Naše mise: obaly bez plastů!

obaly wolfcraft bez plastů

náročný cíl:

Do konce roku 2024 by se naše jednorázové obaly pro koncového uživatele měly zcela obejít bez použití plastů.<br/>  

změnu je zřejmý.

Znečištění našeho životního prostředí plasty představuje ekologický problém s dramatickými následky pro zvířata a rostliny – a v neposlední řadě i pro nás, lidi. Odpadky z plastu, které každý den produkujeme, znečišťují oceány a naši pitnou vodu. Znečištění miniaturními
plastovými částicemi, takzvanými mikroplasty, nadále roste a dostává se mj. přijímanou potravou i do našeho organizmu.

Tyto odpadky musejí zmizet!

Každoročně se vyrobí 300 miliónů tun plastů, z čehož se více než 10 miliónů tun plastových odpadků dostane do moří a oceánů. Dle Evropské komise vyprodukuje jen Evropa 25 miliónů tun plastového odpadu za rok.


Jsme toho názoru, že je načase začít jednat!

V zájmu ochrany životního prostředí jsou od 3. července 2021 zakázány jednorázové předměty z plastu a polystyrenu. Od roku 2030 by měly být veškeré plastové láhve alespoň ze 30 procent z recyklovaného materiálu. Jsou to důležité milníky v boji proti plastovým odpadkům – ale nejsou dostačující. 


Přechodem na obaly bez plastů přispíváme i my ke změně vývoje při spotřebě plastů. Jako silný partner obchodu dokazuje společnost wolfcraft, že je velmi dobře možné sloučit působivý design obalu a ochranu životního prostředí.

proaktivní opaření!

Společnost wolfcraft zjistila, že většina spotřebitelů se snaží vyhnout odpadu z obalů a při nákupu je kritičtější. Jsme toho názoru, že poptávka po obalech bez plastů značně stoupne nejen v maloobchodech s potravinami, ale i ve stavebninách. Tato naše mise není jen výrazem převzetí zodpovědnosti, ale také předzvěstí důležité změny v chování spotřebitelů. 

… uživatelů již dnes při nákupu upřednostňuje produkty, které způsobují malé množství obalových odpadů.

… uživatelů by používalo udržitelé obaly.

Zásady s nadhledem a zodpovědností.

Ochrana životního prostředí a šetrné zacházení s přírodními zdroji jsou pro nás při vývoji obalů na prvním místě. Společnost wolfcraft se také jako jeden z prvních výrobců připojil k systému duální recyklace.

důležitým obsahem.

Vývoj našich obalů bez plastů je ve velmi pokročilém stavu a již dnes můžeme některé obaly vyrábět bez použití plastů. První změny se budou týkat obalů s největším podílem plastů.

Mistrovská kolíkovačka

Dříve: >90% podíl plastů

Dnes: <1% podíl plastů (v roce 2022 bude snížen na 0 %)

Tacocraft 7

Dříve: >90% podíl plastů

Dnes: 0% podíl plastů

Sada na laminát

Dříve: >90% podíl plastů

Dnes: 0% podíl plastů

budoucnosti.

wolfcraft ve velkém investuje do výrobních strojů na výrobu obalů bez plastů. Vývoji nových strojů samozřejmě předchází vývoj samotných obalů a již zde dbáme na slučitelnost různých požadavků. Zaměřujeme se nejen na požadavky kamenných obchodů a přání koncových spotřebitelů, ale jsme si také vědomi enormního významu internetového obchodu.

Naše nové obaly tak nemusejí být pouze funkční a informativní, ale musejí mít i dobré skladovací a prezentační vlastnosti a šetřit prostor. Rovněž musejí být stabilní pro potřeby zásilkových služeb. A aby toho nebylo málo – jako nejdůležitější kritérium je nutné přidat ještě aspekt udržitelnosti. Ovšem díky dlouhodobým zkušenostem a inovativním nápadům jsme na tyto výzvy nejen připraveni – jsme dokonce o krok napřed.


