Naše mise: obaly bez plastů!

náročný cíl:

Do konce roku 2024 by se naše jednorázové obaly pro koncového uživatele měly zcela obejít bez použití plastů.<br/>  

změnu je zřejmý.

Znečištění našeho životního prostředí plasty představuje ekologický problém s dramatickými následky pro zvířata a rostliny – a v neposlední řadě i pro nás, lidi. Odpadky z plastu, které každý den produkujeme, znečišťují oceány a naši pitnou vodu. Znečištění miniaturními
plastovými částicemi, takzvanými mikroplasty, nadále roste a dostává se mj. přijímanou potravou i do našeho organizmu.

Tyto odpadky musejí zmizet!

Každoročně se vyrobí 300 miliónů tun plastů, z čehož se více než 10 miliónů tun plastových odpadků dostane do moří a oceánů. Dle Evropské komise vyprodukuje jen Evropa 25 miliónů tun plastového odpadu za rok.


Jsme toho názoru, že je načase začít jednat!

V zájmu ochrany životního prostředí jsou od 3. července 2021 zakázány jednorázové předměty z plastu a polystyrenu. Od roku 2030 by měly být veškeré plastové láhve alespoň ze 30 procent z recyklovaného materiálu. Jsou to důležité milníky v boji proti plastovým odpadkům – ale nejsou dostačující. 


Přechodem na obaly bez plastů přispíváme i my ke změně vývoje při spotřebě plastů. Jako silný partner obchodu dokazuje společnost wolfcraft, že je velmi dobře možné sloučit působivý design obalu a ochranu životního prostředí.

proaktivní opaření!

Společnost wolfcraft zjistila, že většina spotřebitelů se snaží vyhnout odpadu z obalů a při nákupu je kritičtější. Jsme toho názoru, že poptávka po obalech bez plastů značně stoupne nejen v maloobchodech s potravinami, ale i ve stavebninách. Tato naše mise není jen výrazem převzetí zodpovědnosti, ale také předzvěstí důležité změny v chování spotřebitelů. 

… uživatelů již dnes při nákupu upřednostňuje produkty, které způsobují malé množství obalových odpadů.

… uživatelů by používalo udržitelé obaly.

Zásady s nadhledem a zodpovědností.

Ochrana životního prostředí a šetrné zacházení s přírodními zdroji jsou pro nás při vývoji obalů na prvním místě. Společnost wolfcraft se také jako jeden z prvních výrobců připojil k systému duální recyklace.

důležitým obsahem.

Vývoj našich obalů bez plastů je ve velmi pokročilém stavu a již dnes můžeme některé obaly vyrábět bez použití plastů. První změny se budou týkat obalů s největším podílem plastů.

Mistrovská kolíkovačka

Dříve: >90% podíl plastů

Dnes: <1% podíl plastů (v roce 2022 bude snížen na 0 %)

Tacocraft 7

Dříve: >90% podíl plastů

Dnes: 0% podíl plastů

Sada na laminát

Dříve: >90% podíl plastů

Dnes: 0% podíl plastů

budoucnosti.

wolfcraft ve velkém investuje do výrobních strojů na výrobu obalů bez plastů. Vývoji nových strojů samozřejmě předchází vývoj samotných obalů a již zde dbáme na slučitelnost různých požadavků. Zaměřujeme se nejen na požadavky kamenných obchodů a přání koncových spotřebitelů, ale jsme si také vědomi enormního významu internetového obchodu.

Naše nové obaly tak nemusejí být pouze funkční a informativní, ale musejí mít i dobré skladovací a prezentační vlastnosti a šetřit prostor. Rovněž musejí být stabilní pro potřeby zásilkových služeb. A aby toho nebylo málo – jako nejdůležitější kritérium je nutné přidat ještě aspekt udržitelnosti. Ovšem díky dlouhodobým zkušenostem a inovativním nápadům jsme na tyto výzvy nejen připraveni – jsme dokonce o krok napřed.


Sázíme na plastové výrobky s dlouhou životností.

Z našeho nároku na udržitelnost se stává poslání, jehož cílem je zcela se vyhnout plastovému odpadu z obalů. Obaly na jedno použití představují kvůli krátké době použití velkou zátěž pro životní prostředí. Je však možné je inteligentním způsobem nahradit.

Cíl udržitelnosti sledujeme nejen v oblasti obalů, ale i při výrobě našich kvalitních plastových výrobků. Díky našim po desetiletí shromažďovaným odborným zkušenostem s výrobou plastů a nepřetržitému řízení kvality můžeme koncovému spotřebiteli na mnoho produktů poskytnout desetiletou záruku! Takto se díky trvanlivým produktům z plastu lišíme od méně kvalitních výrobků z jiných surovin, které nejsou šetrné ke zdrojům.

kartušovací lis z kovu

kartušovací lis wolfcraft s dvoukomponentním plastem

Pokud bychom pro své nástroje používali jiné materiály než plasty, bylo by nutné použít alternativy s celkově 3,5krát větší hmotností.* To znamená větší spotřebu energie při výrobě, vyšší náklady na dopravu a složitější likvidaci, resp. možnost recyklace!

Po skončení nadprůměrně dlouhé životnosti lze produkty společnosti wolfcraft opět vrátit do recyklačního oběhu. Tímto způsobem lze 99 % všech plastových dílů opětovně zužitkovat v recyklačním procesu. Naše plastové produkty tak oproti jednorázovým obalům vynikají vzorovou ekologickou bilancí.

*Zdroj:<br/> Německý svaz průmyslových výrobců plastů, reg. spolek

Udělali jsme první kroky pro změnu trendu.

řešení problému.

Podrobná znalost potřeb, úkolů a očekávání uživatelů je naším nejdůležitějším kritériem úspěchu. Již přes 70 let vyrábíme příslušenství pro elektrické nástroje ve vlastních závodech a dle stanovených jakostních standardů platných pro celou branži. Kromě jakosti patří k podstatným ukazatelům úspěchu rovněž aktuálnost sortimentu a jeho další vývoj. Nové trendy na trhu a u spotřebitelů uplatňujeme téměř v reálném čase.


Vývoji produktových obalů se u nás tradičně přikládá velký význam – wolfcraft je v oblasti obalů vizionářskou firmou. Přitom klademe důraz na správnou komunikaci se zákazníkem; podporujeme tím prodej a prodejcům zajišťujeme optimální výnosnost na jednotku plochy. Na právní jistotu našich obalů se prodejci mohou vždy spolehnout, protože u nich spolehlivě aplikujeme všechna příslušná právní nařízení.

příležitosti spíše než rizika.

Hranice mezi digitálními a fyzickými informačními a prodejními kanály jsou plynulé. Jsme toho názoru, že vzhled obalů je nutné nově promyslet. Jsme průkopníci a udáváme trend při komunikaci se zákazníkem v místě prodeje, vytváříme inovační vícekanálové koncepce, které zároveň naplňují naše náročné cíle udržitelnosti. Podporujeme tak růst nejen značky wolfcraft, ale i prodejců, a přispíváme důležitou měrou k ochraně životního prostředí.

měníme trend při spotřebě plastů!

Přechod na obaly bez plastů chystáme v rámci vícestupňového procesu. Zajistíme tím jeho plynulý průběh při každodenní práci v prodejně a zároveň umožníme optimální komunikaci a orientaci v regálech obchodu.

společně s prodejci můžeme důležitou měrou přispět k ochraně našeho životního prostředí.

Zdroj: *YouGov, 2019 | **PWC, 2018