text.skipToContent text.skipToNavigation

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Tartalomjegyzék


Általános adatvédelmi nyilatkozat 

Adatvédelmi nyilatkozat, Facebook

 

Általános adatvédelmi nyilatkozat 

 

Honlap

Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal a wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, Tel.: 02655 / 51 0, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (a továbbiakban „wolfcraft“ is) teljesíti az EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 13. cikke szerinti törvényi tájékoztatási kötelezettségét a személyi adatoknak honlapunkon történő kezelésével kapcsolatban. A következőkben ezért elmagyarázzuk Önnek azt, hogy milyen személyes adatokat kezelünk és dolgozunk fel Önről, és milyen módon tesszük ezt. Forduljon bizalommal hozzánk, ha további kérdései vannak. Kapcsolati adatainkat mind ezen dokumentum elején, mind a végén megtalálja.

Személyes adatok

Személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Azonosíthatónak akkor tekinthető egy természetes személy, ha közvetlen vagy közvetett módon, különösen a következő jellemzők valamelyikének hozzárendelésével azonosítható: név, azonosítószám, lakhely adatai, online azonosító, illetve egy vagy több különleges jellemző, amelyek ezen személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságának kifejezői. Ide tartoznak például az olyan információk, mint az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma vagy születési dátuma.

A személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése megtörténik valamennyi, automatizált eljárás segítségével vagy anélkül elvégzett folyamatban vagy folyamatsorozatban, amelyek kapcsolatban vannak az Ön személyes adataival. Adatkezelésnek vagy adatfeldolgozásnak tekintendők különösen a a személyes adatokon végzett következő műveletek: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az Ön személyes adatait mi a következőkben ismertetett előírások és előfeltételek alapján, egyértelmű törvényi felhatalmazás alapján végzett automatizált feldolgozás keretében kezeljük.

Az egyes esetekben nem történik automatizált döntéshozatal, beleértve a GDPR rendelet 22. cikke szerinti profilalkotást is.

Személyes adatok gyűjtése weboldalunk meglátogatásakor

A weboldal pusztán tájékozódó jellegű használatakor, vagyis amikor Ön nem regisztrál vagy velünk más módon nem közöl információkat, csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője a mi kiszolgálónknak átad. Amikor Ön meg kívánja tekinteni weboldalunkat, különösen a következő olyan adatokat szerezzük meg Önről, amelyek számunkra műszakilag szükségesek ahhoz, hogy Önnek megmutathassuk weboldalunkat, illetve a stabilitást és a biztonságot garantálhassuk:

– IP-cím,

– a lekérdezés dátuma és időpontja,

– az időzóna eltérése a greenwichi középidőtől (GMT),

– az adatkérés tartalma (konkrét oldal),

– a hozzáférés állapota / HTTP állapot kód,

– az adott esetben átvitt adatmennyiség,

– az a webhely, ahonnan az adatkérés jön (referrer, ha meg van adva),

– operációs rendszer és annak felülete, képernyőfelbontás és színmélység,

– a böngésző szoftver típusa, nyelve és verziója.

Mindezek jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés f) pontja („jogos érdek“).

Webhelyünk pusztán tájékozódó jellegű használata mellett különböző szolgáltatásokat is kínálunk, amelyeket Ön érdeklődés esetén igénybe vehet. Ehhez általában további személyes adatokat kell Önnek megadnia, amelyeket mi az adott szolgáltatás nyújtásához használunk fel. Ezeket ebben a dokumentumban mutatjuk be Önnek.

A cookie-k használata

Amikor Ön a webhelyünket használja, a korábban megnevezett adatokon túlmenően cookie-kat (sütiket) is tárolunk az Ön számítógépén, ha ehhez a hozzájárulását adja.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön merevlemezén, az Ön által használt böngésző által hozzárendelve helyezünk el, és amelyeken keresztül a süti által meghatározott helyre információk futnak be. A sütik nem képesek programokat futtatni, vagy vírusokat juttatni az Ön számítógépére. Céljuk mindössze az, hogy az internetes kínálatot összességében felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék.

Mindezek jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés a) pontja („hozzájárulás“).

Ön szabadon dönthet arról, hogy valamennyi süti vagy csak meghatározott fajtájú sütik (pl. elengedhetetlen, teljesítményfigyelő, funkcionális, reklám) használatához adja hozzájárulását, vagy egyáltalán nem adja hozzájárulását semmilyen süti használatához. A nem rendszerkritikus sütik használatát Cookie Tool eszközünk segítségével szabályozhatja – ehhez kattintson az oldal végén található „Cookie beállítások“ gombra.

Az Ön ezen hozzájárulása önkéntes. Ön ezt indokai megadása nélkül bármikor megtagadhatja anélkül, hogy emiatt hátrányoktól kellene tartania. Ezenkívül ezt a hozzájárulását bármikor írásos formában, a fent megadott kapcsolatfelvételi lehetőségek használatával (pl. levél, e-mail), a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja anélkül, hogy ebből bárminemű hátránya származna. Felhívjuk a figyelmét azonban arra, hogy ha Ön nem adja meg a hozzájárulását, ill. azt visszavonja, akkor adott esetben nem használhatja ezen webhely valamennyi funkcióját.

