Vyměření složitých stupňů

Renovace starých dřevěných schodů

Inteligentní pomocník: schodišťová šablona

Renovace starých dřevěných schodů je pro domácí kutily mimořádně ambiciózní projekt. Nestejné úhly a zaoblení, stejně jako nezbytné dilatační spáry a přídavky na materiálu dosud přiváděly dokonce i zdatného domácího kutila k zoufalství. 

Díky schodišťové šabloně lze nyní snadno a úspěšně změřit i složitě tvarované plochy schodišťových stupňů. Na projekt si tak mohou troufnout i méně zkušení kutilové a ušetřit pěkných pár tisícovek.

Instruktážní video: Renovace schodů

Ve videu se dozvíte, jak naše schodišťová šablona funguje a jak s ní jednoduše změříte i složitě tvarované schodišťové stupně.

Ve videu se dozvíte, jak naše schodišťová šablona funguje a jak s ní jednoduše změříte i složitě tvarované schodišťové stupně.

Návod krok za krokem: Renovace schodů

Krok 1: Rozložení ocelových kolejniček

V sadě je celkem 15 pozinkovaných ocelových kolejniček v různých velikostech. Najděte si díly vhodné velikosti. Nyní rozložte kolejničky v délkách i úhlech schodišťového stupně tak, abyste vymodelovali celý jeho obrys.

Jednotlivé prvky šablony se při tom mohou klidně překrývat. Na zaoblené obrysy, například u točitých schodišť ve starých budovách, použijte přiložený díl s řetězovými články. Nyní jednotlivé kolejničky spojte pomocí šroubů a křídlových matic.

Tip: Tip: Šrouby zatím neutahujte.

Krok 2: Umístění distančních držáků pro dilatační spáry

Na strany, které se dotýkají stěn, nyní upevněte distanční držáky pro dilatační spáry. Použijte k tomu rovněž šrouby a křídlové matice.

Krok 3: Nastavení šablony

Vyrovnejte šablonu včetně distančních držáků pro dilatační spáry tak, aby přesně kopírovala obrysy schodišťového stupně a průběh stěny.

Po přesném nastavení šablony utáhněte šrouby, čímž šablonu zafixujete, aby držela tvar.

Krok 4: Změření a výpočet přídavku materiálu pro podstupnici

Pokud renovujete i podstupnici, tedy svislé plochy schodišťových stupňů, musíte k hloubce schodišťového stupně připočítat ještě tloušťku materiálu podstupnice. V instruktážním videu počítáme s rozměrem 6 mm.

Kromě toho byste měli přičíst také přídavek materiálu 3 mm pro dilatační spáru a požadovaný přesah schodišťového stupně (v příkladu 11 mm).

Tip: Tip: Výsledný součet si poznamenejte (v příkladu 20 mm).

Krok 5: Připevnění měřítek přesahu schodišťových stupňů

Nyní připevněte dvě přiložená měřítka přesahu na dvě místa přední hrany, resp. podélné strany schodišťového stupně. Měřítka přesahu se skládají ze dvou dílů. Větší díl položte stupnicí nahoru přes kolejničku.

Nyní vložte do otvoru šroub a nastavte posuvný díl. Upevněte oba díly křídlovou maticí v požadované poloze. Odečtěte na stupnici správnou vzdálenost (v našem případě 20 mm) a utáhněte šroub. 

Krok 6: Fixace a odebrání šablony

Zkontrolujte, jsou-li všechny prvky pevně spojeny pomocí křídlových matic. Pokud ne, tak je ještě dotáhněte. Nyní je šablona zafixována a lze ji odebrat.

Díky vícebodovému šroubovému spojení se vyměřený tvar při další manipulaci se šablonou již nemůže sám změnit, takže můžete šablonu bezpečně přenést k obkreslení na polotovar schodišťového stupně.

Krok 7: Přenesení

Položte nyní šablonu na polotovar a přisaďte přesně dorazy měřítek přesahu k čelní straně. Nyní můžete tužkou obkreslit na dřevěnou desku obrysy ocelových kolejniček šablony.

Krok 8: Řezání

Pomocí vedené stolní kotoučové pily nebo přímočaré pily nyní vyřízněte schodišťový stupeň podle narýsované čáry.

Získáte tak dokonale padnoucí schodišťový stupeň, který bude správně odrážet všechny rozměry dilatačních spár i přídavky materiálu.

 

Krok 9: Upevnění schodišťového stupně

Na upevnění schodišťového stupně použijte vhodné montážní lepidlo v kartuši o objemu 300 ml a naši vytlačovací pistoli na kartuše MG 600 (č. zboží 4356000).

Lepidlo nanášejte vlnovitě po celé ploše. Nyní můžete vložit schodišťový stupeň na místo a lehce ho přimáčknout.

Tip: Tip: Dbejte údajů výrobce ohledně doby schnutí lepidla.

Časté dotazy

Jaké velikosti schodišťových stupňů mohu přenášet pomocí schodišťové šablony?

Protože schodišťovou šablonu tvoří sada kolejniček různých délek, poskytuje šablona velkou flexibilitu co do tvaru i velikosti. Můžete s ní bez problémů přenášet obrysy schodišťových stupňů do max. šířky 1,20 m.

Mohu pomocí schodišťové šablony přenášet i obrysy schodišťových stupňů s nestejnými úhly?

Ano! Díky modulárnímu systému (stavebnicový systém) je zaručena flexibilita tvaru obrysu přenášeného schodišťového stupně.

Mohu pomocí schodišťové šablony přenášet i obrysy zaoblených schodišťových stupňů?

Ano, pomocí ohebných řetězových článků šablony můžete přenášet i zaoblené obrysy.

 

Na co se musí dát pozor při renovaci dřevěných schodů?

Pokud použijete jako nový obklad dřevo, musíte dát pozor, aby schodišťový stupeň po položení přesně lícoval. Protože dřevo „pracuje“ a roztahuje se (podle ošetření a druhu) a protože chceme zabránit „vrzání“ dřeva (tření schodišťových stupňů o schodnice), nabízíme spolu se schodišťovou šablonou distanční držáky, které zohlední dilatační spáru 3 mm. Dilatační spára pomáhá zajistit bezproblémové položení schodišťového stupně a také, aby dřevo mělo dostatečný prostor na dilataci.

Které druhy schodišťových stupňů lze pomocí schodišťové šablony renovovat?

Také zde se uplatní vysoká flexibilita schodišťové šablony. Můžete pokládat jak schodišťové stupně, které přesně „na těsno“ lícují s podstupnicí, tak i schodišťové stupně s přesahem. Pro zohlednění přesahu schodišťových stupňů nebo přídavků materiálu nabízíme „měřítka přesahu“ jako příslušenství, které je součástí sady!

Další projekty

Nezapomeňte se podívat i na tyto projekty.

Montáž dveří

Naše nástroje usnadňují montáž do té míry, že se do ní mohou bez obav pustit dokonce i méně zdatní laici.

Zobrazit projekt

 

Řezání dlaždic

Informujte se o inovativních řezačkách dlaždic, které usnadňují práci laikům i profesionálům.

Zobrazit projekt

 

Renovace schodů

Ušetřete několik tisíc eur při renovaci starého dřevěného schodiště. Naše šablona na schody funguje skvěle.

Zobrazit projekt