Ochrona danych

Polityka prywatności

Strona internetowa

Publikując niniejszą politykę prywatności firma wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, tel.: +49 2655 51 0, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (nazywana dalej również „wolfcraft”), spełnia swój ustawowy obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) w zakresie przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej. Dlatego też poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe użytkowników i w jaki sposób są przez nas przetwarzane. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt. Nasze dane kontaktowe znajdują się powyżej oraz na końcu niniejszego dokumentu.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do takich danych należą przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, rachunek bankowy czy data urodzenia.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację bądź też każdy zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Jako przetwarzanie danych osobowych traktowane są w szczególności takie działania, jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

W naszej spółce przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niżej określonymi wytycznymi i warunkami w sposób zautomatyzowany w oparciu o przewidzianą ustawowo odpowiednią podstawę prawną.

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej tylko w celu zapoznania się z jej treścią, czyli bez rejestracji lub przekazywania nam informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które jego przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeżeli użytkownik chce przeglądać naszą stronę, gromadzimy w szczególności niżej wymienione dane, konieczne dla nas z technicznego punktu widzenia, aby wyświetlać stronę oraz zapewniać jej stabilność i bezpieczeństwo:

 – adres IP

 – data i godzina zapytania

 – różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)

 – treść zapytania (konkretna strona)

 – status dostępu/kod statusu HTTP

 – ilość przesłanych danych

 – strona internetowa, z której pochodzi zapytanie (odnośnik URL, jeśli jest dostępny)

 – system operacyjny i jego interfejs, rozdzielczość ekranu i głębia kolorów

 – typ, język i wersja oprogramowania przeglądarki

 Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”).

Oprócz możliwości czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy także różne usługi, z których mogą korzystać zainteresowani użytkownicy. W tym celu konieczne jest z reguły podanie dalszych danych osobowych, które wykorzystujemy na potrzeby świadczenia poszczególnych usług. Są one opisane w niniejszym dokumencie.

Stosowanie plików cookie

Poza wyżej wymienionymi danymi podczas korzystania z naszej strony internetowej zapisujemy na komputerze użytkownika, jeśli wyrazi na to zgodę, pliki cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku użytkownika i przyporządkowywane do używanej przez niego przeglądarki, umożliwiające przepływ określonych informacji do podmiotu, który stosuje dany plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do zwiększenia wygody korzystania oraz efektywności strony internetowej.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO („zgoda”).

Użytkownik może zdecydować, czy chce udzielić nam zgody dotyczącej wszystkich plików cookie, tylko określonych rodzajów plików cookie (na przykład niezbędnych, wynikowych, funkcjonalnych lub reklamowych), czy też w ogóle nie wyrażać zgody. Nasze narzędzie do obsługi plików cookie pozwala kontrolować pliki niemające wpływu na system – w tym celu należy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na końcu strony.

Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji wycofać w formie pisemnej (na przykład listownie lub mailowo) ze skutkiem na przyszłość, korzystając z powyższych danych kontaktowych. Zwracamy jednak uwagę, że niewyrażenie zgody lub jej wycofanie może niekiedy uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie można znaleźć w kolejnych sekcjach, o ile pliki te są wykorzystywane.

Szczegółowe informacje znajdują się ponadto w naszej polityce dotyczącej plików cookie, którą można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.wolfcraft.com/pl/polityka-cookie/.

Wykorzystanie narzędzia Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania przez niego ze strony internetowej.

Stosowanie plików cookie wymaga wyrażenia zgody przez użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO („zgoda”). Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji wycofać – w tym celu należy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na końcu tej strony internetowej.

Google przetwarza dane osobowe użytkowników także w USA. Przed udzieleniem zgody wg art. 49 ust. 1 lit. a RODO prosimy przyjąć do wiadomości w szczególności fakt, że w USA bez przyjęcia decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony oraz bez odpowiednich gwarancji może nie być zapewniony odpowiedni stopień ochrony danych, ponieważ obowiązujące tam przepisy prawne dotyczące ochrony danych nie spełniają wymogów RODO, a w szczególności może nie być możliwe egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą.

Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. W sytuacji aktywowania funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować korzystanie ze strony, sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz administratora niniejszej strony.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W rezultacie adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, dzięki czemu można wykluczyć powiązanie ich z daną osobą. Jeżeli pojawi się możliwość przypisania danych osobowych zgromadzonych na temat użytkownika do konkretnej osoby, zostanie ona natychmiast wykluczona, a dane osobowe niezwłocznie usunięte.

Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym statystykom możemy doskonalić naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla użytkownika.

Dane dostawcy usługi: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: https://marketingplatform.google.com/intl/pl/about/analytics/, przegląd informacji dotyczących ochrony danych: https://policies.google.com/?hl=pl, polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Nawiązanie kontaktu

Jeżeli użytkownik nawiąże z nami kontakt mailowy, będziemy przetwarzać podane przez niego dane. Obowiązkowe jest jedynie podanie nazwiska i adresu e-mail. Dane te są niezbędne, byśmy mogli odpowiednio zareagować na otrzymane zapytanie. Pozostałe dane osobowe użytkownik może podać dobrowolnie, jeśli ma taką chęć (jeżeli na przykład poprosi o kontakt telefoniczny, będziemy potrzebować jego numeru telefonu, a jeżeli będzie chciał otrzymać materiały informacyjne drogą pocztową – jego adresu). Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na jego pytania lub spełnienia jego prośby. Dane zgromadzone w związku z tym usuwamy, gdy ich przechowywanie przestaje być konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli zachodzi ustawowy obowiązek przechowywania dokumentów.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”).

Integracja filmów z kanału YouTube

W naszej ofercie online zintegrowaliśmy filmy z kanału YouTube, które przechowywane są na www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie te filmy zintegrowane są w trybie „zaawansowanej prywatności”, tzn. żadne dane dotyczące użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeżeli użytkownik nie odtwarza filmów. Dopiero gdy użytkownik odtwarza filmy, dane wymienione w punkcie „Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej” są przekazywane dalej. Nie mamy wpływu na to przekazywanie danych.

Powyższe ma miejsce wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO („zgoda”). Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji wycofać – w tym celu należy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na końcu tej strony internetowej.

YouTube przetwarza dane osobowe użytkowników także w USA. Przed udzieleniem zgody wg art. 49 ust. 1 lit. a RODO prosimy przyjąć do wiadomości w szczególności fakt, że w USA bez przyjęcia decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony oraz bez odpowiednich gwarancji może nie być zapewniony odpowiedni stopień ochrony danych, ponieważ obowiązujące tam przepisy prawne dotyczące ochrony danych nie spełniają wymogów RODO, a w szczególności może nie być możliwe egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą.

W momencie odwiedzenia przez użytkownika strony internetowej YouTube otrzymuje informację o tym, że użytkownik otworzył określoną podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przesyłane są dane wymienione powyżej w punkcie „Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej” niniejszej polityki prywatności. Nastąpi to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym zalogowany jest użytkownik, czy też użytkownik nie ma konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane przypisane będą bezpośrednio do jego konta. Jeżeli nie życzy sobie przypisywania danych do swojego profilu na YouTube, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje dane użytkownika jako profile i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do potrzeb. Taka analiza służy w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) do wyświetlania reklam dopasowanych do potrzeb oraz do informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności. Znajdują się tam również dalsze informacje dotyczące praw użytkownika oraz możliwości ustawień mających na celu ochronę prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych

 Nie stosujemy wtyczek mediów społecznościowych.

Na naszej stronie internetowej znajdują się jedynie linki do naszych witryn w następujących serwisach: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez podmioty, których strony użytkownik odwiedza, można znaleźć w wyszczególnionych poniżej politykach prywatności poszczególnych podmiotów. Znajdują się tam również dalsze informacje dotyczące praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawień mających na celu ochronę prywatności.

Adresy dostawców usług i adresy URL z informacjami tych dostawców na temat ochrony danych:

YouTube: administratorem jest Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl;

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; więcej informacji na temat zbierania danych: www.facebook.com/help/186325668085084.

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; strona internetowa: www.instagram.com; polityka prywatności: instagram.com/about/legal/privacy.

Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy.

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia; polityka prywatności: policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; strona internetowa: www.linkedin.com; polityka prywatności: www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

Integracja Google Maps

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie, umożliwiając użytkownikom wygodne korzystanie z funkcji map.

Powyższe ma miejsce wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO („zgoda”). Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji wycofać – w tym celu należy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na końcu tej strony internetowej.

Google przetwarza dane osobowe użytkowników także w USA. Przed udzieleniem zgody wg art. 49 ust. 1 lit. a RODO prosimy przyjąć do wiadomości w szczególności fakt, że w USA bez przyjęcia decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony oraz bez odpowiednich gwarancji może nie być zapewniony odpowiedni stopień ochrony danych, ponieważ obowiązujące tam przepisy prawne dotyczące ochrony danych nie spełniają wymogów RODO, a w szczególności może nie być możliwe egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą.

W momencie odwiedzenia przez użytkownika strony internetowej Google otrzymuje informację o tym, że użytkownik otworzył określoną podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są mu dane wymienione w punkcie „Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej” niniejszej polityki prywatności. Nastąpi to niezależnie od tego, czy firma Google udostępnia konto użytkownika, na którym zalogowany jest użytkownik, czy też użytkownik nie ma konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane przypisane będą bezpośrednio do jego konta. Jeżeli nie życzy sobie przypisywania danych do swojego profilu w Google, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do potrzeb. Taka analiza służy w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) do wyświetlania reklam dopasowanych do potrzeb oraz do informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do firmy Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności dostawcy usługi. Znajdują się tam również dalsze informacje dotyczące praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości dokonywania ustawień mających na celu ochronę prywatności: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

User Generated Content

Po otrzymaniu przez nas odpowiedniej zgody wg art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO w nawiązaniu do art. 7 RODO przetwarzamy w ramach tzw. User Generated Content filmy i zdjęcia zawierające wizerunek użytkownika.

Jeżeli z takich filmów lub zdjęć można wywnioskować informacje dotyczące pochodzenia etnicznego, przynależności religijnej lub stanu zdrowia użytkownika (np. na podstawie koloru skóry, nakrycia głowy, okularów), to udzielona przez użytkownika zgoda dotyczy również tychże informacji. Zamieszczane w internecie informacje są dostępne na całym świecie i mogą być odnajdowane za pomocą wyszukiwarek oraz łączone z innymi informacjami, co w pewnych okolicznościach może umożliwiać tworzenie profili osobowych użytkownika. Opublikowane w internecie informacje, w tym filmy i zdjęcia, mogą być bez trudu kopiowane i przetwarzane. Istnieją wyspecjalizowane usługi archiwizacyjne, których zadaniem jest trwała archiwizacja stanu określonych stron internetowych w określonych momentach. W związku z tym uzyskanie dostępu do opublikowanych w internecie informacji może być możliwe również po ich usunięciu ze źródłowej strony internetowej.

Takie prawa przyznawane są bez wynagrodzenia i obejmują również prawo do przetwarzania filmów i zdjęć.

Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji wycofać w formie pisemnej (na przykład listownie lub mailowo) ze skutkiem na przyszłość, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Spowoduje to bezzwłoczne usunięcie zdjęć, na których można rozpoznać użytkownika i które zasadniczo przedstawiają wyłącznie użytkownika. Wówczas zdjęcia takie nie będą już wykorzystywane do nowych (cyfrowych) publikacji. Jeżeli na zdjęciu oprócz użytkownika przedstawione są również inne osoby, jego usunięcie nie jest konieczne. Wystarczy wówczas uniemożliwienie rozpoznania na nim użytkownika (np. poprzez pikselizację). Jeżeli na zdjęciu oprócz użytkownika przedstawione są również inne osoby i nie zdecydujemy się na zastosowanie możliwości pikselizacji, lecz na zastąpienie go innym zdjęciem (np. ponieważ zdjęcie to ma szczególne znaczenie dla strony internetowej), okres, w którym zdjęcie to musi zostać wymienione, wynosi jeden miesiąc. W przypadku mediów drukowanych, publikacji cyfrowych i filmów dane osobowe usuwane są dopiero podczas sporządzania ich kolejnej wersji.