A következő szakaszokban további információkat közlünk a sütik használatáról olyan esetek ismertetésekor, amelyeknél sütiket alkalmazunk.

Ezenkívül részletes adatok találhatók erről Cookie irányelveinkben, amelyeket a https://www.wolfcraft.com/en/cookie-richtlinien/ linken keresztül lehet lehívni.

A Google Analitika alkalmazása

Ez a webhely a Google Analitika (Analytics) szoftvert, a Google Inc. webes elemző szolgáltatását használja („Google“). A Google Analitika sütiket, vagyis az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a webhely Ön által történő használatának elemzését.

Sütiket csak akkor használunk, ha Ön ehhez hozzájárulását adja. Mindezek jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés a) pontja („hozzájárulás“). Az Ön ezen hozzájárulása önkéntes. Ön ezt indokai megadása nélkül bármikor megtagadhatja anélkül, hogy emiatt hátrányoktól kellene tartania. Ezt a hozzájárulását bármikor, a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja anélkül, hogy ebből bárminemű hátránya származna – ehhez kattintson az ezen oldal végén található „Cookie beállítások“ gombra

A Google az Ön személyes adatait az USA-ban is feldolgozza. A GDPR rendelet 49. cikk 1. bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásának megadása előtt felhívjuk a figyelmét különösen arra, hogy az Egyesült Államokban a megfelelési nyilatkozat bemutatásának és a megfelelő garanciák meglétének hiánya miatt adott esetben nem valósul meg a megfelelő szintű adatvédelem, mivel az adatvédelmi törvények nem felelnek meg a GDPR előírásainak, különösen abban a tekintetben, hogy az érintettek jogai adott esetben nem érvényesíthetők.

A süti által az ezen webhely Ön által történő használatáról létrehozott információk általában a Google valamely USA-ban telepített szerverére kerülnek át, és a Google ott tárolja azokat. Ha Ön bekapcsolta az IP anonimizálást ezen a webhelyen, akkor a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződést aláíró más országokban ezen elküldés előtt lerövidíti. Csak kivételes esetekben küldi át a Google az Ön teljes IP-címét az USA ba, és ott rövidíti le azt. Ezen webhely üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy kiértékelje az Ön webhelyhasználatát, jelentéseket állítson össze a webhelyi tevékenységekről, valamint a webhely és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetőjének.

A Google Analitika keretében az Ön böngészője által átadott IP-címet a Google nem vezeti össze más adatokkal.

Ez a webhely a Google Analitikát az „_anonymizeIp()“ kiterjesztéssel használja. Ezáltal az IP-címeket rövidítve dolgozza fel a rendszer, aminek eredményeként a személyhez köthetőség kizárható. Amennyiben az Önről gyűjtött adatok a személyére vonatkoznak, ezeket azonnal kizárja a rendszer, és a személyes vonatkozású adatokat haladéktalanul törli.

A Google Analitikát a webhelyünk használatának elemzésére, valamint annak rendszeres tökéletesítésére használjuk. A kinyert statisztikák alapján javíthatjuk kínálatunkat, és az Ön, mint felhasználó számára érdekesebbé tehetjük. 

Információk harmadik fél szolgáltatók számára: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Felhasználási feltételek: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/, az adatvédelem áttekintése: https://policies.google.com/, valamint Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy

Kapcsolatfelvétel

Ha e-mailen keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor az Ön által közölt adatokat feldolgozzuk. Csak a név és az e-mail cím megadása kötelező. Ezekre az adatokra azért van szükség, hogy az Ön kérését vagy kérdését megfelelően meg tudjuk válaszolni. Önnek lehetősége van arra is, hogy önkéntes alapon további személyes adatokat adjon meg, amennyiben ezt kívánja (ha például telefonos visszahívást kér, akkor szükségünk van a telefonszámára; ha postán kér információs anyagokat, akkor szükségünk van a postacímére). A személyes adatait tároljuk annak érdekében, hogy kérdéseit megválaszolhassuk, és kívánságait teljesíthessük. Ezeket az adatokat azonnal töröljük, amint a tárolásukra már nincs szükség, vagy korlátozzuk a feldolgozásukat, amennyiben törvény által előírt megőrzési kötelezettségek állnak fenn.

Mindezek jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés f) pontja („jogos érdek“).

YouTube videók beágyazása

YouTube videók is online kínálatunk részét képezik, amelyek a www.YouTube.com helyen vannak tárolva, és a webhelyünkön keresztül közvetlenül lejátszhatók. Ezek mindegyikének beágyazása a „kiterjesztett adatvédelmi módban“ történik, azaz Önről, mint felhasználóról semmilyen adatot nem adunk át a YouTube-nak, ha Ön a videókat nem játssza le. Csak a videók lejátszásakor kerülnek át a „Személyes adatok gyűjtése weboldalunk meglátogatásakor“ című pontban megnevezett adatok. Erre az adatátvitelre semmilyen befolyásunk nincs.

