text.skipToContent text.skipToNavigation

Impressum

 

Ansvarig för innehållet:
Uppgifter enligt § 5 i TMG (Telemediengesetz –den tyska telemedialagen):


wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Tyskland

Telefon: +49 2655 510
Fax: +49 2655 502-180

Internet: www.wolfcraft.com
E-post: info@wolfcraft.com

Verkställande direktörer: Bernd Weber, Stefan Weigel, Holger Placke, Dr. Thomas Ardelt

Registreringsnummer: HRB 12958

Registreringsdomstol: Amtsgericht Koblenz

Momsregistreringsnummer enligt § 27 a i den tyska mervärdesskattelagen (Umsatzsteuergesetz): DE147924531

 

 

Bildkällor

På denna webbplats används följande bilder från gettyimages.

 

Ansvarsfriskrivning:

 
Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7.1 i den tyska telemedialagen TMG ansvariga för eget innehåll på dessa sidor enligt allmän lag. Enligt §§ 8–10 i TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller att efterforska omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användning av information enligt allmän lag påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då vi fått kännedom om en bestämd överträdelse. Om vi får kännedom om sådana överträdelser tar vi bort det innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt utbud innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har någon kontroll över. Därför kan vi inte ta ansvar för detta externa innehåll. Det är alltid respektive leverantör eller operatör som är ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades beträffande eventuella lagöverträdelser när sidorna länkades. Inget olagligt innehåll identifierades när sidorna länkades. Det är dock inte rimligt att kontinuerligt kontrollera innehållet på de länkade sidorna såvida det inte föreligger konkreta misstankar om lagöverträdelser. Om vi får kännedom om eventuella lagöverträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken på wolfcrafts webbplats skyddade av varumärkeslagstiftning. Detta gäller i synnerhet wolfcrafts varumärken, varumärkeslogotyper, företagslogotyper och andra symboler. Varumärken och designelement som används på dessa sidor är immateriella tillgångar som tillhör wolfcraft GmbH, Tyskland.

Upphovsrätt

Innehåll och verk som skapats på dessa sidor av webbplatsernas operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. För att få mångfaldiga, bearbeta, distribuera eller utnyttja sådant material bortom upphovsrättens gränser krävs ett skriftligt godkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av webbplatsen är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. Om innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Innehåll från tredje part betecknas som sådant. Om du ändå skulle lägga märke till ett upphovsrättsintrång vill vi gärna att du informerar oss om det. Om vi får kännedom om eventuella lagöverträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.

Anmärkning enligt § 36 i lagen om alternativa tvistlösningsmetoder vid konsumenttvister (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG)

Wolfcraft GmbH kommer inte att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett förlikningsorgan enligt VSBG och är inte heller skyldiga att göra det.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform på internet för konsumenttvister utanför domstol. Denna finner du på www.ec.europa.eu/consumers/odr. Vår e-postadress hittar du i vårt impressum.
Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfarandet.

Beakta Integritetspolicy.