Ochrana osobních údajů

Domovská stránka

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů splňuje společnost wolfcraft GmbH se sídlem na adrese Wolffstraße 1, 56746, Kempenich, Německo, tel.: +49 2655 51 0, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (dále označovaná také jen „společnost wolfcraft“) svou stávající právní informační povinnost v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“), týkající se zpracování osobních údajů na naší domovské stránce. Níže proto popíšeme, které osobní údaje zpracováváme, a jakým způsobem. S případnými dalšími dotazy nás neváhejte kontaktovat. Naše kontaktní údaje naleznete výše a na konci tohoto dokumentu.

Osobní údaje

Osobními údaji jsou všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Za identifikovatelnou osobu je považována taková fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru jako jméno, k identifikačnímu číslu, údajům o poloze, online identifikátoru nebo k jedné nebo více zvláštních charakteristik vyjadřujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu dané fyzické osoby. To zahrnuje například informace jako vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, bankovní údaje a datum narození.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány při jakékoliv operaci nebo souboru operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Zpracování údajů probíhá zejména při shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, třídění, ukládání, upravování, pozměňování, vybírání, zjišťování, používání, zpřístupnění předáváním, šíření nebo jakémkoli jiném zpřístupnění, slaďování či propojování, omezování, vymazávání nebo ničení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s níže uvedenými požadavky a předpoklady v rámci automatizovaného zpracování na základě příslušného zákonného schválení.

V souladu s článkem 22 nařízení GDPR není subjekt údajů předmětem žádného automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Informace o získávání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

V případě ryze informativního používání webových stránek, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete informace, získáváme pouze osobní údaje, které na náš server odešle váš prohlížeč. Při prohlížení našich webových stránek budeme získávat zejména následující údaje, které pro nás jsou technicky nezbytné ke zobrazení webových stránek a k zajištění stability a zabezpečení.

– IP adresa,

– datum a čas požadavku,

– časový rozdíl oproti greenwichskému času (GMT),

– obsah požadavku (na konkrétní stránce),

– stav přístupu / stavový kód HTTP,

– příslušný přenesený objem údajů,

– webová stránka, z níž byl požadavek odeslán (odkazující server, pokud je uveden),

– operační systém a jeho rozhraní, rozlišení obrazovky a hloubka barev,

– typ, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Právním základem je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f) nařízení GDPR („oprávněný zájem“).

Kromě čistě informativního využívání našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. V souvislosti s tím je zpravidla nutno uvést další osobní údaje, které využíváme k poskytování příslušné služby. Uvádíme je v tomto dokumentu.

Používání souborů cookie

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, budou při používání našich webových stránek do vašeho počítače kromě výše uvedených údajů ukládány také soubory cookie.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku a jsou přiřazené prohlížeči, který používáte. Subjekt, který soubor cookie uložil na váš pevný disk, jejich pomocí získává určité informace. Soubory cookie nemohou ve vašem počítači spouštět programy, ani do něj přenášet viry. Slouží k tomu, aby internetová nabídka byla uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější.

Právním základem je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a) nařízení GDPR („souhlas“).

Můžete rozlišovat, zda nám udělíte souhlas pro všechny soubory cookie, pouze pro určité typy souborů cookie (např. soubory cookie nezbytně nutné pro procesy, výkon, funkčnost či marketing) nebo nemusíte souhlas udělit vůbec. Použití souborů cookie, které nejsou pro systém zásadní, můžete upravovat prostřednictvím našeho nástroje pro soubory cookie – klikněte na tlačítko „Nastavení souborů cookie“ ve spodní části webové stránky.

Udělení souhlasu je na dobrovolné bázi. Jeho udělení můžete odmítnout bez uvedení důvodu, aniž byste se museli obávat znevýhodnění. Souhlas můžete také kdykoli s účinkem do budoucna odvolat, a to písemnou formou (např. dopisem, e-mailem) na adresu uvedenou výše mezi kontaktními údaji, aniž byste se museli obávat jakéhokoli z toho plynoucího znevýhodnění. Upozorňujeme však, že pokud svůj souhlas neudělíte nebo odvoláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Pokud jsou soubory cookie používány, poskytneme vám více informací o jejich používání v následující části.