Az előbb említettekre csak akkor kerül sor, ha Ön ehhez hozzájárulását adja. Mindezek jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés a) pontja („hozzájárulás“). Az Ön ezen hozzájárulása önkéntes. Ön ezt indokai megadása nélkül bármikor megtagadhatja anélkül, hogy emiatt hátrányoktól kellene tartania. Ezt a hozzájárulását bármikor, a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja anélkül, hogy ebből bárminemű hátránya származna – ehhez kattintson az ezen oldal végén található „Cookie beállítások“ gombra

A YouTube az Ön személyes adatait az USA-ban is feldolgozza. A GDPR rendelet 49. cikk 1. bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásának megadása előtt felhívjuk a figyelmét különösen arra, hogy az Egyesült Államokban a megfelelési nyilatkozat bemutatásának és a megfelelő garanciák meglétének hiánya miatt adott esetben nem valósul meg a megfelelő szintű adatvédelem, mivel az adatvédelmi törvények nem felelnek meg a GDPR előírásainak, különösen abban a tekintetben, hogy az érintettek jogai adott esetben nem érvényesíthetők.

A webhely meglátogatására révén a YouTube megkapja azt az információt, hogy Ön a webhelyünk megfelelő aloldalát megnyitotta. Ezenkívül az ezen nyilatkozat korábbi részében található „Személyes adatok gyűjtése weboldalunk meglátogatásakor“ című pontban megnevezett adatok átadása történik meg. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy Ön a YouTube honlapján felhasználói fiókkal rendelkezik-e és abba bejelentkezett-e, vagy nincs ilyen felhasználói fiókja. Ha Ön bejelentkezett Google fiókjába, az adatait közvetlenül hozzárendelik ahhoz. Ha Ön nem kívánja ezt a hozzárendelést a YouTube profiljához, akkor a gomb aktiválása előtt ki kell onnan jelentkeznie. A YouTube az Ön adatait felhasználói profilként tárolja, és hirdetések, piackutatás és/vagy a webhely igény szerinti kialakítása céljára használja. Ez a kiértékelés különösen (még a nem bejelentkezett felhasználók esetén is) az igényeknek megfelelő hirdetések bemutatása céljából, valamint abból a célból történik, hogy a közösségi hálózat más felhasználóit tájékoztatni lehessen az Ön webhelyünkön végzett tevékenységeiről, Önnek jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profil képzése ellen, de ezen jogának gyakorlása érdekében a YouTube-hoz kell fordulnia.

A YouTube által végzett adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és mértékéről további információk találhatók annak Adatvédelmi nyilatkozatában. Ott további információk találhatók az Ön jogairól és a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségeiről is: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de

Közösségi média plug-inek használata

Nem használunk közösségi média plug-ineket.

Honlapunkon csupán linkeket talál a következő csatornákon látható megjelenéseinkről: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn.

A szolgáltatók által a honlapjuk meglátogatásakor végzett adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és mértékéről további információk találhatók ezen szolgáltatók következőkben hivatkozott Adatvédelmi nyilatkozataiban. Ott további információk találhatók az Ön erre vonatkozó jogairól és a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségeiről is.

A szolgáltatók címei és Adatvédelmi nyilatkozataik URL-jei:

YouTube: az üzemeltető a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/;

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; további információk az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; webhely: https://www.instagram.com; Adatvédelmi nyilatkozat: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland; Adatvédelmi nyilatkozat: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; webhely: https://www.linkedin.com; Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google térképek beágyazása

Ezen a webhelyen a Google által nyújtott Google Térkép (Maps) szolgáltatást használjuk. Ezáltal interaktív térképeket tudunk közvetlenül a webhelyen bemutatni, és lehetővé tudjuk tenni Önnek a térkép funkció kényelmes használatát.

Az előbb említettekre csak akkor kerül sor, ha Ön ehhez hozzájárulását adja. Mindezek jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés a) pontja („hozzájárulás“). Az Ön ezen hozzájárulása önkéntes. Ön ezt indokai megadása nélkül bármikor megtagadhatja anélkül, hogy emiatt hátrányoktól kellene tartania. Ezt a hozzájárulását bármikor, a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja anélkül, hogy ebből bárminemű hátránya származna – ehhez kattintson az ezen oldal végén található „Cookie beállítások“ gombra

A Google az Ön személyes adatait az USA-ban is feldolgozza. A GDPR rendelet 49. cikk 1. bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásának megadása előtt felhívjuk a figyelmét különösen arra, hogy az Egyesült Államokban a megfelelési nyilatkozat bemutatásának és a megfelelő garanciák meglétének hiánya miatt adott esetben nem valósul meg a megfelelő szintű adatvédelem, mivel az adatvédelmi törvények nem felelnek meg a GDPR előírásainak, különösen abban a tekintetben, hogy az érintettek jogai adott esetben nem érvényesíthetők.

