Garanție

Declaraţie de garanţie

Dragi pasionaţi de bricolaj,

Aţi achiziţionat un produs wolfcraft® de înaltă calitate, care vă va aduce multe satisfacţii la bricolaj. Produsele wolfcraft® corespund unui standard tehnic înalt şi sunt supuse unor faze intensive de dezvoltare şi testare, înainte de a ajunge în comerţ. În timpul producţiei în serie, controalele permanente şi testele regulate asigură standardul înalt de calitate. Dezvoltările tehnice solide şi controalele de calitate fiabile vă oferă siguranţa unei decizii de achiziţie corecte.

Corespunzător denumirii produsului vă acordăm o garanție între 5 sau 10 ani de la data achiziționării produsului wolfcraft® presupunând că acesta este utilizat exclusiv în sectorul de bricolaj casnic.

Cererea de garanţie gratuită se aplică zonei Uniunii Europene, Elveţiei, Marii Britanii şi Norvegiei.

Garanţia cuprinde numai daunele aduse produsului achiziţionat şi numai acele daune generate de erorile de material şi de fabricaţie. Eventualele defecțiuni le vom corecta, la discreția noastră și pe cheltuiala noastră, prin repararea sau furnizarea de piese noi sau recondiționate.

Drepturile dumneavoastră contractuale sau legale faţă de respectivul cumpărător nu sunt afectate de această garanţie privind performanţa suplimentară, retragerea, reducerea, despăgubirea pentru daune sau costuri.

Această garanţie nu cuprinde deficienţele şi daunele cauzate de operarea necorespunzătoare sau de lipsa lucrărilor de întreţinere. De asemenea, garanţia nu acoperă semnele comune de uzură şi uzura normală cauzată de utilizare, precum şi deficienţele şi daunele care îi erau cunoscute clientului la încheierea contractului.

Reclamațiile în temeiul garanției pot fi formulate numai prin notificare scrisă către wolfcraft și prezentarea facturii originale cu data achiziției într-un termen de prescripție de două luni de la producerea defectului sau a daunei sau - în cazul defectelor care nu sunt imediat evidente - în termen de două luni de la descoperirea lor. Wolfcraft preia costurile generate de trimiterea şi returnare a produsului. Dacă totuşi wolfcraft sau serviciul pentru clienți responsabil a indicat clientului o anumită companie de transport de marfă pentru expediere și clientul folosește o altă companie de transport, atunci wolfcraft nu va suporta costurile transportului.

Această garanţie este supusă legislaţiei Republicii Federale Germania. Puteţi să vă referiți la orice reglementări legale mai favorabile ale legislației dumneavoastră de origine.

 

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germania

Telefon: +49 (0)2655510
E-mail: customerservice@wolfcraft.com