text.skipToContent text.skipToNavigation

Colofon

 

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Gegevens conform § 5 van het Telemediengesetz ('TMG'):


wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Duitsland

Tel.: +49 2655 510
Fax: +49 2655 502-180

Website: www.wolfcraft.com
E-mail: info@wolfcraft.com

Directie: Thomas Wolff, Reinhard Wolff

Registernummer: HRB 12958

Kantoor van inschrijving: Amtsgericht Koblenz

Btw-identificatienummer conform § 27 a van het Umsatzsteuergesetz: DE147924531

 

Fotobronnen

Deze website maakt gebruik van de volgende foto's van gettyimages.

 
Uitsluiting van aansprakelijkheid:

 
Aansprakelijkheid voor inhoud

De samenstelling van onze pagina's geschiedt met de hoogste mate van zorgvuldigheid. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen we evenwel geen garantie bieden. Als aanbieder van diensten zijn we conform art. 7, lid 1 van het TMG (Duitse mediawet) verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's overeenkomstig de algemene wetgeving. Conform §§ 8 t/m 10 van het TMG dragen we als aanbieder van diensten echter niet de verplichting om verzonden of opgeslagen gegevens van externen te bewaken of naar indicaties te speuren die op een illegale handeling duiden. Verplichtingen met betrekking tot het wissen of het blokkeren van het gebruik van de gegevens conform de algemene wetgeving blijven hierbij onverkort. Eventuele aansprakelijkheid hieromtrent is echter pas mogelijk vanaf het moment dat er een concrete inbreuk op een recht bekend is. Zodra we kennis hebben van dergelijke inbreuken op een recht, zullen we de inhoud onverwijld verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod omvat links naar externe websites van derden waarvan de inhoud niet door ons bepaald wordt. Om die reden kunnen wij geen garanties bieden met betrekking tot deze inhoud van derden. De verantwoordelijke voor de inhoud op de gelinkte sites is altijd de respectievelijke aanbieder of exploitant van desbetreffende website. Op het moment waarop een link naar een site geplaatst werd, hebben we desbetreffende site op eventuele wetsovertredingen onderzocht. Op het moment waarop een link naar een site geplaatst werd, werd er geen illegale inhoud geconstateerd. Zonder concrete indicaties kan billijkerwijs niet verwacht worden dat de inhoud van de gelinkte websites permanent gecontroleerd wordt. Zodra we kennis hebben van dergelijke inbreuken op een recht, zullen we dergelijke links onverwijld verwijderen.

Merken

Tenzij anders aangegeven, vallen alle handelsmerken op de website van wolfcraft onder het merkenrecht. Dit geldt bepaaldelijk voor merken, merklogo's, bedrijfslogo's en overige beeldmerken van wolfcraft. De op deze website gebruikte merken en vormgevingselementen zijn het intellectuele eigendom van wolfcraft GmbH, Duitsland.

Auteursrecht

De door de exploitanten van de website aangemaakte inhoud en creaties op deze pagina's zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor replicatie, bewerking, verspreiding en elke vorm van toepassing die de grenzen van het auteursrecht overschrijden, dient u schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker in te winnen. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend voor particulier, niet-commercieel gebruik toegestaan. Indien een inhoud op deze website niet door de exploitant gecreëerd is, zijn de auteursrechten van derden van toepassing. Inhoud van derden wordt in het bijzonder als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht vaststellen, verzoeken we om ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we kennis hebben van dergelijke inbreuken op een recht, zullen we dergelijke inhoud onverwijld verwijderen.

Mededeling conform § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Wolfcraft GmbH zal niet deelnemen aan een geschillenbeslechting bij een bemiddelingsorgaan voor consumenten, zoals bepaald in de VSBG, en is hiertoe ook niet verplicht.

De Europese Commissie voorziet in een platform voor buitengerechtelijke, online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is via www.ec.europa.eu/consumers/odr. U vindt ons e-mailadres in onze bedrijfsgegevens.
Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures.

Gelieve rekening te houden met de Privacyverklaring.