A webhely meglátogatására révén a Google megkapja azt az információt, hogy Ön a webhelyünk megfelelő aloldalát megnyitotta. Ezenkívül az ezen nyilatkozat „Személyes adatok gyűjtése weboldalunk meglátogatásakor“ című pontjában megnevezett adatok átadása történik meg. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy Ön a Google honlapján felhasználói fiókkal rendelkezik-e, és abba bejelentkezett-e, vagy nincs ilyen felhasználói fiókja. Ha Ön bejelentkezett Google fiókjába, az adatait közvetlenül hozzárendelik ahhoz. Ha Ön nem kívánja ezt a hozzárendelést a Google profiljához, akkor a gomb aktiválása előtt ki kell onnan jelentkeznie. A Google az Ön adatait felhasználói profilként tárolja, és hirdetések, piackutatás és/vagy a webhely igény szerinti kialakítása céljára használja. Ez a kiértékelés különösen (még a nem bejelentkezett felhasználók esetén is) az igényeknek megfelelő hirdetések bemutatása céljából, valamint abból a célból történik, hogy a közösségi hálózat más felhasználóit tájékoztatni lehessen az Ön webhelyünkön végzett tevékenységeiről, Önnek jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profil képzése ellen, de ezen jogának gyakorlása érdekében a Google-hoz kell fordulnia.

Az elvégzett adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és mértékéről további információk találhatók a szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozatában. Ott további információk találhatók az Ön erre vonatkozó jogairól és a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségeiről is: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de;

User Generated Content

A GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés a. pontja, valamint 7. cikke szerint Ön által megadott hozzájárulás alapján, az ún. user generated contents (felhasználó által létrehozott tartalmak) keretében olyan videókat és fényképeket is kezelünk, amelyeken Ön látható.

Amennyiben a videó vagy a fénykép utal az Ön etnikai származására, vallására vagy egészségi állapotára (bőrszín, fejfedő, szemüveg stb.) az Ön hozzájárulása ezekre az adatokra is vonatkozik. Az interneten fellelhető információk világszerte hozzáférhetőek, azokat keresőgépek is megtalálhatják és más információkkal összekapcsolhatják, amiből adott körülmények között Önről személyiségprofilt lehet létrehozni. Az internetre feltöltött információk, beleértve a videókat és a fényképeket is, gond nélkül másolhatók és továbbterjeszthetők. Vannak olyan specializált archiválási szolgáltatások, amelyeknek az a célja, hogy meghatározott webhelyek meghatározott időpontban fennálló állapotát tartósan dokumentálják. Ez oda vezethet, hogy az interneten közzétett információk azután is megtalálhatók, hogy az eredeti oldalon törölték azokat.

Ez a jogátengedés díjazás nélkül történik, és magában foglalja a videók és fényképek feldolgozásának jogát is.

Az Ön ezen hozzájárulása önkéntes. Ön ezt indokai megadása nélkül bármikor megtagadhatja anélkül, hogy emiatt hátrányoktól kellene tartania. Ezenkívül ezt a hozzájárulását bármikor írásos formában, a fent megadott kapcsolatfelvételi lehetőségek használatával (pl. levél vagy e-mail), a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja anélkül, hogy ebből bárminemű hátránya származna. Ezután azokat a fényképeket, amelyeken Ön felismerhető és amelyek alapvetően csak Önt mutatják be, haladéktalanul eltávolítjuk, és nem használjuk fel többé új (digitális) nyomtatványokhoz. Amennyiben a fénykép más személyekkel együtt ábrázolja Önt, a fényképet nem kell eltávolítani, hanem elegendő az, ha Önt a fényképen haladéktalanul felismerhetetlenné tesszük (pl. nagy pixelekkel). Ha a fénykép más személyekkel együtt ábrázolja Önt, és mi nem használjuk ki a nagy pixelekkel való felismerhetetlenné tétel lehetőségét, hanem a fényképeket közvetlenül egy másikkal kívánjuk pótolni (például mert a fénykép különleges jelentéssel bír a webhely számára stb.), akkor a fénykép cseréjére vonatkozólag a rendelkezésünkre álló határidő egy hónap. Nyomtatott médiumoknál, digitálisan közzétett publikációknál és videóknál a személyes adatok eltávolítása csak a következő újrakészítéskor történik meg.

Google Tag Manager

Ez a webhely a Google Tag Manager (Címkekezelő) szoftvert, a Google Inc. szolgáltatását használja. A Google Tag Manager egy olyan megoldás, amely segítségével a forgalomban lévő weboldal-tagek egy felületen kezelhetők. A Tag Manager eszköz maga (amely a címkéket elhelyezi) egy sütiktől mentes terület, nem gyűjt személyes adatokat. Az eszköz más címkék kiváltásáról gondoskodik, amelyek viszont adott körülmények között adatokat gyűjtenek. A Google Tag Manager nem kezeli ezeket az adatokat. Ha a terület vagy a sütik szintjén inaktiválás történt, akkor az minden nyomkövető címke számára érvényes marad, amelyek a Google Tag Manager használatával lettek implementálva.

Sütiket a Google alkalmazásokhoz csak akkor használunk, ha Ön ehhez hozzájárulását adja. Mindezek jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés a) pontja („hozzájárulás“). Az Ön ezen hozzájárulása önkéntes. Ön ezt indokai megadása nélkül bármikor megtagadhatja anélkül, hogy emiatt hátrányoktól kellene tartania. Ezt a hozzájárulását bármikor, a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja anélkül, hogy ebből bárminemű hátránya származna – ehhez kattintson az ezen oldal végén található „Cookie beállítások“ gombra.

