Nota prawna

Nota prawna

Podmiot odpowiedzialny za treść:


wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

Telefon: +49 2655 510
Faks: +49 2655 51180

Strona internetowa: www.wolfcraft.com
e-mail: info@wolfcraftdotcom

Zarząd firmy: Bernd Weber, Stefan Weigel, Holger Placke
HRB 12958, Amtsgericht Koblenz
NIP zgodnie z § 27 ustawy o VAT: DE147924531

 

Źródła zdjęć

Ta strona wykorzystuje zdjęcia z gettyimages (www.gettyimages.de) - kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o autorach zdjęć

 

Wyłączenie odpowiedzialności
 

Odpowiedzialność za treść

Treści na naszych stronach zostały opracowane z dochowaniem najwyższej staranności. Jednakże nie możemy przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność oraz aktualność zamieszczonych treści. Jako usługodawca jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 TMG odpowiedzialni za własne treści zamieszczone na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednakże na podstawie §§ od 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do kontrolowania przekazywanych lub zapisanych informacji pochodzących z obcych źródeł ani analizowania ich pod kątem działań niezgodnych z prawem. Zasada ta nie narusza obowiązku usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji na podstawie ogólnych przepisów prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie obowiązuje jednak dopiero od momentu pozyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.
 

Odpowiedzialność za odnośniki

Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za te obce treści. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiadają zawsze właściciele lub operatorzy tych stron. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w chwili udostępniania danego odnośnika. W momencie udostępniania odnośnika nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Bez konkretnych wskazań dotyczących naruszenia prawa zapewnienie stałej kontroli treści na stronach, do których prowadzą odnośniki, nie jest możliwe. Odnośniki takie usuniemy niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia prawa.
 

Znaki towarowe

O ile nie umieszczono innej informacji, wszystkie znaki towarowe znajdujące się na stronie internetowej firmy wolfcraft podlegają prawu ochrony znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności znaków towarowych należących do firmy wolfcraft, logo znaków towarowych, logo firmowych oraz pozostałych emblematów. Zamieszczone na tych stronach znaki towarowe oraz elementy kompozycyjne stanowią własność intelektualną firmy wolfcraft GmbH, Niemcy.
 

Prawo autorskie

Treści i dzieła zamieszczone na tych stronach przez operatora podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każda forma użytkowania wykraczająca poza granice praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści zawartych na tej stronie jest dozwolone wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. W przypadku publikacji na tej stronie treści, które nie pochodzą od operatora, przestrzegane są prawa autorskie podmiotów trzecich. W szczególności treści autorstwa osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to zauważą Państwo przypadek naruszenia praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa treści te zostaną niezwłocznie usunięte.

Informacja wymagana na podstawie § 36 niemieckiej ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)

Spółka Wolfcraft GmbH nie uczestniczy w procedurach rozstrzygania sporów prowadzonych przed konsumenckimi biurami mediacyjnymi w rozumieniu VSBG i nie jest do tego również zobowiązana.

Komisja Europejska udostępnia platformę internetową umożliwiającą pozasądowe rozstrzyganie sporów umownych („platforma OS“), która jest dostępna pod następującym łączem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mailowy znajdziesz w stopce.
Nie mamy obowiązku ani nie jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów konsumenckich.