Podrobné informace najdete také v našich zásadách používání souborů cookie, které si můžete zobrazit prostřednictvím následujícího odkazu: www.wolfcraft.com/nastavení-souborů-cookie/.

Využívání služby Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics – nástroj analýzy webových stránek od společnosti Google Inc. (dále jen „společnost Google“). Nástroj Google Analytics používá soubory cookie, tedy textové soubory, které se uloží ve vašem počítači a umožňují analyzovat, jak webové stránky využíváte.

Soubory cookie jsou ukládány, pouze pokud nám k tomu udělíte souhlas. Právním základem je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a) nařízení GDPR („souhlas“). Udělení souhlasu je na dobrovolné bázi. Jeho udělení můžete odmítnout bez uvedení důvodu, aniž byste se museli obávat znevýhodnění. Souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat, aniž byste se museli obávat jakéhokoli z toho plynoucího znevýhodnění - klikněte na tlačítko „Nastavení souborů cookie“ ve spodní části této stránky.

Společnost Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA. Před udělením souhlasu podle čl. 49, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR Vás upozorňujeme zejména na to, že v USA bez rozhodnutí o přiměřenosti a bez vhodných záruk nemusí existovat odpovídající úroveň ochrany údajů, protože zákony o ochraně údajů neodpovídají požadavkům nařízení GDPR, a že zvláště nemusí být možné vymáhat práva dotčených subjektů.

Informace, které soubory cookie vytvářejí o vašem využívání těchto webových stránek, se zpravidla přenášejí na server Googlu v USA a tam se ukládají. Pokud však na těchto webových stránkách dojde k aktivaci anonymizace IP adresy, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenášena celá IP adresa a teprve tam je zkracována. Na objednávku provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google informace k tomu, aby vyhodnotila, jak využíváte webové stránky, sestavila přehledy webových aktivit a poskytla provozovateli stránek další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu.

IP adresa, kterou váš prohlížeč zprostředkuje nástroji Google Analytics, nebude sloučena s ostatními údaji společnosti Google.

Tato webová stránka využívá nástroj Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“. Díky tomu jsou IP adresy zpracovávány již zkrácené, a je tak možné vyloučit propojení s konkrétní osobou. Pokud je možné vaše údaje propojit s vaší osobou, bude takové propojení tedy okamžitě zakázáno a tyto osobní údaje budou okamžitě vymazány.

Využíváme nástroj Google Analytics, abychom analyzovali používání našich webových stránek a pravidelně je vylepšovali. Díky získaným statistikám můžeme zlepšovat naši nabídku a pojmout ji atraktivněji pro vás coby uživatele.

Informace o poskytovateli třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: https://www.google.com/analytics/terms/, Informace o ochraně dat: https://policies.google.com/ a Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.

Kontaktování

Když nás kontaktujete e-mailem, budeme zpracovávat údaje, které nám poskytnete. Povinnými údaji jsou pouze jméno a e-mailová adresa. Tyto údaje jsou nutné k tomu, abychom na váš požadavek mohli odpovídajícím způsobem odpovědět. Pokud budete chtít, můžete dobrovolně poskytnout další osobní údaje (například při požadavku na zpětný telefonní hovor budeme potřebovat vaše telefonní číslo a přejete-li si zaslat informační materiály poštou, budeme potřebovat vaši adresu). Vaše osobní údaje ukládáme, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy a vyhovět vašim požadavkům. Takto vytvořené údaje vymažeme, jakmile již nebude jejich uložení potřebné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud budou existovat zákonné požadavky k jejich uchovávání.

Právním základem je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f) nařízení GDPR („oprávněný zájem“).