A Google az Ön személyes adatait az USA-ban is feldolgozza. A GDPR rendelet 49. cikk 1. bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásának megadása előtt felhívjuk a figyelmét különösen arra, hogy az Egyesült Államokban a megfelelési nyilatkozat bemutatásának és a megfelelő garanciák meglétének hiánya miatt adott esetben nem valósul meg a megfelelő szintű adatvédelem, mivel az adatvédelmi törvények nem felelnek meg a GDPR előírásainak, különösen abban a tekintetben, hogy az érintettek jogai adott esetben nem érvényesíthetők.

A Google Tag Manager használatának jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés f) pontja („jogos érdek“).

Álláspályázat

Ha Ön megpályázik nálunk egy állást, akkor az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat mi feldolgozzuk annak ellenőrzésére, hogy kívánunk-e Önnel foglalkoztatási jogviszonyt kezdeni és folytatni.

A pályázati eljárás során a megszólítás, a családi név és az utónév mellett tároljuk a szokásos levelezési adatokat, például postai cím, e-mail cím és telefonszám. Ezenkívül bekérjük a pályázati dokumentumokat is, ilyenek például a motivációs levél, az önéletrajz, a szakvizsgák, képzések és továbbképzések bizonyítványai, valamint a munkabizonyítványok.

Az Ön által nekünk megküldött és megadott pályázati adatokat alapvetően csak a döntés időpontjáig kezeljük, ha nem jön létre Önnel foglalkoztatási jogviszony. Négy hónappal a nemleges döntés közlése, ill. a pályázati dokumentumok pályázónak való visszaadása után az adatokat töröljük.

Adatait csak akkor tároljuk a pályázók adatbázisában, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adja. Ez a tárolás véges határidejű, legfeljebb két évig tart. Az Ön ezen hozzájárulása önkéntes. Ön ezt indokai megadása nélkül bármikor megtagadhatja anélkül, hogy emiatt hátrányoktól kellene tartania. Ezenkívül ezt a hozzájárulását bármikor írásos formában, a fent megadott kapcsolatfelvételi lehetőségek használatával (pl. levél, e-mail), a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja anélkül, hogy ebből bárminemű hátránya származna.

Ha foglalkoztatási jogviszonyba lépünk Önnel, akkor az Ön által megadott adatokat feldolgozzuk ezen jogviszony megalapítására, megvalósítására és adott esetben befejezésére.

Az adatokat felhasználhatjuk statisztikai célokra (pl. jelentéskészítésre). Ennek során nem lehet az egyes személyekre visszakövetkeztetni.

Ezen folyamat jogalapja a német Szövetségi adatvédelmi törvény („BDSG“) 26. paragrafusa (BDSG 26. § 8. cikk 2. szakasz).

Az adatkezelés időtartama

A tárolás maximális időtartama attól függ, hogy milyen célra szolgál az adatfeldolgozás. A tárolás időtartamát különösen az szabja meg, hogy a cél eléréséhez milyen hosszúságú tárolásra van szükség. Az adatokat ezenkívül törvényi kötelezettségek (pl. kereskedelmi jogi és adójogi adatmegőrzési kötelezettségek a német Kereskedelmi törvény (Handelsgesetzbuch, „HGB“) 257. § és az Adórendelet (Abgabenordnung, „AO“) 147. § szerint 10 év) teljesítése érdekében kezeljük.

Az adatok címzettjei

Az Ön adatait szükség esetén továbbítjuk a wolfcraft szakrészlegeinek.

Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk a wolfcraft csoport tagvállalataihoz, ha ez a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükséges. Mindezek jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés b) pontja („szükségesség a szerződés teljesítéséhez“).

Az ebből származó, wolfcraft csoporton belüli adatátadás felhatalmazási jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés f) pontja („jogos érdek“). Eszerint az adatfeldolgozás jogszerű, ha az jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges, és amennyiben ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett személy érdekei vagy alapvető jogai. A GDPR rendelet elején felsorolt mérlegelési jogalapok közül a (48) számú konkretizálja az ügyfelek személyes adatainak továbbítását a vállalkozáscsoporton belül, mint jogos érdeket. Eszerint az adatok továbbítása a vállalkozáscsoporton belül, belső adminisztratív célból, az ügyfelek adatainak kezelése tekintetében a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül.

Az Ön adatainak feldolgozásához részben külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Ezeket gondosan megválogatjuk, szintén gondosan járunk el a megbízásuk során, kötve vannak utasításainkhoz, és rendszeresen ellenőrizzük őket. Alvállalkozóink megfelelnek a GDPR 28. cikke valamennyi előfeltételének.

Az adatfeldolgozási műveletek helyszíne

Az Ön személyes adatainak teljes feldolgozása vagy Németországban, vagy az Európai Unió tagállamaiban történik. Az Ön személyes adatait nem adjuk át az Európai Unió tagállamain kívüli államoknak (ún. harmadik államoknak) vagy más nemzetközi szervezeteknek, kivéve ha ezen dokumentum mást állapít meg.