Google Tag Manager

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Tag Manager oferowanego przez Google. Google Tag Manager jest narzędziem pozwalającym podmiotom gospodarczym zarządzać tagami na stronie internetowej za pomocą graficznego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (wdrażające tagi) stanowi domenę niewykorzystującą plików cookie i nie zbiera danych osobowych. Narzędzie to umożliwia wykorzystywanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. W przypadku dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookie obowiązuje ona dla wszystkich tagów śledzenia implementowanych za pomocą narzędzia Google Tag Manager.

Stosowanie plików cookie dla aplikacji Google wymaga wyrażenia zgody przez użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO („zgoda”). Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji wycofać – w tym celu należy kliknąć przycisk „Ustawienia plików cookie” na końcu tej strony internetowej.

Google przetwarza dane osobowe użytkowników także w USA. Przed udzieleniem zgody wg art. 49 ust. 1 lit. a RODO prosimy przyjąć do wiadomości w szczególności fakt, że w USA bez przyjęcia decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony oraz bez odpowiednich gwarancji może nie być zapewniony odpowiedni stopień ochrony danych, ponieważ obowiązujące tam przepisy prawne dotyczące ochrony danych nie spełniają wymogów RODO, a w szczególności może nie być możliwe egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą.

Podstawę prawną zastosowania narzędzia Google Tag Manager stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”).

Zgłoszenie rekrutacyjne

W przypadku ubiegania się o pracę w naszej firmie przetwarzamy dane udostępnione przez kandydata w celu sprawdzenia, czy chcemy nawiązać z nim stosunek pracy.

W trakcie procesu rekrutacji gromadzone są obok takich danych, jak forma grzecznościowa oraz imię i nazwisko, również pozostałe dane do korespondencji: adres pocztowy, adres e-mail i numery telefonów. Rejestrowane są także dokumenty aplikacyjne, takie jak list motywacyjny, życiorys, świadectwa kwalifikacji zawodowych, dyplomy ukończenia szkół i kursów oraz świadectwa pracy.

Przesłane nam oraz wprowadzone przez kandydata dane przetwarzane są zasadniczo wyłącznie do momentu podjęcia decyzji o jego zatrudnieniu, jeżeli nie dojdzie do nawiązania stosunku pracy. Dane usuwane są po czterech miesiącach od dnia wysłania kandydatowi odmowy lub zwrócenia mu dokumentów aplikacyjnych.

Gromadzenie danych w bazie kandydatów jest możliwe tylko wtedy, gdy kandydat wyraźnie udzielił na to zgody. W takiej sytuacji dane przechowywane są maksymalnie przez dwa lata. Zgoda jest dobrowolna. Można odmówić jej udzielenia bez podawania przyczyn, nie obawiając się żadnych negatywnych skutków. Zgodę można również w każdej chwili bez negatywnych konsekwencji wycofać w formie pisemnej (na przykład listownie lub mailowo) ze skutkiem na przyszłość, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Jeżeli dojdzie do nawiązania stosunku pracy z kandydatem, będziemy przetwarzać udostępnione nam przez niego dane w celu uzasadnienia, realizacji oraz ewentualnie zakończenia z nim tego stosunku pracy.

Dane mogą być przetwarzane do celów statystycznych (np. raportowania). Nie jest jednak możliwe łączenie ich z poszczególnymi osobami.

Podstawa prawna to § 26 niemieckiej ustawy o ochronie danych („BDSG”) (§ 26 ust. 8 zdanie 2 BDSG).

Okres przetwarzania danych

Maksymalny okres przechowywania danych zależy od tego, w jakim celu dane te są przetwarzane. Okres przechowywania danych zależy w szczególności od tego, jak długo przechowywanie danych jest konieczne do realizacji celu. Dane przetwarzane są ponadto w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych (np. wynikających z prawa handlowego i podatkowego obowiązków przechowywania w myśl § 257 niemieckiego kodeksu handlowego („HGB”), § 147 niemieckiej ordynacji podatkowej („AO”) przez okres do dziesięciu lat).

