E-mailová adresa Telefon Facebook Instagram Twitter První stránka Poslední stránka Ke stažení Hledat Youtube Xing Datum Čas Místo Přihlásit LinkedIn Profil Odhlásit WhatsApp Info Contact Pinterest

Záruka

Na zakoupený výrobek značky Wolfcraft s odpovídajícím označením* vám při výhradním používání přístroje ke kutilským účelům poskytujeme záruku po dobu 5 let, popř. 10 let ode dne zakoupení. Záruka se vztahuje pouze na škody na samotném zakoupeném předmětu, a to pouze takové, které vznikly v důsledku vady materiálu nebo chybného zpracování. Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené nesprávnou obsluhou nebo zanedbáním údržby. Záruka se nevztahuje na obvyklé příznaky opotřebení v důsledku používání ani na vady a škody, které byly zákazníkovi známy při uzavření kupní smlouvy. Veškeré ostatní výrobky značky Wolfcraft podléhají zákonem stanoveným záručním nárokům.

Nároky vyplývající ze záruky lze uplatnit jen při předložení účtenky/dokladu o koupi.

Záruka poskytnutá společností Wolfcraft neomezuje vaše zákonem stanovená práva spotřebitele (dodatečné plnění, odstoupení od smlouvy nebo její omezení, náhrada škody nebo vynaložených nákladů).