Amennyiben az Ön személyes adatait a EU-n kívüli szolgáltatónak továbbítjuk, az csak akkor történik meg, ha az adott harmadik országról az Európai Unió Bizottsága megállapította, hogy ott a megfelelő szintű adatvédelem biztosítva van, vagy más megfelelő adatvédelmi garancia áll fenn (pl. kötelező vállalaton belüli adatvédelmi előírások, vagy az általános szerződési feltételekről szóló megállapodás az EU bizottságával), vagy az érintett hozzájárulását adta (GDPR 44. cikk).

Biztonság / technikai és szervezési intézkedések

A GDPR 24., 25. és 32. cikkei előírásainak megfelelően megteszünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait az elveszéstől, megsemmisüléstől, illetéktelen személyek általi hozzáféréstől, módosítástól vagy terjesztéstől, valamint a velük való mindennemű visszaéléstől.

Ennek keretében betartjuk a következőkre vonatkozó jogi előírásokat: a személyes adatok álnevesítése és titkosítása; az adatkezeléssel kapcsolatos rendszerek és szolgáltatások bizalmassága, integritása, rendelkezésre állása és terhelhetősége; a személyes adatok rendelkezésre állása és azok valamely fizikai vagy műszaki incidens utáni gyors helyreállítása; valamint a technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres ellenőrzését, kiértékelését és minősítését célzó eljárások kialakítása az adatkezelés biztonságának garantálása érdekében.

Ezenkívül betartjuk a GDPR 25. cikkének előírásait is a „privacy by design“ (beépített adatvédelem a műszaki kialakítás révén) és a „privacy by default“ (alapértelmezett adatvédelem az adatvédelem szempontjából előnyös alapbeállítások révén) alapelevei tekintetében.

Az Ön jogai

Önnek joga van a térítésmentes tájékoztatáshoz a személyes adatairól, valamint abban az esetben, ha ennek fennállnak a törvényi előfeltételei, akkor azok helyesbítéséhez, zárolásához és törléséhez, azok feldolgozásának korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint a tiltakozáshoz.

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelése az érdekek mérlegelésén alapul, Ön jogosult ellene tiltakozni. Ez az eset különösen akkor áll fenn, ha az adatkezelésre nincs elengedhetetlenül szükség az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez. Az ilyen tiltakozási jog gyakorlása esetén arra kérjük Önt, hogy ismertesse azokat az okait, amik miatt az Ön személyes adatait ne kezeljük az általunk gyakorolt módon. Ha az Ön tiltakozása megalapozott, akkor először is ellenőrizzük a tényállást, majd vagy megszüntetjük ill. módosítjuk az adatkezelést, vagy ismertetjük Önnel azokat a kényszerű módon megvédendő okainkat, amelyek alapján az adatkezelést tovább folytatjuk.

Ön jogosult továbbá az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani (pl. Németországban Rajna-vidék-Pfalz tartomány adatvédelmi és információszabadság-ügyi megbízottja, címe Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz).

Ha kérdései vannak az Ön személyes adatai feldolgozásával, valamint az imént megnevezett jogaival és azok gyakorlásával kapcsolatban, továbbá ha bármilyen javaslata van a témában, akkor forduljon bizalommal külső adatvédelmi megbízottunkhoz:

Frau Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

E-mail: datenschutz@wolfcraft.com   

Tel.: 0261 9431-434

 

Állapot: 2020. augusztus 

Mindig ezen dokumentum legfrissebb változata van érvényben.

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat, Facebook

 

Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal a wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, Tel.: 02655 / 51 0, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (a továbbiakban „wolfcraft“ is) teljesíti az EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 13. cikke szerinti törvényi tájékoztatási kötelezettségét a személyi adatoknak a facebook-oldalunkon történő kezelésével kapcsolatban. A következőkben ezért elmagyarázzuk Önnek azt, hogy milyen személyes adatokat kezelünk és dolgozunk fel Önről, és milyen módon tesszük ezt. Forduljon bizalommal hozzánk, ha további kérdései vannak. Kapcsolati adatainkat mind ezen dokumentum elején, mind a végén megtalálja.

Személyes adatok

Személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Azonosíthatónak akkor tekinthető egy természetes személy, ha közvetlen vagy közvetett módon, különösen a következő jellemzők valamelyikének hozzárendelésével azonosítható: név, azonosítószám, lakhely adatai, online azonosító, illetve egy vagy több különleges jellemző, amelyek ezen személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságának kifejezői. Ide tartoznak például az olyan információk, mint az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma vagy születési dátuma.

A személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése megtörténik valamennyi, automatizált eljárás segítségével vagy anélkül elvégzett folyamatban vagy folyamatsorozatban, amelyek kapcsolatban vannak az Ön személyes adataival. Adatkezelésnek vagy adatfeldolgozásnak tekintendők különösen a a személyes adatokon végzett következő műveletek: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az Ön személyes adatait mi a következőkben ismertetett előírások és előfeltételek alapján, egyértelmű törvényi felhatalmazás alapján végzett automatizált feldolgozás keretében kezeljük.

