Perfektní a rovnoměrný vzhled šroubů díky jednoduchému systému

Stavba dřevěné terasy

Instruktážní video: Stavba dřevěné terasy

Stavba dřevěné terasy s viditelným, rovnoměrným vzhledem šroubů svépomocí? Toto video vám krok za krokem ukáže, jak na to.

Terasa snů svépomocí

Díky chytrým nástrojům se Vám stavba Vaší vlastní dřevěné terasy vydaří snadno, rychle a přesně.

Jak vzniká rovnoměrný vzhled šroubů?

Náš systém zaručí čistý a rovnoměrný vzhled šroubových spojů při pokládce vaší dřevěné terasy. Základem soupravy je terasový přenosný vrtací nástroj k montáži teras, pomocí kterého lze bez námahy provádět přesné vyrovnávání vrtaných otvorů do jedné řady. Jednoduše vyrovnáte šablonu podle posledního šroubového spoje a v rámci přípravy k sešroubování použijete nejprve přední a poté zadní vrtací pouzdro k navrtání otvorů pomocí předvrtáku se záhlubníkem. Pouzdra, která jsou vyrobena z kalené oceli, umožňují přesné vedení vrtáku. 

Výhody:

  • všechny šrouby lícují přesně v jedné linii
  • rovnoměrné odstupy šroubů od hrany prkna

 


Návod krok za krokem: Stavba dřevěné terasy

Krok 1: Příprava podkladu

Nejprve vyberte půdu do hloubky asi 40 cm a vyplňte ji do 35 cm hrubým štěrkem. Poté štěrk urovnejte a zhutněte vibrátorem. Zbývajících 5 cm vyplňte jemným štěrkem a zarovnejte pouze pomocí srovnávací latě. 

Tip: Tip: Dbejte na mírný spád směrem od budovy, a to cca 1 až 2 cm na metr.

Krok 2: Stavba nosné konstrukce

Pro lepší rozložení zatížení umístěte nosné trámy na betonové desky (min. 30 × 30 cm) ve vzdálenosti 40 až max. 50 cm (řiďte se pokyny výrobce prken!). Na ochranu před hromaděním vlhkosti mezi deskami a trámy je nezbytné použít opěrné podložky wolfcraft.

Tím se jednak účinně zabrání předčasnému zetlení dřeva a jednak se výrazně omezí kročejový hluk a zvýší komfort chůze. Abyste zajistili bezproblémovou práci s vrtacími šablonami, dbejte na to, aby podpěrné trámky byly vyrovnány přesně rovnoběžně a pod úhlem 90º ke směru pokládky nebo desek.

Krok 3: Položení opěrných podložek

Opěrné podložky slouží jako konstrukční ochrana dřeva a prodlužují životnost terasy. Kromě toho pryžové podložky omezují kročejový hluk a zvyšují pohodlí při chůzi.

 

Krok 4: Stanovení místa vrtání

Po vytvoření spodní konstrukce můžete začít. Na horní straně prkna si dvěma čarami vyznačte obě pozice pro vrtání, příp. šroubování.

Tip: Tip: Dbejte na to, aby se otvor nenacházel v některé z drážek nebo žlábků v prkně.

Krok 5: Nastavení mobilní vrtací šablony

Položte přenosný vrtací nástroj k montáži teras na prkno a pomocí bočního zářezu nastavte zadní vrtací pouzdro přesně na příslušnou označovací čáru.

Stejným způsobem nastavte i přední vrtací pouzdro pomocí bočního nastavovacího zářezu na druhou označovací čáru. Následně položte prkno přesně do správné pozice na nosné hranoly.

Terasová vrtací sada, 3dílná

K rovnoměrnému spojování terasových prken sešroubováním

Krok 6: Vložení distančních držáků

Každých 80 cm vkládejte mezi prkna distanční držáky. Přitom si můžete vybrat mezeru mezi prkny 6 nebo 8 mm.

Mobilní vrtací šablonu přitom vyrovnejte pomocí jazýčku podle stávající řady šroubů a nejprve oba otvory pro šrouby jen krátce navrtejte.

Krok 7: Vyvrtání otvorů

 

Poté mobilní vrtací šablonu odložte stranou a oba otvory kompletně vyvrtejte. Přitom jsou zároveň zapuštěny i díry pro hlavu šroubu. Při použití předvrtáku se záhlubníkem a omezovačem hloubky je možno přesně nastavit hloubku zapuštění.

Krok 8: Zašroubování šroubů

Poté, co jste vyvrtali všechny otvory v celém prkně, přišroubujte prkno s použitím magnetického držáku bitů na střed všech nosných hranolů. Pomocí montážní svěrky přitom můžete bez problémů srovnat i nerovná prkna.

Ke stažení

Stavba dřevěné terasy_návod krok za krokem

pdf 4 MB
Download

Další projekty

Nezapomeňte se podívat i na tyto projekty.