Garanția

Pentru produsele marca wolfcraft achiziționate, marcate ca atare, vă acordăm 5 sau 10 ani garanție de la data cumpărării acestuia, folosit exclusiv în micile gospodării. Garanția acoperă doar defectele de material și de fabricație. Această garanție nu acoperă defectele sau deteriorările cauzate de utilizare sau întreținerea necorespunzătoare. De asemenea garanția nu acoperă uzura și utilizarea normală sau defectele și daunele cunoscute clientului la momentul încheierii contractului.

Pretențiile de garanție pot fi revendicate doar pe baza unei facturi sau dovezi de cumpărare.

Garanția oferită de wolfcraft nu restrânge drepturile dvs. statuare de consumator (după îndeplinire, reziliere sau reducere, despăgubiri sau compensații).