiertarską na drugiej zaznaczonej linii za pomocą bocznego wycięcia. Następnie umieść deskę podłogową w dokładnym położeniu na belkach nośnych.

Zestaw do nawiercania desek tarasowych, 3-cz.

Do równomiernego przykręcania desek tarasowych

Krok 6: Umieszczamy adaptery dystansujące

Umieść między deskami co 80 cm jeden adapter dystansujący. Do wyboru są wielkości szczelin między deskami 6 lub 8 mm.

Zrównaj szablon z istniejącym rzędem wkrętów, wykorzystując jego wystające ucho, i nawierć najpierw tylko wstępnie oba otwory na wkręty.

Krok 7: Wiercimy ostateczne otwory

 

Następnie odłóż szablon i wywierć na gotowo oba otwory. Otwory zostaną jednocześnie pogłębione na łby wkrętów. Głębokość wpuszczenia można precyzyjnie ustawić za pomocą nawiertaka z pogłębiaczem i ogranicznikiem głębokości wiercenia.

Krok 8: Wkręcamy wkręty

Po wywierceniu wszystkich otworów w całej desce, przykręć ją pośrodku belek nośnych za pomocą uchwytu magnetycznego do końcówek wkrętakowych. Ściskiem montażowym można łatwo wyprostować nawet krzywe deski.

Do pobrania

Budowa drewnianego tarasu_Instrukcje krok po kroku + lista zakupów

pdf 4 MB
Download

Inne projekty

Zapoznaj się także z tymi projektami.