Vkládání videoobsahu na YouTube

Do své online nabídky jsme vložili videa na YouTube, která jsou uložena na adrese www.YouTube.com a která lze přímo přehrát na našich webových stránkách. Všechna tato videa jsou integrována v „režimu rozšířené ochrany údajů“, což znamená, že pokud si video nepřehrajete, nejsou o vás jakožto uživateli obsahu na YouTube přenášeny žádné údaje. Teprve při přehrání videa se přenesou osobní údaje, které jsou uvedeny v části „Informace o získávání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek“. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

Výše uvedené se realizuje pouze tehdy, když nám k tomu udělíte souhlas. Právním základem je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a) nařízení GDPR („souhlas“). Udělení souhlasu je na dobrovolné bázi. Jeho udělení můžete odmítnout bez uvedení důvodu, aniž byste se museli obávat znevýhodnění. Souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat, aniž byste se museli obávat jakéhokoli z toho plynoucího znevýhodnění - klikněte na tlačítko „Nastavení souborů cookie“ ve spodní části této stránky.

Společnost YouTube zpracovává Vaše osobní údaje také v USA. Před udělením souhlasu podle čl. 49, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR Vás upozorňujeme zejména na to, že v USA bez rozhodnutí o přiměřenosti a bez vhodných záruk nemusí existovat odpovídající úroveň ochrany údajů, protože zákony o ochraně údajů neodpovídají požadavkům nařízení GDPR, a že zvláště nemusí být možné vymáhat práva dotčených subjektů.

Návštěvou webové stránky získá společnost YouTube informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou podstránku našich webových stránek. Navíc budou přeneseny osobní údaje, které jsou uvedeny výše v části „Informace o získávání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek“. Děje se tak bez ohledu na to, zda společnost YouTube má k dispozici informaci o uživatelském účtu, ke kterému jste přihlášeni, nebo uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k němu. Pokud si nepřejete propojení se svým profilem na YouTube, musíte se před stisknutím tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkum trhu nebo návrh svých webových stránek v souladu s potřebami uživatelů. Taková analýza se provádí zejména (a to i u nepřihlášených uživatelů) k nabízení reklamy v souladu s potřebami uživatelů a k informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž pro její uplatnění se musíte obrátit na společnost YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu získávání a zpracování údajů prostřednictvím služby YouTube naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde najdete i další informace o svých právech a o možnostech nastavení ochrany svého soukromí: whttps://policies.google.com/privacy.

Použití zásuvných modulů sociálních sítí

Nepoužíváme žádné zásuvné moduly sociálních sítí.

Na našem webu najdete pouze odkazy na naše zastoupení na sítích: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů poskytovatelem při návštěvě jejich webových stránek naleznete níže v Prohlášeních o ochraně osobních údajů dotčeného poskytovatele. Najdete zde i další informace o svých souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany soukromí.

Adresy poskytovatelů a adresy URL s jejich informacemi o ochraně osobních údajů:

YouTube: Provozovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/;

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; další informace o shromažďování údajů najdete zde: www.facebook.com/help/186325668085084.

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; webové stránky: www.instagram.com; Prohlášení o ochraně osobních údajů: instagram.com/about/legal/privacy.

Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy.

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko; Prohlášení o ochraně osobních údajů https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy.

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko; webové stránky: www.linkedin.com; Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

Vkládání obsahu Google Maps

Tyto webové stránky využívají nabídku služeb Map Google společnosti Google. Můžeme vám tak přímo na webových stránkách zobrazit interaktivní mapy a umožnit vám pohodlně používat jejich funkce.

Výše uvedené se realizuje pouze tehdy, když nám k tomu udělíte souhlas. Právním základem je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a) nařízení GDPR („souhlas“). Udělení souhlasu je na dobrovolné bázi. Jeho udělení můžete odmítnout bez uvedení důvodu, aniž byste se museli obávat znevýhodnění. Souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat, aniž byste se museli obávat jakéhokoli z toho plynoucího znevýhodnění - klikněte na tlačítko „Nastavení souborů cookie“ ve spodní části této stránky.

Společnost Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA. Před udělením souhlasu podle čl. 49, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR Vás upozorňujeme zejména na to, že v USA bez rozhodnutí o přiměřenosti a bez vhodných záruk nemusí existovat odpovídající úroveň ochrany údajů, protože zákony o ochraně údajů neodpovídají požadavkům nařízení GDPR, a že zvláště nemusí být možné vymáhat práva dotčených subjektů.