Odbiorcy danych osobowych

W razie potrzeby dane użytkowników przekazujemy do działów specjalistycznych w obrębie wolfcraft.

Dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów grupy wolfcraft tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji stosunku umownego. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy”).

Podstawą prawną do dalszego przekazywania danych w obrębie grupy wolfcraft jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”). Stanowi on, iż przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, o ile jest konieczne do obrony prawnie uzasadnionych interesów, a interesy lub podstawowe prawa osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. W motywie 48, jednym z motywów RODO, skonkretyzowany jest prawnie uzasadniony interes w przekazywaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw. Zgodnie z nim przekazywanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów, należy kwalifikować jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych osobowych powierzamy częściowo firmom zewnętrznym. Zostały one przez nas starannie wyselekcjonowane, otrzymały od nas stosowne zlecenie, zobowiązane są do stosowania się do naszych poleceń i podlegają regularnym kontrolom. Spełnione są wszelkie warunki określone w art. 28 RODO.

Miejsce czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w całości w Niemczech lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, dane osobowe nie są przez nas przekazywane do krajów niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (tzw. państw trzecich) lub innych międzynarodowych organizacji.

Ewentualne przekazywanie przez nas danych osobowych dostawcom usług spoza UE ma miejsce wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony danych w danym państwie trzecim lub obecności innych odpowiednich gwarancji w zakresie ochrony danych (np. wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych w przedsiębiorstwie lub uzgodnienia standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej) albo też została uzyskana zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 44 i kolejne RODO).

Bezpieczeństwo / środki techniczne i organizacyjne

Podejmujemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki z uwzględnieniem wytycznych określonych w art. 24, 25 i 32 RODO, aby chronić dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem przez osoby nieuprawnione, a także przed nadużyciem.

Przestrzegamy między innymi wymogów prawnych dotyczących pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych, zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów oraz usług związanych z przetwarzaniem danych, dostępności danych osobowych i możliwości szybkiego przywrócenia ich w przypadku wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego, a także stworzenia odpowiednich procedur w zakresie regularnego testowania, oceny oraz ewaluacji skuteczności podejmowanych środków technicznych i organizacyjnych mających gwarantować bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Przestrzegamy również wytycznych określonych w art. 25 RODO, które odnoszą się do zasad „privacy by design” (uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania) oraz „privacy by default” (domyślna ochrona danych).

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku występowania przesłanek ustawowych także prawo do sprostowania, zablokowania i usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na wyważeniu interesów, użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma to miejsce w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest w szczególności niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem. W razie skorzystania z takiego sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dlaczego nie mamy przetwarzać danych osobowych w sposób, jaki to robimy. W przypadku umotywowanego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i zaprzestaniemy przetwarzania danych, dostosujemy je lub przedstawimy ważne prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania.

Użytkownik ma ponadto możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (np. inspektora ochrony danych i swobody informacji kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz).

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz kwestii dotyczących wyżej wymienionych praw i ich dochodzenia, a także wszelkich sugestii prosimy o kontakt z nami lub z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych:

 

Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1

56070 Koblenz

E-mail: datenschutz@wolfcraft.com  

Tel.: +49 261 9431 434

 

Wydanie: wrzesień 2020 r.

Zawsze obowiązuje najnowsza wersja niniejszego dokumentu.

 

 

Polityka prywatności Facebook

Publikując niniejszą politykę prywatności firma wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich, tel.: 02655 / 51 0, e-mail: datenschutz@wolfcraft.com (dalej zwana również „wolfcraft”), spełnia swój ustawowy obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) w zakresie przetwarzania danych osobowych na naszej stronie na Facebooku. Dlatego też poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe użytkowników i w jaki sposób są przez nas przetwarzane. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe znajdują się powyżej oraz na końcu niniejszego dokumentu.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do takich danych należą przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące konta bankowego czy data urodzenia użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację bądź też każdy zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Jako przetwarzanie danych osobowych traktowane są w szczególności takie działania, jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie tych danych osobowych.

