text.skipToContent text.skipToNavigation

Julkaisutiedot

 

Sisällön vastuuhenkilö:
tiedot Saksan telemedialain (TMG) § 5:n mukaiset


wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

Puhelin: +49 2655 510
Faksi: +49 2655 502-180

Internet: www.wolfcraft.com
Sähköposti: info@wolfcraft.com

Toimitusjohtaja: Reinhard Wolff, Bernd Weber, Stefan Weigel, Holger Placke

Rekisteröintinumero: HRB 12958

Rekisterioikeus: Koblenzin käräjäoikeus (Amtsgericht Koblenz)

Liikevaihtoveron tunnistenumero Saksan liikevaihtoverolain § 27 a mukaisesti: DE147924531

 

Valokuvien lähteet

Tässä lueteltuja gettyimages-kuvia käytetään tällä verkkosivustolla. 

 

 
Vastuuvapautuslauseke:

 
Vastuu sisällöistä

Sivustojemme sisältö laaditaan erittäin huolellisesti. Emme kuitenkaan anna takuuta sisältöjen oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja ajantasaisuudesta. Palveluntarjoajana vastaamme TMG-lain § 7 osion 1 mukaisesti omista sisällöistämme tällä sivustolla yleisten lakien mukaisesti. TMG-lain §§ 8-10 mukaisesti meillä ei palveluntarjoajana ole kuitenkaan velvollisuutta valvoa toimitettuja tai tallennettuja ulkopuolisia tietoja tai selvittää olosuhteita, jotka viittaavat oikeudenvastaisiin tekoihin. Tämä ei koske velvollisuutta poistaa tiedot tai estää niiden käyttäminen yleisten lakien mukaisesti. Tätä koskeva vastuu on kuitenkin voimassa vasta, kun konkreettinen lainvastaisuus on havaittu. Kun saamme tiedon kyseisistä lainvastaisuuksista, poistamme kyseiset tiedot välittömästi.

Vastuu linkeistä

Tarjontamme sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ulkopuolisille verkkosivuille, joiden sisältöön emme voi vaikuttaa. Siksi emme anna takuita näistä vieraista sisällöistä. Linkin kautta saatavien sivujen sisällöstä vastaa kunkin sivun tarjoaja tai käyttäjä. Linkitetyt sivut on tarkistettu linkityshetkellä mahdollisten lainvastaisuuksien varalta. Lainvastaisia sisältöjä ei havaittu linkityshetkellä. Linkitettyjen sivujen jatkuva sisällöllinen valvonta ei kuitenkaan ole kohtuullista ilman konkreettista havaintoa lainvastaisuudesta. Mikäli saamme tiedon lainvastaisuudesta, poistamme kyseiset linkit välittömästi.

Tavaramerkit

Ellei muuta ole mainittu, kaikki wolfcraftin verkkosivustolla olevat tavaramerkit on suojattu. Tämä koskee erityisesti wolfcraftin tavaramerkkejä, merkkilogoja, yrityslogoja ja muita tunnuksia. Tällä sivustolla käytetyt tavaramerkit ja muotoiluelementit ovat wolfcraft GmbH, Deutschlandin aineetonta omaisuutta.

Tekijänoikeus

Sivuston tarjoajan laatimat sisällöt ja sivuilla olevat teokset ovat Saksan tekijänoikeuden alaisia. Niiden kopioiminen, käsittely, levittäminen ja kaikenlainen käyttäminen tekijänoikeuden rajojen ulkopuolella edellyttää kulloisenkin tekijän tai laatijan kirjallista suostumusta. Näitä sivuja saa ladata ja kopioida vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Mikäli tarjoaja ei ole laatinut näillä sivuilla olevia sisältöjä, huomioidaan kolmansien osapuolten tekijänoikeudet. Erityisesti kolmansien osapuolten sisällöt merkitään sellaisiksi. Mikäli tästä huolimatta havaiset tekijänoikeusrikkomuksen, pyydämme sinua ilmoittamaan siitä meille. Mikäli havaitsemme lainvastaisuuksia, poistamme kyseiset sisällöt välittömästi.

Kuluttajariitojen ratkaisua koskevan lain (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG) 36 §:n mukainen ilmoitus

Wolfcraft GmbH ei osallistu VSBG:n mukaiseen kuluttajariitojen ratkaisumenettelyyn kuluttajariitojen sovitteluelimessä, eikä sitä myöskään ole velvoitettu tähän.

Euroopan komissio tarjoaa riitojen ratkaisuun ilman tuomioistuimia alustan, joka on käytettävissä osoitteessa www.ec.europa.eu/consumers/odr. Sähköpostiosoitteemme on julkaisutiedoissa.
Meillä ei ole velvollisuutta osallistua riitojen ratkaisumenettelyyn emmekä osallistu sellaiseen.

Huomioi Tietosuojaseloste.