Návštěvou webové stránky získá společnost Google informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou vnořenou stránku našich webových stránek. Navíc budou přeneseny osobní údaje, které jsou uvedeny v části „Informace o získávání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek“ tohoto prohlášení. Děje se tak bez ohledu na to, zda má společnost Google k dispozici informaci o uživatelském účtu, ke kterému jste přihlášeni, nebo žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k němu. Pokud si nepřejete propojení se svým profilem na Google, musíte se před stisknutím tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro reklamní účely, průzkum trhu nebo návrh svých webových stránek v souladu s potřebami uživatelů. Taková analýza se provádí zejména (a to i u nepřihlášených uživatelů) k nabízení reklamy v souladu s potřebami uživatelů a k informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž pro její uplatnění se musíte obrátit na společnost Google.

Další informace o účelu a rozsahu získávání a zpracování údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele. Zde najdete i další informace o svých tohoto se týkajících právech a možnostech nastavení ochrany svého soukromí: www.google.de/intl/en/policies/privacy.

Obsah vytvářený uživateli

S příslušným souhlasem podle čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. a) nařízení GDPR ve spojení s čl. 7 nařízení GDPR zpracováváme videa a fotografie, na kterých jste vidět, v rámci tzv. obsahu vytvářeného uživateli.

Pokud video nebo fotografie poskytuje informace o vašem etnickém původu, náboženství nebo zdraví (např. barva pleti, pokrývka hlavy, brýle), vztahuje se Váš souhlas také na tyto údaje. Informace na internetu jsou přístupné po celém světě a lze je vyhledávat pomocí vyhledávačů a propojovat s jinými informacemi, z čehož se případně dají vytvořit Vaše profily osobnosti. Informace zveřejněné na internetu, včetně videí a fotografií, lze bez problémů kopírovat a dále rozšiřovat. Existují specializované archivační služby, jejichž cílem je trvale dokumentovat stav určitých webových stránek k určitým termínům. To může vést k tomu, že informace zveřejněné na internetu bude stále možné najít i po jejich vymazání na původní stránce.

Tato práva jsou udělována bez odměny a zahrnují i právo na zpracovávání videí a fotografií.

Udělení souhlasu je na dobrovolné bázi. Jeho udělení můžete odmítnout bez uvedení důvodu, aniž byste se museli obávat znevýhodnění. Souhlas můžete také kdykoli s účinkem do budoucna odvolat, a to písemnou formou (např. dopisem nebo e-mailem) na adresu uvedenou níže mezi kontaktními údaji, aniž byste se museli obávat jakéhokoli z toho plynoucího znevýhodnění. Fotografie, na kterých Vás lze poznat a které zobrazují hlavně jenom Vás, budou poté neprodleně odstraněny a již nebudou použity pro nové (digitální) tiskoviny. Pokud jste na fotografii zobrazeni společně s dalšími osobami, nemusí být fotografie odstraněna, ale postačí, když na ní bude neprodleně provedena úprava znemožňující Vaše poznání (např. rozmazání pixelizací). Pokud jste byli na fotografii zobrazeni společně s dalšími osobami a my nevyužijeme možnost pixelizace, ale budeme chtít fotografii přímo nahradit novou fotografií (např. protože dotyčná fotografie má pro webovou stránku zvláštní význam atd.), činí lhůta pro výměnu fotografie jeden měsíc. V případě tištěných médií, digitálně zveřejněných publikací a videí budou osobní údaje odstraněny až při vytvoření příští nové kopie.

Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají nástroj Google Tag Manager od společnosti Google. Google Tag Manager je řešením, které umožňuje obchodníkům spravovat značky (tagy) webových stránek z jednoho rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který implementuje tagy) je doménou bez souborů cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Nástroj zajišťuje spouštění jiných tagů, které mohou ze své strany za určitých okolností shromažďovat data. Google Tag Manager nemá k těmto datům přístup. Pokud byla na úrovni domény nebo souborů cookie provedena deaktivace, zůstane v platnosti pro všechny sledovací tagy implementované nástrojem Google Tag Manager.