Az egyes esetekben nem történik automatizált döntéshozatal, beleértve a GDPR rendelet 22. cikke szerinti profilalkotást is.

Adatkezelés a Facebook-oldalunkon

A wolfcraft Facebook-oldalán a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland műszaki platformját használja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön ezt a Facebook-oldalt és annak funkcióit saját felelősségére használja. Ez különösen az interaktív funkciók (hozzászólás, megosztás, értékelés) használatára vonatkozik. Alternatív megoldásként az ezen az oldalon keresztül elérhető információkat Ön internetes kínálatunkban is megtalálja a www.wolfcraft.de címen.

A GDPR 4. cikk 7. bekezdés szerinti felelős a wolfcraft, mint a Facebook-oldal üzemeltetője, valamint a Facebook Ireland Ltd., mint GDPR 26. cikk szerinti közös adatkezelő. A közös felelősségünket rögzítő szerződés a következő címről letölthető: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Eszerint a Facebook Ireland Ltd. viseli az elsődleges felelősséget az oldalelemzési (Insights) adatok GDPR előírásainak megfelelő kezeléséért, valamint a GDPR szerinti valamennyi kötelezettséget az oldalelemzési adatok kezelése tekintetében (többek a GDPR 12. és 13. cikke: „tákjékoztatási kötelezettség", 15. – 22. cikke: „az érintettek jogai" és 32. – 34. cikke: „technikai és szervezési intézkedések").

Amikor Ön meglátogatja Facebook-oldalunkat, a Facebook megszerzi többek között az IP-címét, valamint további olyan információkat, amelyek cookie-k (sütik) formájában a PC-jén megtalálhatók. Ezeket a sütiket nem mi helyeztük el a számítógépén. Ezen információkat a Facebook arra használja, hogy bennünket, mint a Facebook-oldal üzemeltetőjét statisztikai információkkal lásson el az oldal igénybevételéről. Erről a témáról a Facebook további információkat bocsát az Ön rendelkezésére a következő linken: facebook.com/help/pages/insights

Ezen adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés f) pontja („jogos érdek“).

Az ebben az összefüggésben Önről megszerzett adatokat a Facebook feldolgozza, és ennek során adott esetben az Európai Unión kívüli országokba továbbítja. A Facebook a saját adathasználati irányelveiben ismerteti azt általános formában, hogy mely információkat szerez meg, és hogyan alkalmazza azokat. Ott megtalálhatók a Facebook kapcsolatfelvételi adatai, valamint a reklámok beállítási lehetőségei is. A Facebook teljes körű adatkezelési irányelvei a következő linken találhatók: https://facebook.com/policy.php

A Facebook nem közli egyértelműen és világosan, ezért számunkra nem ismeretes az, hogy milyen módon alkalmazza a Facebook saját céljaira a Facebook-oldalak meglátogatásából eredő adatokat, milyen mértékben rendeli hozzá a Facebook-oldalon végzett tevékenységeket az egyes felhasználókhoz, mennyi ideig tárolja ezeket az adatokat, és hogy a Facebook-oldal meglátogatásából eredő adatokat továbbítja-e harmadik feleknek.

Valamely Facebook-oldal meglátogatásakor a Facebook megkapja az Ön végkészülékéhez rendelt IP-címet. A Facebook a tájékoztatása szerint ezt az IP-címet anonimizálja („német IP címeknél"), és 90 nap után törli azokat.

A Facebook ezenkívül információkat tárol a felhasználók végkészülékeiről (pl. a „bejelentkezési értesítés" funkció keretében); adott esetben a Facebook ezáltal képes az IP-címek egyes felhasználókhoz való hozzárendelésére.

Amikor Ön felhasználóként be van jelentkezve a Facebook-ba, a végkészülékén egy cookie (süti) található az Ön Facebook-azonosítójával. Ezáltal a Facebook képes észlelni azt, hogy Ön ezt az oldalt felkereste, és megismerni azt, hogy hogyan használta az oldalt. Ez egyébként minden más Facebook-oldalra is igaz. Ezeket a sütiket nem mi helyeztük el a számítógépén.

A weboldalakba integrált Facebook-gombok segítségével a Facebook képes arra, hogy észlelje az Ön ezeken a weboldalakon tett látogatásait, és azokat hozzárendelje az Ön Facebook profiljához. Ezen adatok alapján az Ön személyére szabott tartalmakat és reklámokat lehet létrehozni és Önnek felkínálni.

Ha Ön el szeretné ezt kerülni, akkor ki kell jelentkeznie a Facebookból, ill. ki kell kapcsolnia a „bejelentkezve maradni" funkciót; ezek a műveletek törlik az Ön készülékén levő sütiket, befejezik az Ön böngészője munkamenetét, és újat indítanak.

Ezen a módon törölni lehet azokat a Facebook-információkat, amelyeken keresztül Önt közvetlenül azonosítani lehet. Ezáltal Ön anélkül használhatja a mi Facebook-oldalunkat, hogy a Facebook-azonosítója ismertté válna.

