Garantie

Garantieverklaring

Beste doe-het-zelver,

U heeft een hoogwaardig wolfcraft®-product gekocht, waaraan u nog veel plezier zult beleven. wolfcraft®-producten voldoen aan een hoge technische norm en doorlopen intensieve ontwikkelings- en testfasen voordat ze in de handel komen. Tijdens de serieproductie zorgen voortdurende controles en regelmatige tests voor een hoge kwaliteitsstandaard. Degelijke technische ontwikkelingen en betrouwbare kwaliteitscontroles bieden u de zekerheid van een juiste aankoop.

Wij bieden in overeenstemming met het desbetreffende product-etiket 5 of 10 jaar garantie vanaf de koopdatum op het door u gekochte wolfcraft®-product bij exclusief gebruik van de apparaten als doe-het-zelver.

De gratis aanspraak op garantie geldt voor het gebied van de Europese Unie, Zwitserland, Groot-Brittannië en Noorwegen.

De garantie omvat alleen schade aan het gekochte product zelf, en dan alleen schade die te herleiden is tot materiaal- en productiefouten. Middels reparatie of levering van nieuwe of gereviseerde onderdelen, zullen we eventuele gebreken naar eigen goeddunken en op eigen kosten verhelpen.

Uw contractuele of wettelijke rechten jegens de betreffende verkoper, wat betreft nakoming, ontbinding, prijsvermindering, schade- of onkostenvergoeding, blijven door deze garantie onverlet.

Van garantie uitgesloten zijn defecten en schade die te herleiden zijn tot verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud. Ook normale gebruikssporen en normale slijtage evenals gebreken en schade, die bij het aangaan van de overeenkomst bij de klant bekend waren, zijn van de garantie uitgesloten.

Aanspraken op de garantie kunnen enkel door een schriftelijke kennisgeving aan wolfcraft geldend worden gemaakt. De aanspraak moet worden vergezeld van de originele factuur met vermelding van de datum van aankoop, binnen een uitsluitingstermijn van twee maanden na het optreden van het gebrek of de schade of - in geval van gebreken die niet onmiddellijk zichtbaar zijn - binnen twee maanden na de ontdekking van de desbetreffende gebreken. De kosten van het verzenden en terugzenden van het product zijn voor rekening van wolfcraft. Indien wolfcraft of de verantwoordelijke klantenservice voor de verzending echter een specifieke vrachtmaatschappij aan de klant heeft toegewezen terwijl de klant van een andere vrachtmaatschappij gebruikmaakt, dan is wolfcraft niet aansprakelijk voor de verzendkosten.

Deze garantie is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het staat u vrij om u op eventueel gunstigere bepalingen in de nationale wetgeving in uw land te beroepen.

 

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Duitsland

+49 2655 51324

customernl@wolfcraft.com