Soubory cookie se pro aplikace Google ukládají pouze tehdy, pokud nám k tomu dáte souhlas. Právním základem je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a) nařízení GDPR („souhlas“). Udělení souhlasu je na dobrovolné bázi. Jeho udělení můžete odmítnout bez uvedení důvodu, aniž byste se museli obávat znevýhodnění. Souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat, aniž byste se museli obávat jakéhokoli z toho plynoucího znevýhodnění - klikněte na tlačítko „Nastavení souborů cookie“ ve spodní části této stránky.

Společnost Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA. Před udělením souhlasu podle čl. 49, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR Vás upozorňujeme zejména na to, že v USA bez rozhodnutí o přiměřenosti a bez vhodných záruk nemusí existovat odpovídající úroveň ochrany údajů, protože zákony o ochraně údajů neodpovídají požadavkům nařízení GDPR, a že zvláště nemusí být možné vymáhat práva dotčených subjektů.

Právním základem pro používání nástroje Google Tag Manager je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f) nařízení GDPR („oprávněný zájem“).

Osobní údaje uchazečů o práci

Pokud se u nás ucházíte o práci, údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány za účelem ověření, zda s vámi chceme navázat a uzavřít pracovní poměr.

Během přijímacího řízení ukládáme kromě oslovení, příjmení a jména obvyklé korespondenční údaje, jako jsou poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Kromě toho jsou ukládány dokumenty uchazeče jako motivační dopis, životopis, dokumenty dokládající dosažené vzdělání či certifikáty a také doporučující dopis.

Pokud se neuskuteční pracovní poměr, budou vámi zaslané a zadané údaje uchazeče zpracovávány pouze do chvíle rozhodnutí o nepřijetí. Údaje budou vymazány čtyři měsíce po odeslání rozhodnutí o nepřijetí nebo při vrácení dokumentů uchazeče.

Vaše údaje uložíme do databáze uchazečů pouze tehdy, pokud nám k tomu výslovně udělíte svůj souhlas. Údaje jsou uchovávány nejdéle po dobu dvou let. Udělení souhlasu je na dobrovolné bázi. Jeho udělení můžete odmítnout bez uvedení důvodu, aniž byste se museli obávat znevýhodnění. Souhlas můžete také kdykoli s účinkem do budoucna odvolat, a to písemnou formou (např. dopisem, e-mailem) na adresu uvedenou výše mezi kontaktními údaji, aniž byste se museli obávat jakéhokoli z toho plynoucího znevýhodnění.

Pokud s vámi uzavřeme pracovní poměr, budou vámi poskytnuté údaje zpracovány za účelem vytvoření, provedení a v případě potřeby ukončení pracovního poměru.

Údaje mohou být zpracovávány pro statistické účely (např. vykazování). O jednotlivých osobách při nich nelze vyvodit žádné závěry.

Právním základem je § 26 německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon BDSG“) (§ 26 odst. 8 věta 2 zákona BDSG).

Doba zpracování

Maximální doba uložení osobních údajů závisí na účelu, za kterým jsou údaje zpracovávány. Doba uložení závisí zejména na období, po které je uložení nezbytné ke splnění účelu. Údaje jsou kromě toho zpracovávány za účelem splnění zákonných povinností (např. povinnost uchovávání údajů pro obchodně-právní a daňové účely podle § 257 německého obchodního zákoníku („HGB“), § 147 německého daňového řádu („AO“) po dobu až deseti let).

Příjemce údajů

Pokud to bude nutné, budeme přenášet vaše údaje v rámci specializovaných oddělení společnosti wolfcraft.

Pokud je to nutné k plnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu, mohou být vaše osobní údaje předány společnostem skupiny wolfcraft. Právním základem je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b) nařízení GDPR („nezbytné pro splnění smlouvy“).