W naszej spółce przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niżej określonymi wytycznymi i warunkami w sposób zautomatyzowany w oparciu o przewidzianą ustawowo odpowiednią podstawę prawną.

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie na Facebooku

wolfcraft korzysta na swojej stronie na Facebooku z platformy technicznej oraz usług firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Zwracamy uwagę, że z niniejszej strony na Facebooku i jej funkcji użytkownicy korzystają na własną odpowiedzialność. Dotyczy to zwłaszcza korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania). Alternatywnie można również sięgać do informacji oferowanych na niniejszej stronie poprzez naszą witrynę internetową pod adresem www.wolfcraft.de.

Administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest wolfcraft jako administrator strony na Facebooku oraz firma Facebook Ireland Ltd. jako współadministrator zgodnie z art. 26 RODO. Umowę o naszej wspólnej odpowiedzialności można znaleźć pod adresem www.facebook.com/legal/terms/. Facebook Ireland Ltd. przejmuje zgodnie z nią główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych Insights w oparciu o wytyczne RODO oraz spełnia wszelkie wynikające z RODO obowiązki dotyczące przetwarzania danych Insights (między innymi art. 12 i 13 RODO „obowiązki informacyjne”, art. 15 do 22 RODO „prawa osób, których dane dotyczą” i art. 32 do 34 RODO „środki techniczne i organizacyjne”).

Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie na Facebooku rejestrowane są przez Facebook między innymi jego adres IP oraz inne informacje zapisywane na jego komputerze w formie plików cookie. Te pliki cookies nie są umieszczane przez nas. Informacje te służą temu, aby nam jako administratorowi strony na Facebooku udostępniać statystyczne dane na temat korzystania z tej strony przez użytkownika. Bliższych informacji udziela Facebook pod następującym adresem: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes”).

Gromadzone w związku z tym dane o użytkowniku są przetwarzane przez Facebook i mogą być w razie potrzeby przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Informacje otrzymywane i zarządzane przez Facebook są ogólnie opisane w zasadach Facebooka dotyczących wykorzystywania danych. Znajdują się tam również informacje o możliwościach kontaktu z Facebookiem oraz możliwościach ustawień dotyczących reklam. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy.

Pełna wersja polityki prywatności Facebooka znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook nie wyjaśnia tego ostatecznie i jednoznacznie, w związku z czym nie mamy pewności, w jaki sposób wykorzystuje dane zgromadzone podczas wizyty na swoich stronach do własnych celów, w jakim zakresie przypisuje aktywności na swoich stronach do poszczególnych użytkowników, jak długo przechowuje te dane oraz czy dane zgromadzone podczas wizyty na swoich stronach przekazuje osobom trzecim.

W ramach dostępu do strony na Facebooku adres IP użytkownika przypisany do jego urządzenia końcowego przekazywany jest do Facebooka. Zgodnie z informacją od Facebooka adres IP jest anonimizowany (dotyczy to „niemieckich” adresów IP) i po upływie 90 dni usuwany.

Facebook gromadzi ponadto informacje na temat urządzeń końcowych swoich użytkowników (np. w ramach funkcji „Powiadomienie o logowaniu”), co może mu pozwolić na przypisywanie adresów IP do poszczególnych użytkowników.

Jeżeli użytkownik jest w danej chwili zalogowany w serwisie Facebooka, na jego urządzeniu końcowym znajduje się plik cookie z identyfikatorem Facebooka. Dzięki temu Facebook może prześledzić fakt odwiedzenia naszej strony przez użytkownika i sposób korzystania z niej. Dotyczy to także innych stron Facebooka. Te pliki cookies nie są umieszczane przez nas.

Przyciski Facebooka umieszczone na stronach internetowych pozwalają Facebookowi rejestrować wizyty użytkownika na tych stronach i przypisywać je do jego profilu na Facebooku. Na podstawie tych danych możliwe jest oferowanie użytkownikowi dopasowanych do niego treści i reklam.

Jeżeli użytkownik chce tego uniknąć, powinien się wylogować z Facebooka lub dezaktywować funkcję „nie wylogowuj”, usunąć pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu, zamknąć przeglądarkę i ponownie ją uruchomić.