Sázíme na plastové výrobky s dlouhou životností.

Z našeho nároku na udržitelnost se stává poslání, jehož cílem je zcela se vyhnout plastovému odpadu z obalů. Obaly na jedno použití představují kvůli krátké době použití velkou zátěž pro životní prostředí. Je však možné je inteligentním způsobem nahradit.

Cíl udržitelnosti sledujeme nejen v oblasti obalů, ale i při výrobě našich kvalitních plastových výrobků. Jejich výroba probíhá v našich závodech ekologickým způsobem z recyklovaného plastového granulátu. Díky našim po desetiletí shromažďovaným odborným zkušenostem s výrobou plastů a nepřetržitému řízení kvality můžeme koncovému spotřebiteli na mnoho produktů poskytnout desetiletou záruku! Takto se díky trvanlivým produktům z plastu lišíme od méně kvalitních výrobků z jiných surovin, které nejsou šetrné ke zdrojům.

kartušovací lis z kovu

kartušovací lis wolfcraft s dvoukomponentním plastem

Pokud bychom pro své nástroje používali jiné materiály než plasty, bylo by nutné použít alternativy s celkově 3,5krát větší hmotností.* To znamená větší spotřebu energie při výrobě, vyšší náklady na dopravu a složitější likvidaci, resp. možnost recyklace!

Po skončení nadprůměrně dlouhé životnosti lze produkty společnosti wolfcraft opět vrátit do recyklačního oběhu. Na všech součástkách plastových produktů wolfcraft je uvedena značka materiálu. Tímto způsobem lze 99 % všech plastových dílů opětovně zužitkovat v recyklačním procesu. Naše plastové produkty tak oproti jednorázovým obalům vynikají vzorovou ekologickou bilancí.

*Zdroj:
Německý svaz průmyslových výrobců plastů, reg. spolek

Udělali jsme první kroky pro změnu trendu.

řešení problému.

Podrobná znalost potřeb, úkolů a očekávání uživatelů je naším nejdůležitějším kritériem úspěchu. Již přes 70 let vyrábíme příslušenství pro elektrické nástroje ve vlastních závodech a dle stanovených jakostních standardů platných pro celou branži. Kromě jakosti patří k podstatným ukazatelům úspěchu rovněž aktuálnost sortimentu a jeho další vývoj. Nové trendy na trhu a u spotřebitelů uplatňujeme téměř v reálném čase.


Vývoji produktových obalů se u nás tradičně přikládá velký význam – wolfcraft je v oblasti obalů vizionářskou firmou. Přitom klademe důraz na správnou komunikaci se zákazníkem; podporujeme tím prodej a prodejcům zajišťujeme optimální výnosnost na jednotku plochy. Na právní jistotu našich obalů se prodejci mohou vždy spolehnout, protože u nich spolehlivě aplikujeme všechna příslušná právní nařízení.

příležitosti spíše než rizika.

Hranice mezi digitálními a fyzickými informačními a prodejními kanály jsou plynulé. Jsme toho názoru, že vzhled obalů je nutné nově promyslet. Jsme průkopníci a udáváme trend při komunikaci se zákazníkem v místě prodeje, vytváříme inovační vícekanálové koncepce, které zároveň naplňují naše náročné cíle udržitelnosti. Podporujeme tak růst nejen značky wolfcraft, ale i prodejců, a přispíváme důležitou měrou k ochraně životního prostředí.

měníme trend při spotřebě plastů!

Přechod na obaly bez plastů chystáme v rámci vícestupňového procesu. Zajistíme tím jeho plynulý průběh při každodenní práci v prodejně a zároveň umožníme optimální komunikaci a orientaci v regálech obchodu.

společně s prodejci můžeme důležitou měrou přispět k ochraně našeho životního prostředí.

Zdroj: *YouGov, 2019 | **PWC, 2018