Základem zmocnění pro jakýkoli další přenos dat v rámci skupiny wolfcraft je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f) nařízení GDPR („oprávněný zájem“). Podle toho je zpracování údajů zákonné, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů, za předpokladu, že tím nejsou dotčeny zájmy nebo základní práva subjektu údajů. V bodech odůvodnění pro GDPR je ve 48. bodě odůvodnění konkretizován oprávněný zájem pro přenos ve skupině podniků. Podle toho se přenos v rámci skupiny podniků pro interní administrativní účely, pokud jde o zpracování osobních údajů zákazníků, dá kvalifikovat jako náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. f) nařízení GDPR.

Ke zpracování vašich údajů využíváme zčásti externí poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé, které jsme pečlivě vybrali a pověřili, podléhají našim pokynům a pravidelným kontrolám. Jsou splněny všechny požadavky z článku 28 nařízení GDPR.

Místo zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování vašich osobních údajů probíhá buď v Německu nebo v členských státech Evropské unie. Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, nebudeme vaše osobní údaje předávat do zemí mimo členské státy Evropské unie (tzv. třetích zemí) ani jiným mezinárodním organizacím.

Pokud předáváme osobní údaje poskytovatelům služeb mimo EU, děje se tak pouze v případě, pokud Evropská komise potvrdí pro třetí zemi přiměřenou úroveň ochrany údajů nebo pokud existují jiné přiměřené záruky ochrany údajů (např. závazné vnitropodnikové předpisy o ochraně údajů nebo dohoda o standardních smluvních doložkách Evropské komise) nebo pokud dotčený subjekt poskytl svůj souhlas (čl. 44 a násl. nařízení GDPR).

Bezpečnostní, technická a organizační opatření

Abychom ochránili vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, porušením zabezpečení, úpravou nebo distribucí neoprávněnými osobami a zneužitím, podnikáme s ohledem na požadavky čl. 24, 25 a 32 nařízení GDPR veškerá nezbytná technická a organizační opatření.

Dodržujeme tak zákonné požadavky na pseudonymizaci a šifrování osobních údajů, na důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb v souvislosti se zpracováním údajů, na dostupnost osobních údajů a možnost jejich rychlého obnovení v případě fyzických či technických incidentů a na proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování.

Kromě toho dodržujeme také požadavky článku 25 nařízení GDPR týkající se záměrné a standardní ochrany osobních údajů.

Vaše práva

Máte právo na bezplatné informace o svých osobních údajích, a jsou-li splněny zákonné požadavky, právo na opravu, blokování a výmaz údajů, na omezení zpracování, na přenositelnost dat a právo na vznesení námitky.

Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z posouzení zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku. Jedná se o případ, kdy zpracování není vyžadováno zejména pro splnění smlouvy uzavřené s vámi. V případě uplatnění takové námitky vás požádáme, abyste uvedli důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme učinili. V případě odůvodněné námitky se budeme situací zabývat a buďto ukončíme nebo upravíme zpracování údajů nebo poukážeme na naše kogentní oprávněné důvody, na jejichž základě budeme pokračovat ve zpracování.

Navíc máte možnost podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (např. u státního komisaře pro ochranu osobních údajů a svobodu informací, Porýní-Falc, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, Německo).

Máte-li jakékoli dotazy či návrhy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo výše uvedených práv a jejich uplatnění, obraťte se na nás nebo na našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1

56070 Koblenz, Německo

E-mail: datenschutz@wolfcraft.com  

Tel.: +49 261 9431 434

  

Stav: 12/2020

Platí naše nejaktuálnější verze tohoto dokumentu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů na Facebooku

V rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů plní společnost wolfcraft GmbH, se sídlem na adrese Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, Německo, tel.: +49 2655 510, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (dále jen „společnost wolfcraft“) svou stávající právní informační povinnost v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) týkající se zpracování osobních údajů na naší facebookové stránce. Níže proto popíšeme, které osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem. S případnými dalšími dotazy nás neváhejte kontaktovat. Naše kontaktní údaje naleznete výše a na konci tohoto dokumentu.

Osobní údaje

Osobními údaji jsou všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Za identifikovatelnou osobu je považována taková fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru jako jméno, k identifikačnímu číslu, údajům o poloze, online identifikátoru nebo k jedné nebo více zvláštních charakteristik vyjadřujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu dané fyzické osoby. To zahrnuje například informace jako vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, bankovní údaje a datum narození.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány při jakékoliv operaci nebo souboru operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Zpracování údajů probíhá zejména při shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakémkoli jiném zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmazu nebo zničení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s níže uvedenými požadavky a okolnostmi v rámci automatizovaného zpracování na základě příslušného zákonného schválení.

