Corporate Governance

stabilita!

Práce pro společnost wolfcraft se odjakživa vyznačuje jednáním zaměřeným na udržitelnost. Nepřemýšlíme ve čtvrtletích, ale v generacích. Našim potomkům bychom chtěli přenechat stabilní, hospodářsky intaktní podnik.

V druhé, brzy již v třetí generaci přebíráme zodpovědnost vůči společnosti. V současné době máme po celém světě cca 750 zaměstnanců. Důvěřujeme jejich výkonu a naši zaměstnanci důvěřují nám – že jim dlouhodobě zajistíme pracovní místo. Také zodpovědnost vůči našim obchodním partnerům a koncovému spotřebiteli je hluboce zakořeněna v kultuře naší korporace.

Naším motorem je udržitelnost. Zdravý podnik může existovat pouze ve zdravém prostředí. Tato zásada platí stejnou měrou pro pracovní klima v podniku, pro spolupráci s našimi obchodními partnery a pro přístup k životnímu prostředí.

Obaly bez plastů

Do konce roku 2023 by se naše jednorázové obaly pro koncového uživatele měly zcela obejít bez použití plastů.