W ten sposób usuwane są informacje na Facebooku, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację użytkownika. Może on więc korzystać z naszej strony na Facebooku bez ujawniania swojego identyfikatora Facebooka.

Jeżeli użytkownik korzysta z interaktywnych funkcji strony (podoba mi się, skomentuj, udostępnij, wiadomości itp), wyświetlony zostaje ekran logowania do Facebooka. Po ewentualnym zalogowaniu Facebook będzie ponownie identyfikował go jako określonego użytkownika.

Informacje dotyczące zarządzania danymi na swój temat lub usuwania ich znajdują się na stronach pomocy Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

W określonych warunkach gromadzimy i przetwarzamy ponadto dane osobowe użytkowników w celu przeprowadzania konkursów. Podstawę prawną stanowi w takim przypadku art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („realizacja umowy”). Dane te są niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej konkursu. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z użytkownikiem żadnej umowy udziału w konkursie.

Jako dostawca serwisu informacyjnego nie gromadzimy i nie przetwarzamy ponadto żadnych danych w związku z korzystaniem przez użytkownika z tego serwisu.

Więcej informacji na temat Facebooka oraz innych sieci społecznościowych, a także ochrony danych, znajduje się na stronie youngdata.de

Okres przetwarzania danych osobowych

Maksymalny okres przetwarzania przez nas danych osobowych zależy od tego, w jakim celu dane te są przetwarzane. Okres przechowywania danych zależy w szczególności od tego, jak długo przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji celu. Powyższe nie narusza ustawowych obowiązków przechowywania.

Odbiorcy danych osobowych

W razie potrzeby dane użytkowników przekazujemy do działów specjalistycznych w obrębie firmy. Oprócz powyższych sytuacji dane nie są przez nas nikomu przekazywane.

Miejsce czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się zasadniczo w całości w Niemczech lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli w niniejszej polityce prywatności nie zawarto wcześniej żadnych innych informacji na ten temat, które odnoszą się do Facebooka, dane osobowe użytkowników nie są przez nas przekazywane do krajów niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (tzw. państw trzecich) lub innych międzynarodowych organizacji.

Bezpieczeństwo / środki techniczne i organizacyjne

Podejmujemy w ramach naszych kompetencji wszelkie techniczne i organizacyjne środki z uwzględnieniem wytycznych określonych w art. 24, 25 i 32 RODO, aby chronić dane osobowe użytkowników przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem przez osoby nieuprawnione, a także przed nadużyciem. Przestrzegamy między innymi wymogów prawnych dotyczących pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych, zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów oraz usług związanych z przetwarzaniem danych, dostępności danych osobowych i możliwości szybkiego przywrócenia ich w przypadku wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego, a także stworzenia odpowiednich procedur w zakresie regularnego testowania, oceny oraz ewaluacji skuteczności podejmowanych środków technicznych i organizacyjnych mających gwarantować bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Przestrzegamy również wytycznych określonych w art. 25 RODO, które odnoszą się do zasad „privacy by design” (uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania) oraz „privacy by default” (domyślna ochrona danych).

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku występowania przesłanek ustawowych także prawo do sprostowania, zablokowania i usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na wyważeniu interesów, użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma to miejsce w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest w szczególności niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem. W razie skorzystania z takiego sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dlaczego nie mamy przetwarzać danych osobowych w sposób, jaki to robimy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu użytkownika zbadamy stan faktyczny i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo wskażemy użytkownikowi ważne i uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

Użytkownik ma ponadto możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (np. inspektora ochrony danych i swobody informacji kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, Hintere Bleiche 34, 55116 Moguncja).

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz kwestii dotyczących wyżej wymienionych praw i ich dochodzenia, a także wszelkich sugestii prosimy o kontakt z nami lub z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych:

Pani Susanne Kamm

Dr. Dornbach Consulting GmbH

Anton-Jordan-Straße 1 

56070 Koblenz

E-mail: datenschutz@wolfcraft.com  

Tel.: 0261 9431-434

 

Stan: styczeń 2020 (V2)

Zawsze obowiązuje nasza najnowsza wersja niniejszego dokumentu.