V souladu s článkem 22 nařízení GDPR není subjekt údajů předmětem žádného automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Zpracování osobních údajů na naší facebookové stránce

Společnost wolfcraft na své facebookové stránce využívá technickou platformu a služby společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Upozorňujeme, že tuto facebookovou stránku a její funkce používáte na vlastní odpovědnost, což platí obzvláště při používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení). Informace uvedené na facebookové stránce můžete také zobrazit na naší webové stránce www.wolfcraft.cz.

Správcem podle čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR je jako provozovatel facebookové stránky společnost wolfcraft a také společnost Facebook Ireland Ltd. jakožto společný správce podle článku 26 nařízení GDPR. Smlouvu o našem společném správcoství najdete zde: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Primární odpovědnost za zpracování dat z přehledů poté v souladu s požadavky nařízení GDPR přebírá společnost Facebook Ireland Ltd., která bude plnit všechny povinnosti vyplývající z nařízení GDPR vztahující se na zpracování dat z přehledů (mj. čl. 12 a 13 nařízení GDPR, dále jen „poskytované informace“, čl. 15 až 22 nařízení GDPR, dále jen „práva subjektu údajů“ a čl. 32 až 34 nařízení GDPR, dále jen „technická a organizační opatření“).

Když navštívíte naši facebookovou stránku, společnost Facebook zaznamená vaši IP adresu a další informace, které jsou k dispozici na vašem počítači v podobě souborů cookie. Tyto soubory cookie nenastavuje naše společnost. Tyto informace slouží k tomu, aby nám jako provozovateli facebookové stránky byly poskytovány statistické informace o jejím používání. Více informací najdete na této facebookové stránce: www.facebook.com/help/pages/insights.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (dále jen „oprávněný zájem“).

V této souvislosti shromážděné vaše údaje zpracovává společnost Facebook a v případě potřeby je přenáší do zemí mimo Evropskou unii. Jaké informace společnost Facebook dostává a jak je používá, je uvedeno obecnou formou v jejích Zásadách používání dat. Najdete v nich také informace o možnostech kontaktování společnosti Facebook a možnostech nastavení reklam. Zásady používání dat najdete na této adrese: www.facebook.com/about/privacy;

Úplné znění Zásad používání dat společností Facebook najdete zde: https://www.facebook.com/policy.php.

Naší společnosti není známo, a ani to není jasně uvedeno, jakým způsobem společnost Facebook pro vlastní účely používá údaje z návštěvy facebookových stránek, do jaké míry jsou aktivity na facebookové stránce přiřazeny jednotlivým uživatelům, jak dlouho společnost Facebook tyto údaje ukládá, ani zda údaje z návštěvy facebookové stránky společnost Facebook nepřenáší třetím stranám.

Při přístupu na facebookovou stránku je společnosti Facebook přenesena IP adresa přiřazená vašemu koncovému zařízení. Podle informací společnosti Facebook je tato IP adresa anonymizována (u „německých“ IP adres) a je po 90 dnech vymazána.

Společnost Facebook také ukládá informace o koncových zařízeních svých uživatelů (např. v rámci funkce „Zabezpečení a přihlašování“); společnost Facebook tak může být schopna přiřadit IP adresy jednotlivým uživatelům.

Pokud jste aktuálně přihlášeni na Facebooku jako uživatel, existuje ve vašem koncovém zařízení soubor cookie s vaším facebookovým identifikátorem. To společnosti Facebook umožňuje zjistit, že jste tuto stránku navštívili a jak jste stránku použili. To platí i pro všechny ostatní facebookové stránky. Tyto soubory cookie nenastavuje naše společnost.

Vnořené odkazy na Facebook integrované do webových stránek umožňují společnosti Facebook zaznamenávat vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřadit je k vašemu facebookovému profilu. Na základě těchto údajů vám může být nabízen obsah nebo reklama na míru.

