Záruka

Na zakoupený výrobek značky Wolfcraft s odpovídajícím označením* vám při výhradním používání přístroje ke kutilským účelům poskytujeme záruku po dobu 5 let, popř. 10 let ode dne zakoupení. Záruka se vztahuje pouze na škody na samotném zakoupeném předmětu, a to pouze takové, které vznikly v důsledku vady materiálu nebo chybného zpracování. Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené nesprávnou obsluhou nebo zanedbáním údržby. Záruka se nevztahuje na obvyklé příznaky opotřebení v důsledku používání ani na vady a škody, které byly zákazníkovi známy při uzavření kupní smlouvy. Veškeré ostatní výrobky značky Wolfcraft podléhají zákonem stanoveným záručním nárokům.

Nároky vyplývající ze záruky lze uplatnit jen při předložení účtenky/dokladu o koupi.

Záruka poskytnutá společností Wolfcraft neomezuje vaše zákonem stanovená práva spotřebitele (dodatečné plnění, odstoupení od smlouvy nebo její omezení, náhrada škody nebo vynaložených nákladů).