text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiráž

 

Osoba zodpovedná za obsah:
údaje podľa § 5 nemeckého zákona o telemédiách:


wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Nemecko

Telefón: +49 2655 510
Telefax: +49 2655 502-180

Internet: www.wolfcraft.com
E-mail: info@wolfcraft.com

Konatelia: Reinhard Wolff, Bernd Weber, Stefan Weigel, Holger Placke

Registračné číslo: HRB 12958

Registračný súd: Okresný súd Koblenz

Identifikačné číslo DPH podľa § 27 a zákona o dani: DE147924531

 

 

Zdroje fotografií

Na tejto stránke sú použité tieto fotografie z gettyimages. 

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 
Ručenie za obsah

Obsah na našich stránkach bol zostavený s maximálnou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť či aktuálnosť obsahu nenesieme však žiadnu zodpovednosť. Podľa § 7 ods. 1 nemeckého spolkového zákona o médiách sme ako poskytovateľ služieb zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných ustanovení. Podľa paragrafov 8 až 10 nemeckého spolkového zákona o médiách nie sme však ako poskytovateľ služieb povinní prenášané alebo uložené cudzie informácie kontrolovať, ani skúmať okolnosti, ktoré odkazujú na protiprávnu činnosť. Povinnosť odstraňovať alebo blokovať používanie informácií podľa všeobecných nariadení zostávajú týmto nedotknuté. Príslušnú zodpovednosť však preberáme až od momentu zistenia konkrétneho porušenia práv. V prípade zistenia príslušných porušení práv okamžite tento obsah odstránime.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto ani nemôže niesť za tento cudzí obsah žiadnu zodpovednosť. Za obsah na stránkach, na ktoré odkazujeme, je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Stránky, na ktoré odkazujeme, boli v dobe vytvorenia odkazu skontrolované z hľadiska možného porušenia práv. V dobe vytvorenia odkazu nebol zaznamenaný žiadny nezákonný obsah. Neustála kontrola obsahu stránok, na ktoré odkazujeme, však nie je bez konkrétneho dôkazu o porušovaní práv mysliteľná. V prípade zistenia príslušných porušení práv okamžite tieto odkazy odstránime.

Značky

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky značky na webovej stránke spoločnosti wolfcraft chránené ochrannou známkou. To sa vzťahuje predovšetkým na značky spoločnosti wolfcraft, logá značky, logá firmy a ostatné logá. Značky a dizajnové prvky použité na týchto stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti wolfcraft GmbH so sídlom v Nemecku.

Autorské právo

Obsahy a diela vytvorené prevádzkovateľom stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckým autorským právam. Reprodukovanie, úprava, šírenie a akýkoľvek druh využívania mimo hranice autorského práva vyžadujú písomný súhlas príslušného autora či tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné využitie. Ak obsah na týchto stránkach nebol vytvorený prevádzkovateľom, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký je označovaný predovšetkým obsah tretích strán. Ak by ste napriek tomu zaznamenali porušenie autorských práv, prosíme vás, aby ste nás na to upozornili. V prípade zistenia príslušných porušení práv okamžite tieto obsahy odstránime.

Poznámka podľa § 36 zákona o urovnávaní spotrebiteľských sporov

Spoločnosť Wolfcraft GmbH sa urovnávania sporov v zmysle vyššie uvedeného zákona nezúčastňuje a nie je povinná sa ho zúčastniť.

Európska komisia poskytuje online platformu pre mimosúdne urovnávanie sporov, ktorá je k dispozícii na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr. Našu e-mailovú adresu nájdete v tiráži.
Nie sme povinní ani ochotní zúčastňovať sa riešenia sporov.

Dodržujte Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.