Pokud se tomu chcete vyhnout, měli byste se odhlásit z Facebooku nebo deaktivovat funkci „zůstat přihlášen“, smazat soubory cookie ve vašem zařízení a zavřít a restartovat prohlížeč.

Vymažete tak facebookové informace, jejichž prostřednictvím vás lze ihned identifikovat. To vám umožní používat naši facebookovou stránku, aniž by byl zjištěn váš facebookový identifikátor.

Když přistupujete k interaktivním funkcím stránky (lajkování, komentování, sdílení, zprávy atd.), zobrazí se přihlašovací obrazovka Facebooku. Po případném přihlášení vás Facebook znovu rozpozná jako konkrétního uživatele.

Informace o tom, jak můžete spravovat nebo vymazat stávající informace o vaší osobě, najdete na stránkách podpory Facebooku: www.facebook.com/about/privacy.

Vaše osobní údaje můžeme také shromažďovat a zpracovávat za účelem pořádání soutěže. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (dále jen „plnění smlouvy“). Tyto údaje jsou nezbytné k uzavření smlouvy o soutěži. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu o soutěži.

My, jakožto poskytovatel informační služby, neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné údaje z vašeho používání naší služby.

Více informací o Facebooku a dalších sociálních sítích a o tom, jak můžete své údaje chránit, najdete na stránce www.uoou.cz.

Doba zpracovávání osobních údajů

Maximální doba zpracovávání osobních údajů naší společností závisí na účelu, za kterým jsou údaje zpracovávány. Doba zpracovávání závisí zejména na období, po které je uložení nezbytné ke splnění účelu. Zůstávají tím nedotčeny zákonné požadavky na uchovávání údajů.

Příjemce osobních údajů

Pokud to bude nutné, budeme případně osobní údaje přenášet interně v rámci specializovaných oddělení. Kromě výše popsaných přenosů nedochází k žádnému dalšímu přenosu.

Místo zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování vašich osobních údajů obvykle probíhá buď v Německu nebo v členských státech Evropské unie. Není-li v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů ohledně Facebooku uvedeno jinak, nebudou vaše osobní údaje předávany do zemí mimo členské státy Evropské unie (tzv. třetích zemí) ani jiným mezinárodním organizacím.

Bezpečnostní, technická a organizační opatření

Abychom ochránili vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, porušením zabezpečení, úpravou nebo distribucí neoprávněnými osobami a zneužitím, podnikáme v rozsahu naší odpovědnosti s ohledem na požadavky čl. 24, 25 a 32 nařízení GDPR veškerá nezbytná technická a organizační opatření. Dodržujeme tak zákonné požadavky na pseudonymizaci a šifrování osobních údajů, na důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb v souvislosti se zpracováním údajů, na dostupnost osobních údajů a možnost jejich rychlého obnovení v případě fyzických či technických incidentů a na proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování.

Kromě toho dodržujeme také požadavky článku 25 nařízení GDPR týkající se záměrné a standardní ochrany osobních údajů

Vaše práva

Máte právo na bezplatné informace o svých osobních údajích, a jsou-li splněny zákonné požadavky, právo na opravu, blokování a výmaz údajů, na omezení zpracování, na přenositelnost dat a právo na vznesení námitky.

Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z posouzení zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku. Jedná se o případ, kdy zpracování není vyžadováno zejména pro splnění smlouvy uzavřené s vámi. V případě uplatnění takové námitky vás požádáme, abyste uvedli důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jako jsme učinili. V případě odůvodněné námitky se budeme situací zabývat a zpracování údajů buďto ukončíme, příp. upravíme, nebo poukážeme na naše závažné oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

Máte také možnost podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (např. u státního komisaře pro ochranu osobních údajů a svobodu informací, Porýní-Falc, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, Německo).

Máte-li jakékoli dotazy či návrhy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo výše uvedených práv a jejich uplatnění, obraťte se na nás nebo na našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů:

Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz, Německo

E-mail: datenschutz@wolfcraft.com  

Tel.: +49 261 9431-434