Amikor Ön használja az oldal interaktív funkcióit (tetszik, megjegyzés, megosztás, hírek stb.) megjelenik a Facebook bejelentkező képernyője. Az esetleges bejelentkezés után ismeri fel Önt a Facebook ismét meghatározott felhasználóként.

A Facebook következő támogatási oldalain talál Ön információkat arról, hogyan kezelheti vagy törölheti a meglevő információkat: facebook.com/about/privacy

Ezen kívül bizonyos körülmények között megszerezzük és kezeljük az Ön személyes adatait nyereményjátékok megvalósítása céljából. A jogalap ebben az esetben a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés 1. albekezdés b) pontja („szerződés teljesítése“). Ezek az adatok a nyereményjátékról szóló szerződés megkötéséhez szükségesek. Ezen adatok nélkül nem tudunk Önnel nyereményjátékról szóló szerződést kötni.

Az információs szolgáltatás nyújtójaként mindezeken túlmenően semminemű adatokat nem szerzünk és kezelünk arról, hogyan használja Ön a szolgáltatásunkat.

További információk találhatók a youngdata.de honlapon a Facebookról és más közösségi hálózatokról, valamint arról, hogyan tudja Ön megvédeni az adatait.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok általunk való kezelésének maximális időtartama attól függ, hogy milyen célra szolgál az adatfeldolgozás. A tárolás időtartamát különösen az szabja meg, hogy a cél eléréséhez milyen hosszúságú adatkezelésre van szükség. A törvényben előírt adatmegőrzési kötelezettségek ettől függetlenek.

A személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat szükség esetén továbbítjuk a belső szakrészlegeknek. A korábbiakban ismertetett adattovábbításokon kívül más adatátvitel nem történik.

Az adatfeldolgozási műveletek helyszíne

Az Ön személyes adatainak teljes feldolgozása alapvetően vagy Németországban, vagy az Európai Unió tagállamaiban történik. Az Ön személyes adatait nem adjuk át az Európai Unió tagállamain kívüli államoknak (ún. harmadik államoknak) vagy más nemzetközi szervezeteknek, kivéve ha ezen dokumentum a fentiekben a Facebookra vonatkozóan mást állapított meg.

Biztonság / technikai és szervezési intézkedések

Saját felelősségi körünkben GDPR 24., 25. és 32. cikkei előírásainak megfelelően megteszünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait az elveszéstől, megsemmisüléstől, illetéktelen személyek általi hozzáféréstől, módosítástól vagy terjesztéstől, valamint a velük való mindennemű visszaéléstől. Ennek keretében betartjuk a következőkre vonatkozó jogi előírásokat: a személyes adatok álnevesítése és titkosítása; az adatkezeléssel kapcsolatos rendszerek és szolgáltatások bizalmassága, integritása, rendelkezésre állása és terhelhetősége; a személyes adatok rendelkezésre állása és azok valamely fizikai vagy műszaki incidens utáni gyors helyreállítása; valamint a technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres ellenőrzését, kiértékelését és minősítését célzó eljárások kialakítása az adatkezelés biztonságának garantálása érdekében.

Ezenkívül betartjuk a GDPR 25. cikkének előírásait is a „privacy by design“ (beépített adatvédelem a műszaki kialakítás révén) és a „privacy by default“ (alapértelmezett adatvédelem az adatvédelem szempontjából előnyös alapbeállítások révén) alapelevei tekintetében.

Az Ön jogai

Önnek joga van a térítésmentes tájékoztatáshoz a személyes adatairól, valamint abban az esetben, ha ennek fennállnak a törvényi előfeltételei, akkor azok helyesbítéséhez, zárolásához és törléséhez, azok feldolgozásának korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint a tiltakozáshoz.

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelése az érdekek mérlegelésén alapul, Ön jogosult ellene tiltakozni. Ez az eset különösen akkor áll fenn, ha az adatkezelésre nincs elengedhetetlenül szükség az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez. Az ilyen tiltakozási jog gyakorlása esetén arra kérjük Önt, hogy ismertesse azokat az okait, amik miatt az Ön személyes adatait ne kezeljük az általunk gyakorolt módon. Ha az Ön tiltakozása megalapozott, akkor először is ellenőrizzük a tényállást, majd vagy megszüntetjük ill. módosítjuk az adatkezelést, vagy ismertetjük Önnel azokat a kényszerű módon megvédendő okainkat, amelyek alapján az adatkezelést tovább folytatjuk.

Ön jogosult továbbá az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani (pl. Németországban Rajna-vidék-Pfalz tartomány adatvédelmi és információszabadság-ügyi megbízottja, címe Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz).

Ha kérdései vannak az Ön személyes adatai feldolgozásával, valamint az imént megnevezett jogaival és azok gyakorlásával kapcsolatban, továbbá ha bármilyen javaslata van a témában, akkor forduljon bizalommal külső adatvédelmi megbízottunkhoz:

Frau Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

E-mail: datenschutz@wolfcraft.com  

Tel.: 0261 9431-434

 

Állapot: 2020. január

Mindig ezen dokumentum legfrissebb változata van érvényben.